Insights Engelska (GLP 2016)

Ny serie i engelska för gymnasiet!

Insights erbjuder engelska från alla kontinenter och i olika varianter. Samspel och samarbete utvecklas genom att arbeta tillsammans och materialet erbjuder meningsfulla aktiviteter för studerande på alla nivåer. Användningen av teknologi sker naturligt i samband med övningarna.

De autentiska texterna i Insights representerar mångsidigt olika textgenrer och språkliga situationer. De studerande uppmanas att aktivt söka efter engelskspråkigt material som intresserar dem och passar in på kursens ämnesområden, samt att själva producera engelska både muntligt och skriftligt.

Insights

  • beaktar de nya uppgiftstyperna i studentskrivningarna
  • innehåller heltäckande, tydlig teori kring grammatik och mångsidiga övningar
  • finns som digitala böcker med interaktiva övningar
  • har ordlistor i digitalt format.

Insights Engelska följer läroplanen 2016.

Insights Engelska (GLP 2016)

Studentmaterial

Kursböckerna i serien finns både tryckt och digitalt.

Insights Course 1 Engelska

Insights Course 1 Engelska

Insights Course 1 Engelska har utkommit!

Under kurs 1 utvecklar vi våra studiefärdigheter, bekantar oss med olika kommunikationsstrategier och övar på att samarbeta. Ämnesområden som tas upp i boken är livet som ung, studier, familj, finländskhet och regional identitet samt engelska som ett globalt språk. Dessutom övar vi på självvärdering och bekantar oss med principerna för den gemensamma europeiska referensramen för språk.

Bekanta dig med med modellsidor ur boken här!

Insights Course 1 Ljudfiler (mp3, zip-fil)

Insights Course 1 Ljudfiler (applikation)

Läs mer
Insights Course 2 Engelska

Insights Course 2 Engelska

Insights Course 2 Engelska har utkommit!

Under kurs 2 fortsätter vi att finslipa våra studiefärdigheter, förbättrar vår kommunikationsförmåga och övar på att uttrycka våra åsikter i olika situationer. Vi bekantar oss med olika kommunikationskanaler och utvecklar vår multilitteracitet. Ämnesområden som tas upp i boken är hobbyer och fritid, kommunikation på nätet, fysiskt och psykiskt välmående samt livskompetens. Dessutom bekantar vi oss med nivåskalan för språkkunskaper samt dess samband med den europeiska referensramen för undervisning, inlärning och bedömning av språk.

Bekanta dig med modellsidor ur boken här!

Insights Course 2 Ljudfiler (mp3, zip-fil)

Insights Course 2 Ljudfiler (applikation)

Läs mer
Insights Course 3 Engelska

Insights Course 3 Engelska

Insights Course 3 Engelska har utkommit!

Under kurs 3 övar vi på att förstå och tolka olika kulturella fenomen. Vi fortsätter att utveckla vår multilitteracitet, förbättrar vår presentationsförmåga och övar på att producera olika typer av text. Boken behandlar olika kulturella fenomen inom litteratur, bildkonst, musik samt i lokala och internationella traditioner.

Insights Course 3 Ljudfiler (applikation)

Insights Course 3 Ljudfiler (mp3, .zip-fil)

Läs mer
Insights Course 4 Engelska

Insights Course 4 Engelska

Insights Course 4 Engelska har utkommit!

Under kurs 4 vänder vi blicken mot världen – hur fungerar den, hurdana problem ställs vi inför och vad kan vi göra för att lösa problemen? Genom att fundera på olika typer av situationer fördjupar vi får förståelse för olika världsbilder och lär oss att berätta om vår egen synvinkel och livsåskådning på ett övertygande sätt. Under kursen behandlar vi olika typer av samhällsfrågor, som frivilligarbete, politik, kriminalitet, mänskliga rättigheter och så kallade idealsamhällen.

Insights Course 4 Ljudfiler (applikation)

Insights Course 4 Ljudfiler (mp3, .zip-fil)

Läs mer
Insights Course 5 Engelska

Insights Course 5 Engelska

Insights Course 5 Engelska har utkommit!

Under kurs 5 lär vi oss om detaljer i vår vardag. Vad kan vetenskapen säga om ishockey, brottsplatser och de matematiska principerna i hasardspel? Vi tar reda på hur alla celler i en undersökning kan härstamma från en och samma person, hur elektriciteten uppfanns och om det fortfarande är säkert att surfa på nätet. Vi får möjlighet att förutspå framtiden, utföra vetenskapliga experiment och lösa mysterier, samtidigt som vi diskuterar våra synpunkter med varandra.

Insights Course 5 Ljudfiler (applikation)

Insights Course 5 Ljudfiler (mp3, -zip-fil)

 

Läs mer
Insights Course 6 Engelska

Insights Course 6 Engelska

Insights Course 6 Engelska har utkommit!

Temat för kurs 6 är framtiden. Vi planerar en ansökan till universitetet, funderar på vad vi skulle studera och gläder oss när vi får en studieplats. Vi funderar på arbetslivet och hur arbetsplatserna kan se ut i framtiden. Vi funderar också på ekonomiska frågor och hur man försörjer sig själv. Under den här kursen kan de studerande öva på arbetsintervjuer och att söka till universitetet samt få en förståelse för hur man tjänar pengar.

Insights Course 6 Ljudfiler (applikation)

Insights Course 6 Ljudfiler (mp3, .zip-fil)

Läs mer
Insights Course 7 Engelska

Insights Course 7 Engelska

Insights Course 7 Engelska har utkommit!

