Forum 9 Samhällslära

Forum 9 Samhällslära är en handbok för 2010-talets Finland. I läromedlet presenteras det finländska samhällets grundstrukturer på ett klart och tydligt sätt.

Ungdomarna uppmuntras till att aktivt ifrågasätta, diskutera och påverka. Fokus ligger i ungdomarnas egna valmöjligheter och ansvar i allt från vardagsekonomi till miljöfrågor. Läromedlet har anpassats till finlandssvenska förhållanden.

Forum 9 Samhällslära har förnyas! Läs mer om Forum 9 Samhällslära som följer läroplanen 2016 här!

Forum 9 Samhällslära

Elevmaterial

Forum 9 textbok

Forum 9 Samhällslära är en informativ bok som presenterar samhällets grundstrukturer och behandlar aktuella teman på ett klart och tydligt sätt. Boken hjälper dig att förstå samhället och bli en aktiv medborgare med egna valmöjligheter och ansvar. Forum ifrågasätter, debatterar och söker svar på samhälleliga frågor ur olika synvinklar.
Forum 9 innehållsförteckning >

Läs mer

Lärarmaterial

Lärarhandledningen för Forum 9 Samhällslära finns tillgänglig i pdf-format. Lärarhandledningen har utkommit och kan köpas via Otavas nätbutik eller Kirjavälitys.

Författare

Eenariina Hämäläinen
Antti Kohi
Anna-Mari Numminen
Olli Poutiainen
Vesa Vihervä

Läs mer

Svenska upplagan

Översättning: Gunilla Stenfors
Språkgranskning: Barbara Huldén
Sakgranskning: Johannes Nygren

Läs mer