Psykologi: Insikt (GLP 2021)

Psykologi ger insikter åt var och en!

Vår serie i psykologi för gymnasiet, Insikt, förnyas inför den nya läroplanen. Serien har utvecklas enligt lärarnas önskemål och de bästa egenskaperna i serien återstår. Förnyade Insikt är tydlig och inspirerande och sporrar de studerande till psykologiskt tänkande. De intressanta och noggrant utvalda innehållen samt de många exemplen väcker tankar och skapar nya insikter. Med Insikt förbereder sig de studerande till studentexamensprovet redan från början. De mångsidiga digitala materialen stöder och ger läraren nya idéer för undervisningen.

 

Insikt-seriens styrkor

 • De digitala materialen för läraren stöder undervisningsarbetet på ett mångsidigt sätt. 
 • I serien kombineras vetenskaplig information och lättöverskådliga exempel.
 • De varierande uppgifterna stöder inlärningen. Materialet innehåller bland annat uppgifter som motiverar och illustrerar exempel samt uppgifter som övar informationssökning.
 • Infografik visualiserar informationen på ett lättfattligt sätt.
 • De centrala begreppen är skrivna med fetstil för att göra differentieringen lätt. De fördjupade texterna och infolådorna differentierar uppåt. Du kan lyssna på texterna via appen Otso eller via digiboken.
 • Målen och självbedömningen framhävs: Målen beskrivs i varje kapitel och i slutet av varje kapitel finns en Repetera-del med frågor som stöder inlärningen och självbedömningen.

 

Materialet stöder undervisningen

 • I fortsättningen kommer du att kunna skapa egna studieavsnitt i Lärarrummet och lägga till innehåll från olika GLP 2021-moduler till dem. Dessutom kommer du att kunna lägga till egna material till studieavsnitten.
 • I Lärarrummet kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
 • Insikt-produkterna kommer att innehålla det nya analysverktyget, som underlättar bedömningsarbetet.
 • De nya digiproven stöder bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
 • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial via Otavas nya app OtsoLäs mer om Otso här >

Läs aktuell information om våra GLP 2021-produkter på våra sidor >

Studentmaterial

Insikt 1

Insikt 1 (GLP21) innehåller modulen PS1 Den aktiva och lärande människan.

Insikt 1 (GLP21) har utkommit!

Insikt presenterar psykologin som en mångsidig och många gånger också överraskande vetenskap. Boken beskriver människans aktivitet ur ett psykiskt, biologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Insikt ger de studerande såväl kunskap som redskap för att bedöma och utveckla sina studier.

Läs mer

Insikt 1 digibok

Insikt 1 (GLP21) digibok innehåller modulen PS1 Den aktiva och lärande människan.

Utkommer våren 2021

Insikt presenterar psykologin som en mångsidig och många gånger också överraskande vetenskap. Boken beskriver människans aktivitet ur ett psykiskt, biologiskt, socialt och kulturellt perspektiv. Insikt ger de studerande såväl kunskap som redskap för att bedöma och utveckla sina studier.

Läs mer

Insikt 2

Insikt 2 (GLP21) innehåller modulen PS2 Människans utveckling.

Utkommer i augusti 2021

Läs mer

Insikt 2 digibok

Insikt 2 (GLP21) digibok innehåller modulen PS2 Människans utveckling.

Utkommer i augusti 2021

Läs mer

Insikt 3

Insikt 3 (GLP21) innehåller modulen PS3 Människan som informationsbearbetare.

Utkommer våren 2022

Läs mer

Insikt 3 digibok

Insikt 3 (GLP21) digibok innehåller modulen PS3 Människan som informationsbearbetare.

Utkommer våren 2022

Läs mer

Insikt 4

Insikt 4 (GLP21) innehåller modulen PS4 Känslor och mental hälsa.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Insikt 4 digibok

Insikt 4 (GLP21) digibok innehåller modulen PS4 Känslor och mental hälsa.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Insikt 5

Insikt 5 (GLP21) innehåller modulen PS5 Människan som individ och social varelse.

Utkommer våren 2023

 

Läs mer

Insikt 5 digibok

Insikt 5 (GLP21) digibok innehåller modulen PS5 Människan som individ och social varelse.

Utkommer våren 2023

 

Läs mer

Lärarmaterial

Insikt 1 digitalt material för läraren

Insikt 1 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandes digibok till modulen PS1 Den aktiva och lärande människan.

Utkommer våren 2021

Läs mer

Insikt 1 digiprov

Insikt 1 (GLP21) digiprov innehåller provuppgifter till modulen PS1 Den aktiva och lärande människan.

Utkommer våren 2021

Läs mer

Insikt 1 Abittiprov

Insikt 1 (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter för Abitti till modulen PS1 Den aktiva och lärande människan.

Utkommer våren 2021

Läs mer

Insikt 2 digitalt material för läraren

Insikt 2 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandes digibok till modulen PS2 Människans utveckling.

Utkommer hösten 2021

Läs mer

Insikt 2 digiprov

Insikt 2 (GLP21) digiprov innehåller provuppgifter till modulen PS2 Människans utveckling.

Utkommer hösten 2021

Läs mer

Insikt 2 Abittiprov

Insikt 2 (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter för Abitti till modulen PS2 Människans utveckling.

