Expedition 1–6 Omgivningslära

Expedition är ett läromedel i omgivningslära, som planerats i enlighet med den nya läroplanen. Materialet följer läroplanen och kombinerar fem olika ämnen: biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap.

Följ med oss på en expedition! Som stöd för undervisningen får du ett mångsidigt material i både tryckt och digital form.

Expedition följer den nya läroplanen.
Läs mer >

Aktuellt

NYHET! Digimediauppgifter för eleven  

Expedition 3–6 digimediauppgifterna fördjupar temat för lektionen eller behandlar det ur en annan synvinkel än läroboken. Eleverna övar IKT-färdigheter genom att göra tre uppgifter som hör till temat.

Uppgifterna är delade i tre olika typer: Berätta, Ta reda på och Gör själv. Eleverna kan svara på uppgifterna genom att skriva eller ladda upp en bild eller ett filmklipp. Uppgifterna är enkla att använda, fungerar även på smarttelefon och går att använda oavsett om ni arbetar med det tryckta eller det digitala materialet.

 

 

Seriens principer

Expedition i enlighet med den nya läroplanen.

 • Inspirerar och uppmuntrar eleverna till att fundera och undersöka
 • Stöder barnets naturliga intresse för olika fenomen och företeelser i omgivningen
 • Lär barnen att förstå sambandet mellan orsak och verkan och hur deras egna val påverkar omgivningen
 • Den funktionella inlärningen bygger på sinnesintryck, digitalt material och undersökningar i olika omgivningar
 • Undersökningarna och experimenten är lätta att utföra och kräver inga särskilda redskap eller utrymmen
 • Med Expedition går det att undervisa både inomhus och utomhus, i klassrummet och ute i naturen
 • Digitala verktyg används på ett smidigt sätt
 • I arbetssätten ingår spel som stöder inlärningen
 • Utvecklar elevernas förmåga att samarbeta
 • Lockande och informativa illustrationer som inspirerar till att läsa och undersöka
 • Till serien hör ett brett lärarmaterial med råd om hur man undervisar barn som lär sig på olika sätt samt tips på hur undervisningen kan differentieras
 • Expedition ger läraren möjlighet att undervisa på sitt eget sätt
 • Expedition stöder en hållbar livsstil

Elevmaterial

Expedition 1 Omgivningslära

Tillsammans med Farfar, hunden Voff och Elsa får eleven fundera och undersöka sin omgivning, både i klassrummet och ute i naturen. Läroboken består av åtta kapitel. Varje kapitel börjar med ett introduktionsuppslag som eleverna kan undersöka medan de lyssnar på en berättelse från lärarmaterialet. Djur- och växtarter blir bekanta genom artkorten som finns utspridda lite här och där i läroboken. I varje kapitel finns Experimentera-uppslag där eleverna får samarbeta och utföra funktionella övningar. Kapitlet avslutas med ett repetitionsuppslag där eleven repeterar kapitlets innehåll, ofta genom olika spel. Egna iakttagelser och erfarenheter, hållbar livsstil och att utveckla elevens tänkande är genomgående teman i materialet. Författarna har beaktat att elever lär sig på olika sätt både i bokens texter och uppgifter.

Bekanta dig med Expedition 1!

Läs mer

Expedition 1 Loggbok

Loggboken stöder elevens utveckling och förhållande till naturen. Uppgifterna inspirerar eleven att experimentera och undersöka. I början av varje kapitel observerar och skriver eleven upp dagens datum och väderlek och i slutet ska eleven fundera på hur hen känner sig. På repetitionsuppslagen får eleven värdera sitt eget arbete och lärande.

Bekanta dig med Expedition 1 loggbok!

Läs mer

Expedition 2 Omgivningslära

Expeditionen fortsätter tillsammans med Farfar, hunden Voff och Elsa. Läroboken består av åtta kapitel. Varje kapitel börjar med ett introduktionsuppslag som eleverna kan undersöka medan de lyssnar på en berättelse från lärarmaterialet. Djur- och växtarter blir bekanta genom artkorten som finns utspridda lite här och där i läroboken. I varje kapitel finns Experimentera-uppslag där eleverna får samarbeta och utföra funktionella övningar. Kapitlet avslutas med ett repetitionsuppslag där eleven repeterar kapitlets innehåll, ofta genom olika spel. Egna iakttagelser och erfarenheter, hållbar livsstil och att utveckla elevens tänkande är genomgående teman i materialet. Författarna har beaktat att elever lär sig på olika sätt både i bokens texter och uppgifter.

