Hjärtat 1–2 religion

Den nya serien Hjärtat sätter fart på religionslektionerna! Eleverna uppmuntras till interaktion, diskussion och samverkan. Materialet sporrar eleverna till att delta, påverka och uttrycka sina åsikter. Hjärtat är ett funktionellt material – på lektionerna lär vi oss tillsammans genom att fundera, undersöka och vara aktiva. Elevernas multilitteracitet utvecklas på flera sätt, bland annat med hjälp av olika texttyper, fotografier och ordlistan i slutet av läroboken.

Hjärtat är ett allmänbildande läromedel där vi bland annat behandlar känslor, ansvar och förhållandet till den egna religionen. Utöver kristendomen bekantar vi oss med judendom och islam. Kunskap om andra religioner hjälper eleverna att växa i en mångkulturell värld och leder till en ökad tolerans. Läromedlet Hjärtat hjälper också eleverna att bygga sin egen livsuppfattning.

Mera info om Hjärtat 3, 4, 5 och 6 hittar du här>

Elevmaterial

Hjärtat 1

Läroböckernas lekfulla, färgglada och moderna illustrationer samt de mångsidiga och omfattande texterna uppmuntrar till lärande. Läromedlet innehåller rikligt med material som ni kan gå igenom hela klassen tillsammans, oberoende av elevernas religionstillhörighet. Boken innehåller bland annat avsnitt om etiska frågor, som barns rättigheter, ett kapitel om högtider samt kapitel om känslor och andra religioner i enlighet med den nya läroplanen. I slutet av böckerna finns bibelberättelser och en ordlista.

Hjärtat 1 religion har utkommit!

Modellsidor från den finska boken

Läs mer

Hjärtat 1 arbetsbok

Arbetsböckerna innehåller uppgifter som bygger på innehållet i läroboken. Drama- och diskussionsövningarna gör eleverna tillsammans. Hjärtuppgifterna låter er fördjupa er i etiska frågor som är aktuella för barn i dag, som olika efternamn inom familjer och vanor och traditioner inom olika kulturer. Medierna är närvarande i form av uppgifter där eleverna ska filma och fotografera. En del av uppgifterna är det tänkt att eleverna ska göra hemma tillsammans med en förälder. Varje kapitel avslutas med projektuppgifter och självvärdering. Projekten tränar eleverna i kommunikation, samverkan och i att sträva mot ett gemensamt mål. I självvärderingarna följer man utöver elevens lärande också med hur hen beaktar andra och hur hens elevfärdigheter utvecklas.

Läs mer

Hjärtat 2

Hjärtat 2 religion har utkommit!

Modellsidor från den finska boken

Läs mer

Lärarmaterial

Hjärtat 1 lärarhandledning

Hjärtat lärarhandledningarna innehåller instruktioner och idéer till lektionerna.

 

Läs mer

Hjärtat 2 lärarhandledning

Hjärtat lärarhandledningarna innehåller instruktioner och idéer till lektionerna.

Läs mer

Författare

Anni Niittynen
Marjo Similä
Karoliina Vidgrén
Illustrationer Maija Hurme

Tips och idéer

Påsken

Bekanta dig med påskavsnitten från Hjärtat 1 och arbeta med de tillhörande uppgifterna från arbetsboken under lektionen.

Uppgifter: Påsktraditioner >
Uppgifter: Den äldsta av fester >

Hjärtat 1 Religion: Påsktraditioner och den äldsta av fester >

Läs mer