Karlavagnen 1–6

Otavas succéserie utkommer parallellt på finska och svenska.

Karlavagnen utvecklar elevens matematiska tänkande på ett systematiskt sätt. Eleverna får i maklig takt lära sig grundläggande matematiska begrepp och färdigheter. De får även lösa matematiska problem, undersöka, programmera och på annat sätt fördjupa sina kunskaper.

Inlärningen sker med hjälp av varierande arbetssätt och verktyg, såväl självständigt som i samarbete. Det digitala materialet konkretiserar och fördjupar inlärningen.

Karlavagnen har utarbetats utgående från de nya läroplanerna som trädde i kraft år 2016. Läs mer >

 

Karlavagnen finns på tre språk!

Tuhattaituri på finska! Läs mer>

Star Maths på engelska! Läs mer>

Karlavagnen 1–6

Aktuellt

Karlavagnen 5a har förnyats!

Vi uppfyller ett önskemål från våra kunder och lägger till en repetitionsdel i början av Karlavagnen 5a. Boken kompletteras med delen Årskurs fem börjar, som består av tre repetitionskapitel. Delen fungerar som extramaterial till de klasser och elever som behöver repetera innehållet i de tidigare böckerna.

Den nya delen finns med i Karlvagnen 5a ifyllnadsbokens upplaga 2020. Du kan ladda ner Årskurs fem börjar-delen som PDF i Otavas Lärarrum. Repetitionsdelen läggs till i följande upplaga av Karlavagen 5a häftesboken.

Bekanta dig med den nya Karlavagnen 5a innehållsförteckningen här>

 

NYHET! Karlavagnen 1–6 Tankenötter

Karlavagnens Tankenötter för årskurs 1–6 erbjuder skickliga elever nya utmaningar i matematik. Eleven kan använda häftena för att lösa tankenötter vid lämpliga tillfällen under läsåret.

Karlavagnen 1–6 Tankenötter har utkommit!

 

Elevmaterial

Karlavagnen 1a

I Karlavagnen 1a får eleverna bekanta sig med och öva på talområdet 0–10, uppdelning av tal och sambandet mellan addition och subtraktion.

Lektionen byggs upp kring en ramberättelse och en samtalsbild som introducerar eleven till det centrala innehållet. Därefter kan eleven ta itu med grunduppgifter, fördjupning, problemlösning eller olika aktiviteter både ensam och tillsammans. Eleverna erbjuds också möjlighet att spela, undersöka och förankra matematiken i vardagen. Varje kapitel avrundas med självvärdering på Stjärnstoppet.

Bekanta dig med Karlavagnen 1a!

Läs mer

Karlavagnen 1b

I Karlavagnen 1b får eleverna lära sig klockslag, geometri och tiotalsövergång. Tillsammans med Emma, Atte, Kasse och Kurre får de räkna ända upp till hundra!

Lektionen byggs upp kring en ramberättelse och en samtalsbild som introducerar eleven till det centrala innehållet. Därefter kan eleven ta itu med grunduppgifter, fördjupning, problemlösning eller olika aktiviteter både ensam och tillsammans. Eleverna erbjuds också möjlighet att spela, undersöka och förankra matematiken i vardagen. Varje kapitel avrundas med självvärdering på Stjärnstoppet.

Bekanta dig med Karlavagnen 1b!

Läs mer

Karlavagnen 2a

Under höstterminen i årskurs 2 lär eleverna sig multiplicera, öva på division och undersöka geometriska kroppar och planfigurer. De bekantar också sig med grunderna i programmering genom spel och lekar.

Lektionen byggs upp kring en ramberättelse och en samtalsbild som introducerar eleven till det centrala innehållet. Därefter kan eleven ta itu med grunduppgifter, fördjupning, problemlösning eller olika aktiviteter både ensam och tillsammans. Eleverna erbjuds också möjlighet att spela, undersöka och förankra matematiken i vardagen. Varje kapitel avrundas med självvärdering på Stjärnstoppet.

Bekanta dig med Karlavagnen 2a!

Läs mer

Karlavagnen 2b

Under vårterminen i årskurs 2 lär sig eleverna klockslag, multiplikation och att mäta.

Lektionen byggs upp kring en ramberättelse och en samtalsbild som introducerar eleven till det centrala innehållet. Därefter kan eleven ta itu med grunduppgifter, fördjupning, problemlösning eller olika aktiviteter både ensam och tillsammans. Eleverna erbjuds också möjlighet att spela, undersöka och förankra matematiken i vardagen. Varje kapitel avrundas med självvärdering på Stjärnstoppet.

Bekanta dig med Karlavagnen 2b!

Läs mer

Karlavagnen 3a

I Karlavagnen 3a får eleverna lära sig multiplikation och division med uppställning, multiplikationstabellerna 2–10 och klockslag.

