Karlavagnen 1–6

Otavas succéserie utkommer nu parallellt på finska och svenska.

Karlavagnen utvecklar elevens matematiska tänkande på ett systematiskt sätt. Eleverna får i maklig takt lära sig grundläggande matematiska begrepp och färdigheter. De får även lösa matematiska problem, undersöka, programmera och på annat sätt fördjupa sina kunskaper.

Inlärningen sker med hjälp av varierande arbetssätt och verktyg, såväl självständigt som i samarbete. Det digitala materialet konkretiserar och fördjupar inlärningen.

Karlavagnen har utarbetats utgående från de nya läroplanerna som träder i kraft 2016. Läs mer >

 

Karlavagnen finns på tre språk!

Tuhattaituri på finska! Läs mer>

Star Maths på engelska! Läs mer>

Karlavagnen 1–6

Aktuellt

Karlavagnen 5a förnyas!

Vi uppfyller ett önskemål från våra kunder och lägger till en repetitionsdel i början av Karlavagnen 5a. Boken kompletteras med ”Årskurs fem börjar”, som består av tre repetitionskapitel. Delen fungerar som extramaterial till de klasser och elever som behöver repetera innehållet i de tidigare böckerna.

”Årskurs fem börjar” hann tyvärr inte med i årets 2018 upplaga.  Du kan ladda ner ”Årskurs fem börjar”-delen som PDF i Otavas Lärarrum. Repetitionsdelen tilläggs i årets 2019 upplaga av Karlavagen 5a.

Bekanta dig med den nya Karlavagnen 5a innehållsförteckningen här>

 

Elevmaterial

Karlavagnen 1a

I Karlavagnen 1a får eleverna bekanta sig med och öva på talområdet 0–10, uppdelning av tal och sambandet mellan addition och subtraktion.

Lektionen byggs upp kring en ramberättelse och en samtalsbild som introducerar eleven till det centrala innehållet. Därefter kan eleven ta itu med grunduppgifter, fördjupning, problemlösning eller olika aktiviteter både ensam och tillsammans. Eleverna erbjuds också möjlighet att spela, undersöka och förankra matematiken i vardagen. Varje kapitel avrundas med självvärdering på Stjärnstoppet.

Bekanta dig med Karlavagnen 1a!

Läs mer

Karlavagnen 1b

I Karlavagnen 1b får eleverna lära sig klockslag, geometri och tiotalsövergång. Tillsammans med Emma, Atte, Kasse och Kurre får de räkna ända upp till hundra!

Bekanta dig med Karlavagnen 1b!

Läs mer

Karlavagnen 2a

Under höstterminen i årskurs 2 lär eleverna sig multiplicera, öva på division och undersöka geometriska kroppar och planfigurer. De bekantar också sig med grunderna i programmering genom spel och lekar.

Bekanta dig med Karlavagnen 2a!

Läs mer

Karlavagnen 2b

Under vårterminen i årskurs 2 lär sig eleverna klockslag, multiplikation och att mäta.

Bekanta dig med Karlavagnen 2b!

Läs mer

Karlavagnen 3a

I Karlavagnen 3a får eleverna lära sig multiplikation och division med uppställning, multiplikationstabellerna 2–10 och klockslag.

Differentieringen är inbyggd i bokens struktur. Utöver grunduppgifter finns här stjärnuppgifter på olika nivå, tankenötter och projektuppgifter, som kan användas för ämnesintegrering. Varje kapitel avrundas med självvärdering på Stjärnstoppet.

Bekanta dig med Karlavagnen 3a!

Läs mer

Karlavagnen 3b

I Karlavagnen 3b övas division, bråktal, geometri och att mäta längd. I lärobokens illustration får vi följa med de från höstterminen bekanta karaktärernas Attes, Emmas, Kasses och Kurres äventyr.

Bekanta dig med Karlavagnen 3b!

