Forum 9 Samhällslära (LP16)

Forum 9 Samhällslära har förnyats! 

Förnyade Forum 9 granskar verksamheten i samhället på ett tydligt och konkret sätt samt uppmuntrar ungdomarna att diskutera och påverka aktivt. Läromedlet fokuserar på att träna multilitteracitet och kritisk informationssökning, lyfter upp aktuella teman och stöder olika typer av lärande. Läromedlet har anpassats till finlandssvenska förhållanden.

Innehållet i Forum 9-produkterna är mångsidigt

 • Det aktuella läromedlet betonar aktivitet och olika färdigheter. Materialet innehåller rikligt med uppgifter som låter eleverna öva på att söka information och använda olika typer av material.
 • Precis som de andra delarna i Forum-serien innehåller läroboken Kom ihåg-lappar och fetstilt text som hjälper eleverna att få en uppfattning om de centrala innehållen.
 • Till Forum 9 hör ett mångsidigt digitalt lärarmaterial, som också innehåller stöd för bedömning.

Elevmaterial

Forum 9 Samhällslära (LP16)

Förnyade Forum 9 Samhällslära har utkommit!

Den förnyade läroboken Forum 9 innehåller mängder med verktyg som hjälper eleven att förstå och verka i samhället samt ta kontrollen över sitt eget liv. Texterna i boken är tydliga och bildmaterialet mångsidigt. Till varje kapitel finns rikligt med olika svåra uppgifter – läsförståelseuppgifter, materialuppgifter och uppgifter med informationssökning.

 

Läs mer

Lärarmaterial

Forum 9 Samhällslära Digitalt material för läraren

Det digitala lärarmaterialet till Forum 9  är ett omfattande material som ger läraren mängder med möjligheter att berika lektionerna. Lärarmaterialet innehåller förklaringar till bilder och statistik, lektionsmaterial, statistikuppgifter, repetitionsuppgifter som ni kan arbeta med tillsammans samt ett bedömningsverktyg, som hjälper läraren att göra egna prov till olika grupper eller elever.

Innehållet i lärarmaterialet är mångsidigt och hjälper läraren att differentiera undervisningen. Materialet innehåller bland annat

 • tips på hur du kan motivera eleverna
 • förklaringar till kapitelbilderna
 • förklaringar till andra bilder och statistikmaterial
 • tips på pedagogiska länkar
 • flervalsuppgifter och uppgifter där eleverna ska identifiera bilder
 • alias med temat samhällslära
 • provuppgifter
 • PowerPoint-presentationer

Forum 9 digitala lärarmaterialet har utkommit!

Författare

Eenariina Hämäläinen
Antti Kohi
Anna-Mari Numminen
Olli Poutiainen
Vesa Vihervä

Svensk översättning: Gunilla Stenfors