Differentieringen är inbyggd i bokens struktur. Utöver grunduppgifter finns här stjärnuppgifter på olika nivå, tankenötter och projektuppgifter, som kan användas för ämnesintegrering. Varje kapitel avrundas med självvärdering på Stjärnstoppet.

Bekanta dig med Karlavagnen 3a!

Läs mer

Karlavagnen 3b

I Karlavagnen 3b övas division, bråktal, geometri och att mäta längd. I lärobokens illustration får vi följa med de från höstterminen bekanta karaktärernas Attes, Emmas, Kasses och Kurres äventyr.

Differentieringen är inbyggd i bokens struktur. Utöver grunduppgifter finns här stjärnuppgifter på olika nivå, tankenötter och projektuppgifter, som kan användas för ämnesintegrering. Varje kapitel avrundas med självvärdering på Stjärnstoppet.

Bekanta dig med Karlavagnen 3b!

Läs mer

Karlavagnen 4a

I Karlavagnen 4a lär sig eleverna räkneordning, att räkna med tusental och mer om division. Dessutom bekantar sig eleverna med koordinatsystem, symmetri och spegelbilder.

Differentieringen är inbyggd i bokens struktur. Utöver grunduppgifter finns här stjärnuppgifter på olika nivå, tankenötter och projektuppgifter, som kan användas för ämnesintegrering. Varje kapitel avrundas med självvärdering på Stjärnstoppet.

Bekanta dig med Karlavagnen 4a!

Läs mer

Karlavagnen 4b

I Karlavagnen 4b övar eleverna på bråktal, mätning och måttenheter. Dessutom lär sig eleverna räkna med decimaltal och bekantar sig med negativa tal.

Differentieringen är inbyggd i bokens struktur. Utöver grunduppgifter finns här stjärnuppgifter på olika nivå, tankenötter och projektuppgifter, som kan användas för ämnesintegrering. Varje kapitel avrundas med självvärdering på Stjärnstoppet.

Bekanta dig med Karlavagnen 4b!

Läs mer

Karlavagnen 5a ifyllnadsbok

Under höstterminen i årskurs fem övar eleverna på problemlösningsmetoder och lär sig mera om bråk och decimaltal. I geometrin får de mäta vinklar och bekanta sig med cirkeln. Eleverna får också lära sig mer om programmering.

Bekanta dig med Karlavagnen 5a!

 

Läs mer

Karlavagnen 5a häftesbok

Eleven löser alla uppgifter i häftesboken i sitt häfte.

Det finns en separat lärarhandledning för dem som tagit i bruk häftesboken.

Bekanta dig med Karlavagnen 5a häftesboken!

Läs mer

Karlavagnen 5b ifyllnadsbok

Under vårterminen i årskurs fem fortsätter eleverna med division, lär sig måttenheter och hur man omvandlar dem, samt bekantar sig med statistik. I geometrin får de bekanta sig med likformighet och lära sig att använda skala. Eleverna får också lära sig mer om programmering.

Bekanta dig med Karlavagnen 5b!

Läs mer

Karlavagnen 5b häftesbok

Eleven löser alla uppgifter i häftesboken i sitt häfte.

Det finns en separat lärarhandledning för dem som tagit i bruk häftesboken.

Bekanta dig med Karlavagnen 5b häftesboken!

Läs mer

Karlavagnen 6a ifyllnadsbok

Under höstterminen i årskurs 6 lär sig eleverna att addera, subtrahera, multiplicera och dividera på olika sätt. I geometrin lär eleverna sig bland annat att räkna arean för figurer och bekantar sig med tredimentionella geometriska kroppar.

Bekanta dig med Karlavagnen 6a!

Läs mer

Karlavagnen 6a häftesbok

Eleven löser alla uppgifter i häftesboken i sitt häfte.

Det finns en separat lärarhandledning för dem som tagit i bruk häftesboken.

Bekanta dig med Karlavagnen 6a häftesboken!

Läs mer

Karlavagnen 6b ifyllnadsbok

Under vårterminen i årskurs 6 lär sig eleverna att lösa uppgifter som handlar om tid. De lär sig också mer om procent och bekantar sig med sannolikhet, ekvationer och olikheter. Boken avslutas med kapitlet Inför årskurs sju, där eleverna får repetera geometri och räknestrategier.

Bekanta dig med Karlavagnen 6b!

Läs mer

Karlavagnen 6b häftesbok

Eleven löser alla uppgifter i häftesboken i sitt häfte.

Det finns en separat lärarhandledning för dem som tagit i bruk häftesboken.

Bekanta dig med Karlavagnen 6b häftesboken!