Läs mer

Karlavagnen 4a

I Karlavagnen 4a lär sig eleverna räkneordning, att räkna med tusental och mer om division. Dessutom bekantar sig eleverna med koordinatsystem, symmetri och spegelbilder.

Bekanta dig med Karlavagnen 4a!

Läs mer

Karlavagnen 4b

I Karlavagnen 4b övar eleverna på bråktal, mätning och måttenheter. Dessutom lär sig eleverna räkna med decimaltal och bekantar sig med negativa tal.

Karlavagnen 4b har utkommit!

Bekanta dig med Karlavagnen 4b!

Läs mer

Karlavagnen 5a ifyllnadsbok

Under höstterminen i årskurs fem övar eleverna på problemlösningsmetoder och lär sig mera om bråk och decimaltal. I geometrin får de mäta vinklar och bekanta sig med cirkeln. Eleverna får också lära sig mer om programmering.

Bekanta dig med Karlavagnen 5a!

Läs mer

Karlavagnen 5b ifyllnadsbok

Karlavagnen 5b har utkommit!

Läs mer

Karlavagnen 5a häftesbok

Det finns en separat lärarhandledning för dem som tagit i bruk häftesboken.

 

Bekanta dig med Karlavagnen 5a häftesboken!

 

 

Läs mer

Karlavagnen 5b häftesbok

Karlavagnen 5b häftesboken har utkommit!

Läs mer

Karlavagnen 6a ifyllnadsbok

Under höstterminen i årskurs 6 lär sig eleverna att addera, subtrahera, multiplicera och dividera på olika sätt. I geometrin lär eleverna sig bland annat att räkna arean för figurer och bekantar sig med tredimentionella geometriska kroppar.

Läs mer

Karlavagnen 6b ifyllnadsbok

Utkommer i oktober 2018.

Läs mer

Karlavagnen 6a häftebok

Under höstterminen i årskurs 6 lär sig eleverna att addera, subtrahera, multiplicera och dividera på olika sätt. I geometrin lär eleverna sig bland annat att räkna arean för figurer och bekantar sig med tredimentionella geometriska kroppar. Eleven löser alla uppgifter i häftesboken i sitt häfte.

Läs mer

Karlavagnen 6b häftebok

Utkommer i oktober 2018.

Läs mer

Lärarmaterial

Lärarhandledning

Till varje lärobok (a och b) finns en omfattande lärarhandledning som innehåller gott om tips för hur du som lärare kan göra lektionerna kreativa och inspirerande för eleverna. Här finns bland annat förslag på aktiviteter, grupparbeten och lösningar till tankenötterna. I slutet av lärarhandledningen finns bilagor med differentierande uppgifter.

Läs mer

Facit

Facit till lärobokens uppgifter har samma struktur som den tryckta läroboken.

Läs mer

Tips och idéer

Karlavagnens nya siffror

Utbildningsstyrelsen har gett ut en rekommendation om nya modellbokstäver och siffror som ska tas i bruk hösten 2016. Ladda ner och skriv ut roliga Karlavagnen sifferkort 0–10 med de nya siffrorna härifrån > 

Läs mer

Karlavagnens paket för blivande ettor

I Karlavagnens paket för blivande ettor finns nya talkort i storleken A5 med tillhörande tips på lekar. I paketet finns också en färgläggningsuppgift som låter eleverna öva på grundläggande färdigheter i matematik och på att följa instruktioner.

Talkort och tips på lekar (pfd) > 

Färgläggningsuppgift och instruktioner för läraren (pdf) >

 

 

 

Läs mer

Författare

åk 1–2:
Maarit Forsback
Anne Kalliola
Arto Tikkanen
Miia-Liisa Waneus

åk 3–6:
Päivi Kiviluoma
Kimmo Nyrhinen
Pirita Perälä
Pekka Rokka
Maria Salminen
Timo Tapiainen

Svensk översättning: Cilla Heinonen
Sakgranskning: Ann-Sofi Röj-Lindberg

Läs mer