Under kurs 7 fokuserar vi på den omgivande världen samt på att uppleva och avbilda naturen. Vi funderar på vad hållbar utveckling är, hur den passar ihop med vår personliga utveckling samt hur vi förbrukar energi och naturresurser. De studerande har möjlighet att begrunda sitt förhållande till naturen och fundera på olika sätt att förbättra världen.

Insights Course 7 Ljudfiler (applikation)

Insights Course 7 Ljudfiler (mp3, .zip -fil)

Läs mer
Insights Course 8 Engelska

Insights Course 8 Engelska

Insights Course 8 Engelska har utkommit!

Temat för kurs 8 är att diskutera, debattera, berätta och dramatisera. Språket är som bäst när det används för att utbyta intressanta idéer. Det här kursmaterialet hjälper de studerande att utveckla sin muntliga förmåga, till exempel genom att försvara sin favoritfilm, öva på problemlösning och tala om framtiden.

Insights Course 8 Ljudfiler (applikation)

Insights Course 8 Ljudfiler (mp3, .zip -fil)

Läs mer

Lärarmaterial

Presentationsmaterial

Presentationsmaterialet riktar sig till lärare som använder den tryckta boken. I materialet finns samma tilläggsmaterial som i digitala materialet för läraren: tips för undervisningen, tilläggsuppgifter, ljudmanuskript, tryckta bokens innehåll, ljudfiler och videor. Bekanta dig med presentationsmaterialet här (videon är på finska).

Digitalt material för läraren
Digitala materialet för läraren består av tips för undervisningen, tilläggsuppgifter, ljudmanuskript, facit till uppgifterna och presentationsmaterial för grammatiken. Digiboken, med dess ljudfiler och videomaterial, är integrerad i digitala materialet för läraren. Bekanta dig med demon här (på finska).

Bedömningsmaterial

Till serien hör bedömningsmaterial i form av redigerbara word-uppgifterdigiprov och Abitti-prov. Bedömningsmaterialet innehåller rikligt med övningar lik dem i läroboken.

De redigerbara word-materialet består av text- och ljudfiler (inte videon och videouppgifter). Läraren kan redigera uppgifterna och flytta dem till olika plattformar, T.ex. Abitti.
Digiproven ger en ny dimension till bedömningen och underlättar lärarens arbete. Digiproven förbereder inför elektroniska studentproven. I digiproven finns förutom uppgifterna i word-materialet även videor samt uppgifter på basen av dem.
Abitti-proven består av samma provuppgifter som i digiproven och de redigerbara word-proven (inte videon och videouppgifter). Läraren kan redigera uppgifterna. Uppgifterna är sammanställda i ett färdigt paket som läraren lätt kan föra in i Abitti-plattformen.

Författare

Elina Karapalo

Ooops, there goes another day…!” But it goes doing things I love: with the family and friends, and at work with amazing teenagers learning with them new things about languages, the world and life in general. And trying to put all that into English course books with my marvellous colleagues. I now teach at a normal Upper Secondary School, but I have a long history of teaching adult upper secondary school students, upper secondary plus vocational degree students and distance learning students. I was also involved in the previous Otava English course book series, Open Road, and jumped at the chance of doing it again. Times are a-changing and so must we. That alone is enough to keep us on our toes.

Läs mer

Paula Keltto

I have had some interesting jobs during my life: I’ve worked as an organist and as a research assistant at an audio lab, I’ve translated romantic novels and acted as an accompanist for a folk dance group. Luckily my current profession is every bit as interesting as these. A decade into teaching, and still every day is different and offers opportunities to try something new. Working with this new book series has been another great chance to challenge myself. We hope to provide students with engaging activities and insights into the English-speaking world.

Läs mer

Mark Kilmer

I grew up a long way from here, in Los Angeles, California. I’ve mostly taught mother tongue English, but also English as an additional language, history, government, economics, information technology, drama and film, plus coaching swimming and volleyball. At some point teaching in Europe seemed like it would be a good adventure, and, dear readers, so it has been. As a teacher, I am interested in asking tough questions and messing about with media and digital literacy. I’ve enjoyed working on this book series, especially collaborating with the other authors. I hope they are as interesting to use as they have been to create.

Läs mer

Päivi Kuusivaara

Having always had a strong interest in languages and at least according to my loved ones, an eagerness to tell others what to do, I became an English teacher. Nearly a decade of teaching behind me, I can still honestly say I have the best job in the world! I want to be able to provide students, both those who already seem to know it all and those who struggle with foreign languages, with a feeling that they can and will learn more, and that they are motivated to do so. Learning languages can be hard work, but with good and interesting material, it’s not only doable but fun!

Läs mer

Annukka Suonio

I miss the ball a lot when playing tennis, I’m not very strong or bendy in yoga. My passion has always been languages. I’ve studied English, Swedish, German, Spanish, Latin and French and have come to realize that language learning has to have a real connection to your everyday life to be meaningful and interesting. Being a teacher is great, because you learn new things every day while working together with your students and colleagues. I’m interested in developing online learning environments and writing teaching materials. And the best part is that you never have to do any of it alone: writing and teaching are team efforts.

Läs mer

Teijo Päkkilä

English stepped into my life when I was six. My cousins were moving back to Finland and went to see the primary teacher who was going to teach them. I tagged along and when the teacher suddenly asked me a question, she was baffled by my answer. It had come out of my mouth in English. I have been teaching and learning English for decades and I’m still happily on the path those words directed me to as a kid. As a teacher I’m attracted to projects – of all sorts – whether it be working with the professional development programmes, EU-projects or writing study books. After Culture Café and Open Road, writing Insights is still a learning process; you keep learning how much there is to learn.

Läs mer