Läs mer

Lärarmaterial

Lärarhandledning

Till varje lärobok (a och b) finns en omfattande lärarhandledning som innehåller gott om tips för hur du som lärare kan göra lektionerna kreativa och inspirerande för eleverna. Här finns bland annat förslag på aktiviteter, grupparbeten och lösningar till tankenötterna. I slutet av lärarhandledningen finns bilagor med differentierande uppgifter.

Till Karlavagnen 5–6 finns det separata lärarhandledningar för ifyllnadsboken och häftesboken.

Läs mer

Facit

Facit till lärobokens uppgifter har samma struktur som den tryckta läroboken.

Läs mer

Karlavagnen 1 (a+b) digitalt material för läraren

I Karlavagnen 1a + 1b digitala undervisningsmaterialet finns allt du behöver under lektionen samlat på ett och samma ställe. Här finns:

– lärobokens uppslag, som du kan förstora och klicka fram uppgifterna med facit var för sig
– en ”Vi lär oss”-del, där det nya stoffet visas steg för steg, till exempel via animationer
– en ”Vi övar”-del, där det finns övningsuppgifter som klassen kan göra tillsammans
– en ”Vi tänker”-del, där det bland annat finns tankenötter och huvudräkningsuppgifter
– en ”Berättelse”-del, där styckenas berättelser är upplästa
– prov och annat utvärderingsmaterial

Materialet fungerar på såväl dator, interaktiv skrivtavla som pekplatta.

Läs mer

Karlavagnen 2 (a+b) digitalt material för läraren

I Karlavagnen 2a + 2b digitala undervisningsmaterialet finns allt du behöver under lektionen samlat på ett och samma ställe. Här finns:

– lärobokens uppslag, som du kan förstora och klicka fram uppgifterna med facit var för sig
– en ”Vi lär oss”-del, där det nya stoffet visas steg för steg, till exempel via animationer
– en ”Vi övar”-del, där det finns övningsuppgifter som klassen kan göra tillsammans
– en ”Vi tänker”-del, där det bland annat finns tankenötter och huvudräkningsuppgifter
– en ”Berättelse”-del, där styckenas berättelser är upplästa
– prov och annat utvärderingsmaterial

Materialet fungerar på såväl dator, interaktiv skrivtavla som pekplatta.

Läs mer

Karlavagnen 3 (a+b) digitalt material för läraren

I Karlavagnen 3a + 3b digitala undervisningsmaterialet finns allt du behöver under lektionen samlat på ett och samma ställe. Här finns:

– lärobokens uppslag, som du kan förstora och klicka fram uppgifterna med facit var för sig
– en ”Vi lär oss”-del, där det nya stoffet visas steg för steg, till exempel via animationer
– en ”Vi övar”-del, där det finns övningsuppgifter som klassen kan göra tillsammans
– en ”Vi tänker”-del, där det bland annat finns tankenötter och huvudräkningsuppgifter
– en ”Berättelse”-del, där styckenas berättelser är upplästa
– prov och annat utvärderingsmaterial
– instruktioner och länkar till Karlavagnens ”Scratch-studio”.

Materialet fungerar på såväl dator, interaktiv skrivtavla som pekplatta.

Läs mer

Karlavagnen 4 (a+b) digitalt material för läraren

I Karlavagnen 4a + 4b digitala undervisningsmaterialet finns allt du behöver under lektionen samlat på ett och samma ställe. Här finns:

– lärobokens uppslag, som du kan förstora och klicka fram uppgifterna med facit var för sig
– en ”Vi lär oss”-del, där det nya stoffet visas steg för steg, till exempel via animationer
– en ”Vi övar”-del, där det finns övningsuppgifter som klassen kan göra tillsammans
– en ”Vi tänker”-del, där det bland annat finns tankenötter och huvudräkningsuppgifter
– en ”Berättelse”-del, där styckenas berättelser är upplästa
– prov och annat utvärderingsmaterial
– instruktioner och länkar till Karlavagnens ”Scratch-studio”.

Materialet fungerar på såväl dator, interaktiv skrivtavla som pekplatta.

Läs mer

Karlavagnen 5 (a+b) digitalt material för läraren

I Karlavagnen 5a + 5b digitala undervisningsmaterialet finns allt du behöver under lektionen samlat på ett och samma ställe. Här finns:

– lärobokens uppslag, som du kan förstora och klicka fram uppgifterna med facit var för sig
– en ”Vi lär oss”-del, där det nya stoffet visas steg för steg, till exempel via animationer
– en ”Vi övar”-del, där det finns övningsuppgifter som klassen kan göra tillsammans
– en ”Vi tänker”-del, där det bland annat finns tankenötter och huvudräkningsuppgifter
– en ”Berättelse”-del, där styckenas berättelser är upplästa
– prov och annat utvärderingsmaterial
– instruktioner och länkar till Karlavagnens ”Scratch-studio”.

Materialet fungerar på såväl dator, interaktiv skrivtavla som pekplatta.

