Hjärtat 3–6 religion

Den nya serien Hjärtat sätter fart på religionslektionerna!

Serien Hjärtat erbjuder mångsidiga möjligheter för att verkställa den nya läroplanen. Det är ett allmänbildande och vidsynt läromedel som hjälper eleverna att växa i en mångkulturell värld och forma sin identitet och livsåskådning. Utöver kristendomen bekantar vi oss med andra religioner och lär oss att respektera det som är heligt för en själv och andra. Hjärtat uppmuntrar eleverna att utveckla sitt etiska tänkande och träna sina känslo- och kommunikationsfärdigheter samt sin livskompetens.

Hjärtat sporrar eleverna till att diskutera, undersöka och vara aktiva. Materialet uppmuntrar till vänskap, påhittighet, till att försöka hitta lösningar och till att ha en positiv inställning till livet. De fräscha illustrationerna ger utrymme för insikter och upptäckter.

Hjärtat 1-6 har utkommit både tryckt och digitalt!

Mera info om Hjärtat 1 och 2 hittar du här>

Elevmaterial

Hjärtat 3

Den tydliga strukturen gör det lätt att arbeta med de olika ämnesområdena i läroplanen. Förhållandet till den egna religionen, religionernas värld och ett gott liv utgör separata kapitel. I årskurs tre bekantar vi oss bland annat med religions- och samvetsfrihet, barns rättigheter, berättelserna i Gamla testamentet och heliga platser och byggnader inom olika religioner. Varje kapitel börjar med en inledande text och slutar med ett uppslag med praktiska övningar.

Hjärtat 3 har utkommit!

Läs mer

Hjärtat 3 arbetsbok

Arbetsboken innehåller mängder med sysselsättning. Uppgifterna tränar eleverna bland annat i multilitteracitet, etiska resonemang och i att använda medier. Rutan med hemuppgifter gör det enkelt att ge eleverna läxor. I slutet av varje kapitel finns stegvisa instruktioner till ett projektarbete. Arbetsboken innehåller också självvärdering.

Läs mer

Hjärtat 4

I läroboken för årskurs fyra behandlar vi religion och etik på ett mångsidigt sätt. Vi bekantar oss med festtraditioner och högtider inom olika religioner. Eleverna lär sig om kristendomens tidiga skeden, Nya testamentet och Jesus läror. Vi granskar dygder, som lär oss att känna igen sina och andras styrkor samt samverka med andra på ett rättvist sätt. Eleverna får fundera på sina drömmar och rötter. Uppgifterna är kopplade till elevens eget liv och ger möjlighet att omsätta det man lärt sig i praktiken.

Hjärtat 4 har utkommit!

Läs mer

Hjärtat 4 arbetsbok

Arbetsboken innehåller roliga och utvecklade uppgifter. Materialet innehåller också paruppgifter, bibeluppgifter och uppgifter som förutsätter informationssökning. I slutet av varje kapitel finns en självvärdering och vi arbetar även med kamratbedömning.

Läs mer

Hjärtat 5

I årskurs fem funderar vi livsåskådning, moral och hållbar utveckling. Vi lär oss om hur kristendomen utvecklades till en världsreligion och hur Finland blev ett evangeliskt-lutherskt land. Vi bekantar oss med berättelser, profeter och heliga platser som är gemensamma för judendom, kristendom och islam och funderar på hur olika religioner märks i elevernas vardag.

Hjärtat 5 har utkommit!

Läs mer

Hjärtat 5 arbetsbok

I arbetsboken får eleverna fördjupa, repetera och tillämpa sina kunskaper. Olika typer av uppgifter, som paruppgifter, korsord, fundera på-uppgifter och test på en lagom svår nivå hjälper eleven att utveckla sina tankefärdigheter och etiska resonemang.

Hjärtat 5 arbetsboken har utkommit!

Läs mer

Hjärtat 6

Hjärtat 6 utmanar eleven att fundera på jämställdhet, jämlikhet, yttrandefrihet och hållbar utveckling. I etikdelen behandlar vi de mänskliga rättigheternas uppkomst, innehåll och betydelse – både ur elevens synvinkel och ur ett bredare perspektiv. I årskurs sex funderar vi också på vad religion innebär, vad världens religioner har gemensamt och hur olika religioner och livsåskådningar lever sida vid sida i Europa och i Finland. I kapitlet Den lutherska tron fördjupar vi oss i vad kristna och lutheraner anser om Gud och livet som kristna. Till sist ger vi oss ut på en resa i den kristna konstens värld!

Hjärtat 6 har utkommit!

Läs mer

Hjärtat 6 arbetsbok

Hjärtat 6 Arbetsbok låter eleverna träna på att tänka, diskutera, skaffa information och arbeta i grupp. Arbetsboken innehåller flera olika typer av uppgifter och eleverna får bland annat resonera, intervjua och göra undersökningar. Vi övar och repeterar innehållet i läroboken på olika sätt – genom att  läsa, söka information, skriva, diskutera, rita och färglägga. Varje kapitel avslutas med en självvärdering som låter eleven bedöma sitt arbete och sina kunskaper.

Hjärtat 6 har utkommit!

Läs mer

Lärarmaterial

Hjärtat 3 lärarhandledning

Hjärtat 3 lärarhandledning

Hjärtat lärarhandledningarna innehåller instruktioner och idéer till lektionerna samt olika uppgifter du kan använda för att berika lektionerna.

Läs mer
Hjärtat 4 lärarhandledning

Hjärtat 4 lärarhandledning

Hjärtat lärarhandledningarna innehåller instruktioner och idéer till lektionerna samt olika uppgifter du kan använda för att berika lektionerna.

Läs mer
Hjärtat 5 lärarhandledning

Hjärtat 5 lärarhandledning

Hjärtat lärarhandledningarna innehåller instruktioner och idéer till lektionerna samt olika uppgifter du kan använda för att berika lektionerna.

Läs mer
Hjärtat 6 lärarhandledning

Hjärtat 6 lärarhandledning

Hjärtat lärarhandledningarna innehåller instruktioner och idéer till lektionerna samt olika uppgifter du kan använda för att berika lektionerna.

Läs mer

Författare

Hjärtat 3
Merja Kalm
Rauna Sirola

Arbetsbok och lärarhandledning:
Maria Kuusisto och Marjo Similä

Hjärtat 4

Arto Kallioniemi
Eero Jokela
Merja Kalm
Rauna Sirola

Digitalt undervisningsmaterial:
Merja Kalm och Laura Moilanen