Utkommer hösten 2021

Läs mer

Insikt 3 digitalt material för läraren

Insikt 3 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandes digibok till modulen PS3 Människan som informationsbearbetare.

Utkommer våren 2022

Läs mer

Insikt 3 digiprov

Insikt 3 (GLP21) digiprov innehåller provuppgifter till modulen PS3 Människan som informationsbearbetare.

Utkommer våren 2022

Läs mer

Insikt 3 Abittiprov

Insikt 3 (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter för Abitti till modulen PS3 Människan som informationsbearbetare.

Utkommer våren 2022

Läs mer

Insikt 4 digitalt material för läraren

Insikt 4 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandes digibok till modulen PS4 Känslor och mental hälsa.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Insikt 4 digiprov

Insikt 4 (GLP21) digiprov innehåller provuppgifter till modulen PS4 Känslor och mental hälsa.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Insikt 4 Abittiprov

Insikt 4 (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter för Abitti till modulen PS4 Känslor och mental hälsa.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Insikt 5 digitalt material för läraren

Insikt 5 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial samt studerandes digibok till modulen PS5 Människan som individ och social varelse.

Utkommer våren 2023

 

Läs mer

Insikt 5 digiprov

Insikt 5 (GLP21) digiprov innehåller provuppgifter till modulen PS5 Människan som individ och social varelse.

Utkommer våren 2023

Läs mer

Insikt 5 Abittiprov

Insikt 5 (GLP21) Abittiprov innehåller provuppgifter för Abitti till modulen PS5 Människan som individ och social varelse.

Utkommer våren 2023

Läs mer

Författare

Tiina-Maria Päivänsalo

Jag är lärare i psykologi i Vihdin lukio, och har en utbildning i psykologi och filosofi. Jag blir intresserad av påhittiga undersökningar och upplysande teorier. Jag gillar att gestalta stora helheter och strävar till tydliga meningar. Som lärare har jag funderat mycket på hur studerandes förmåga att tänka på psykologiska fenomen utvecklas, och hur jag kan stöda dem i mitt arbete. Som läromedelsförfattare är jag ambitiös och vill hitta nya sätt att ge de studerande iver till inlärningen. Jag har tagit del i att utveckla undervisningen i psykologi bland annat som medlem i styrelsen för PSOP ry. Jag guidar studerande och funderar på undervisning också i min blogg Oppimisen taidot.

Raimo Niemelä

Jag är lektor i Kastellin lukio i Uleåborg och undervisar psykologi och också lite filosofi. Dessutom är jag certifierad mental tränare med inriktning på idrott. Undervisning känns mer inspirerande år för år, vilken en del av mina bekanta förundrar sig över.
Jag blev filosofie doktor år 2006 när jag forskade i åldringarnas vardag. Som doktorand hade jag som forskningsområde unga män som blir kallade till uppbåd. Jag har gjort läroböcker och undervisningsmaterial i psykologi också tidigare. Den digitala omgivningen skapar oändliga möjligheter. Bästa belöningen är då en studerande överträffar sig själv, och mig, med insikter, som ingendera av oss funderat på tidigare. En bra lärobok kan fungera som en gnista för nya insikter.

Krista Kautto

Jag arbetar som lektor i psykologi och studiehandledning i Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Jag blev intresserad av psykologi under mina studieår och ämnet känns varje år mer intressant som vetenskap. Allt som oftast är det väldigt roligt att undervisa pyskologi. Jag lär mig alltid något nytt! Jag är också en evig studerande, eftersom jag alltid har någonsort studieprojekt på gång.

Vilma Lehtinen

Jag hämtar en socialpsykologisk synvinkel, alltså förståelsen om hur en situation eller omgivning kan påverka människans agerande, till Insikt. Jag är doktor i socialpsykologi och har i min forskning fokuserat på människorelationer i sociala medier samt användningen av digitala redskap i vardagskommunikationen. Jag är intresserad av hur psykologin lever och kombineras i andra vetenskaper. Med hjälp av psykologi kan man till exempel förstå hur olika teknologiska lösningar påverkar vårt beteende och hur den syns i vår dagliga kommunikation. Mitt intresse att dela psykologisk forskningsinformation har skapats av att förstå människans, också ibland konstiga, beteende. Det bästa är att psykologin ger redskap för att förstå sig själv och andra bättre.

Katri Sandholm

Jag är från Tammerfors och har studerat teoretisk filosofi som huvudämne. Inom filosofin blev jag intresserad av psykologins filosofi och studerade också psykologi och socialpsykologi. År 2010 utexaminerades jag till lärare från Helsingfors Universitets pedagogiska fakultet.
Jag har alltid varit intresserad av att fundera, forska och ta reda på saker och därför har arbetet som läromedelsförfattare varit en väldigt givande process. Under arbetet har jag lärt mig mycket av erfarna pedagoger och om psykologi. Till läromedelsförfattarens utmaningar hör att stiga in i gymnasiestuderadens roll, att skriva en intressant berättelse och att sammanfatta det viktigaste. Jag tog emot utmaningen med iver. Jag hoppas att vi tillsammans har lyckats skapa en bra berättelse och att vi lyckats förmedla vår passion för psykologi.