Läs mer

Karlavagnen 6 (a+b) digitalt material för läraren

I Karlavagnen 6a + 6b digitala undervisningsmaterialet finns allt du behöver under lektionen samlat på ett och samma ställe. Här finns:

– lärobokens uppslag, som du kan förstora och klicka fram uppgifterna med facit var för sig
– en ”Vi lär oss”-del, där det nya stoffet visas steg för steg, till exempel via animationer
– en ”Vi övar”-del, där det finns övningsuppgifter som klassen kan göra tillsammans
– en ”Vi tänker”-del, där det bland annat finns tankenötter och huvudräkningsuppgifter
– en ”Berättelse”-del, där styckenas berättelser är upplästa
– prov och annat utvärderingsmaterial
– instruktioner och länkar till Karlavagnens ”Scratch-studio”.

Materialet fungerar på såväl dator, interaktiv skrivtavla som pekplatta.

Läs mer

Tilläggsmaterial

Karlavagnen 1 Tankenötter

NYHET! Karlavagnen 1 Tankenötter erbjuder skickliga elever nya utmaningar i matematik! Eleverna kan själva välja i vilken ordning de vill arbeta med uppgifterna i häftet. Till Karlavagnen 1 Tankenötter finns ett facit i PDF-format.

Karlavagnen 1 Tankenötter har utkommit!

Läs mer

Karlavagnen 2 Tankenötter

NYHET! Karlavagnen 2 Tankenötter erbjuder skickliga elever nya utmaningar i matematik! Eleverna kan själva välja i vilken ordning de vill arbeta med uppgifterna i häftet. Till Karlavagnen 2 Tankenötter finns ett facit i PDF-format.

Karlavagnen 2 Tankenötter har utkommit!

Läs mer

Karlavagnen 3 Tankenötter

NYHET! Karlavagnen 3 Tankenötter erbjuder skickliga elever nya utmaningar i matematik! Eleverna kan själva välja i vilken ordning de vill arbeta med uppgifterna i häftet. Till Karlavagnen 3 Tankenötter finns ett facit i PDF-format.

Karlavagnen 3 Tankenötter har utkommit!

Läs mer

Karlavagnen 4 Tankenötter

NYHET! Karlavagnen 4 Tankenötter erbjuder skickliga elever nya utmaningar i matematik! Eleverna kan själva välja i vilken ordning de vill arbeta med uppgifterna i häftet. Till Karlavagnen 4 Tankenötter finns ett facit i PDF-format.

Karlavagnen 4 Tankenötter har utkommit!

Läs mer

Karlavagnen 5 Tankenötter

NYHET! Karlavagnen 5 Tankenötter erbjuder skickliga elever nya utmaningar i matematik! Eleverna kan själva välja i vilken ordning de vill arbeta med uppgifterna i häftet. Till Karlavagnen 5 Tankenötter finns ett facit i PDF-format.

Karlavagnen 5 Tankenötter har utkommit!

Läs mer

Karlavagnen 6 Tankenötter

NYHET! Karlavagnen 6 Tankenötter erbjuder skickliga elever nya utmaningar i matematik! Eleverna kan själva välja i vilken ordning de vill arbeta med uppgifterna i häftet. Till Karlavagnen 6 Tankenötter finns ett facit i PDF-format.

Karlavagnen 6 Tankenötter har utkommit!

Läs mer

Tips och idéer

Karlavagnens nya siffror

Utbildningsstyrelsen har gett ut en rekommendation om nya modellbokstäver och siffror som ska tas i bruk hösten 2016. Ladda ner och skriv ut roliga Karlavagnen talkort 0–10 med de nya siffrorna härifrån > 

Läs mer

Karlavagnens paket för blivande ettor

I Karlavagnens paket för blivande ettor finns nya talkort i storleken A5 med tillhörande tips på lekar. I paketet finns också en färgläggningsuppgift som låter eleverna öva på grundläggande färdigheter i matematik och på att följa instruktioner.

Talkort och tips på lekar (pfd) > 

Färgläggningsuppgift och instruktioner för läraren (pdf) >

 

 

 

Läs mer

Matematiklekar

Skriv ut en bilaga med tips på matematiklekar som ni kan leka utomhus. Lekarna passar årskurs ett och två.

Matematiklekar (pdf)

Talkort, A5 (pdf)

Läs mer

Författare

åk 1–2:
Maarit Forsback
Anne Kalliola
Arto Tikkanen
Miia-Liisa Waneus

åk 3–6:
Päivi Kiviluoma
Kimmo Nyrhinen
Pirita Perälä
Pekka Rokka
Maria Salminen
Timo Tapiainen

Svensk översättning: Cilla Heinonen
Sakgranskning: Ann-Sofi Röj-Lindberg

Läs mer