Forum Historia (LP2016)

Det är lätt att bli förtjust i historia med Otavas läromedel i historia, Forum 5 och 6. Eleverna får leva sig in i historien med hjälp av spännande berättelser och detaljerade illustrationer. De får också forska i och lösa historiska mysterier från olika tidsperioder.

I läromedlet presenteras både stora historiska händelser och människans vardag, i glädje och sorg. Med Forum är det lätt att differentiera undervisningen.

Forum 5 och Forum 6 har utkommit och följer de nya läroplanerna som träder i kraft 2016. Läs mer >

Till serien hör också Forum samhällslära för åk 4–6! Läs om Samhällsläran här!

Forum för årskurserna 7 och 8 hittar du här!

Forum Historia (LP2016)

Elevmaterial

Historiens fantastiska äventyr vaknar i liv i Forum-serien. Den inspirerande texten, spännande illustrationen och de intressanta gåtorna stöder elevens studier i historia.

Forum 5 Historia

I Forum 5 får du leva dig in i historien med hjälp av spännande berättelser. Du får också vara historiker och försöka lösa mysterier från olika tidsperioder. Varför sprang till exempel grekiska idrottare nakna? Vilka följder fick öppnandet av Tutankhamons grav? Bege dig på ett äventyr i historiens fantastiska värld!

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer

Forum 5 Arbetsbok

Med hjälp av Forum 5 arbetsboken lär du dig grunderna i historia. Dessutom får du pröva på att använda samma metoder som skickliga forskare använder, leva dig in i historiska händelser och bedöma trovärdigheten i olika källor.

Läs mer

Forum 6 Historia

Genom att studera historia lär du dig förstå människor och den värld du lever i. I Forum 6 får du också svar på många spännande frågor: Fanns Robin Hood på riktigt? Vilka var Columbus, Michelangelo och Galilei? Varför brann pärtorna i de finska lantgårdarna? Vilka följder fick den franska revolutionen?

Bekanta dig med modellsidor ur boken!

Läs mer

Forum 6 Arbetsbok

Med hjälp av Forum 6 arbetsboken lär du dig grunderna i historia. Dessutom får du pröva på att använda samma metoder som skickliga forskare använder, leva dig in i historiska händelser och bedöma trovärdigheten i olika källor.

Läs mer

Lärarmaterial

Till Forum 5 och 6 finns ett digitalt lärarmaterial. Du kommer åt att testa materialet gratis i 30 dagar via Otavas Lärarrum.

Det digitala undervisningsmaterialet för läraren är mångsidigt och med hjälp av det går det lätt att planera fungerande lektionshelheter.

Det digitala undervisningsmaterialet bjuder på

  • bilder och illustrationer från läroboken
  • facit till uppgifterna i textboken och arbetsboken
  • tilläggsmaterial för fördjupning och repetition
  • samtalsbilder
  • alla bokens texter inlästa
  • videomaterial m.m.

Det digitala lärarmaterialet innehåller även innehållet från lärarhandledningen (applikationen nedan) som pdf. 

 

Lärarhandledning (ONLINE + PDF)

Lärarhandledningen ges ut i form av en applikation som fungerar på såväl dator, pekplatta och smarttelefon. Via applikationen kommer du lätt åt innehållet och kan behändigt visa upp projektionsbilder och bokens uppslag i klassen. Det digitala materialet säljs som en skollicens som är i kraft ett läsår.
Bekanta dig med demon >

Snabbguide >

Lärarhandledningen säljs som en skollicens som gäller i ett läsår.
Läraren kommer åt materialet via Otavas Lärarrum.

 

Författare

Kimmo Päivärinta
Kati Solastie
Simo Turtiainen
Svensk översättning: Cilla Heinonen
Sakgranskning av den svenska versionen: Bernt Örså

Läs mer

Tips och idéer

9.4 Mikael Agricoladagen

Mikael Agricoladagen, eller finska språkets dag, infaller den 9.4. Integrera historieundervisningen med finskan och bekanta er med Agricolas ord med hjälp av bilagan från lärarmaterialet till Forum 6.

Agricolas ord (pdf)