Bekanta dig med Expedition 2!

Läs mer

Expedition 2 Loggbok

Loggboken stöder elevens utveckling och förhållande till naturen. Uppgifterna inspirerar eleven att experimentera och undersöka. I början av varje kapitel observerar och skriver eleven upp dagens datum och väderlek och i slutet ska eleven fundera på hur hen känner sig. På repetitionsuppslagen får eleven värdera sitt eget arbete och lärande.

Bekanta dig med Expedition 2 loggbok!

Läs mer

Expedition 3 Omgivningslära

I årskurs tre ger sig eleverna ut på Expedition med Liv och Sten. I den tredje läroboken rör de sig över hela Finland och bekantar sig med trafik, cyklar, gårdar, utflykter, vindar, åskväder och flyttfåglar. Eleverna får titta noggrannare på tekniken i en cykel och lära sig trafikregler. De undersöker små, ryggradslösa djur på gården och lär sig om fjärilar, gårdsväxter, träd, insekter och fåglar. De lär sig också rita planritningar och övar på att läsa kartor.

Bekanta dig med Expedition 3!

Läs mer

Expedition 3 Arbetsbok

Uppgifterna i arbetsböckerna uppmuntrar eleverna till att undersöka, observera och leta efter information. Varje kapitel inleds med att eleven sätter upp egna mål och i slutet av kapitlet bedömer eleven hur väl hen uppnådde dem. I slutet av boken finns ett observationshäfte där eleven kan skriva upp observationer och mätresultat.

Bekanta dig med Expedition 3 arbetsbok!

Läs mer

Expedition 4 Omgivningslära

Följ med på en Expedition i omgivningslära! Expedition följer den nya läroplanen och kombinerar fem olika ämnen: biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap. På vår expedition lär vi oss tillsammans, vi undersöker, experimenterar, inspireras och lyckas. Serien innehåller tydliga förslag på undersökande och kreativa lektioner. Med Expedition går det smidigt att ta i bruk den nya läroplanen.

Bekanta dig med Expedition 4!

Läs mer

Expedition 4 Arbetsbok

Uppgifterna i arbetsböckerna uppmuntrar eleverna till att undersöka, observera och leta efter information. Varje kapitel inleds med att eleven sätter upp egna mål och i slutet av kapitlet bedömer eleven hur väl hen uppnådde dem. I slutet av boken finns ett observationshäfte där eleven kan skriva upp observationer och mätresultat.

Bekanta dig med Expedition 4 arbetsbok!

Läs mer

Expedition 5 Omgivningslära

I årskurs 5 besöker eleverna Europa och Amerika tillsammans med Liv och Sten. De lär sig orsaker och konsekvenser för bland annat klimatet och jordklotets rörelser. De undersöker hur luft och olika ämnen är uppbyggda och vad vi kan göra för att hejda den globala uppvärmningen. De undersöker människor, utforskar gården, iakttar vårens ankomst och lär sig känna igen träd, ängsväxter, fåglar, små däggdjur och djurspår i snön.

Bekanta dig med Expedition 5!

Läs mer

Expedition 5 Arbetsbok

Uppgifterna i arbetsböckerna uppmuntrar eleverna till att undersöka, observera och leta efter information. Varje kapitel inleds med att eleven sätter upp egna mål och i slutet av kapitlet bedömer eleven hur väl hen uppnådde dem. I slutet av boken finns ett observationshäfte där eleven kan skriva upp observationer och mätresultat.

Bekanta dig med Expedition 5 arbetsbok!

Läs mer

Expedition 6 Omgivningslära

I årskurs 6 får eleverna bland annat lära sig om livet i skogen, vattnets kretslopp och spännande egenskaper, energiproduktion, planeterna och solsystemet, hälsosamma levnadsvanor och förstahjälpen. Geografiska temaområden är Afrika, Australien och Asien.

Bekanta dig med Expedition 6!

Läs mer

Expedition 6 Arbetsbok

Uppgifterna i arbetsböckerna uppmuntrar eleverna till att undersöka, observera och leta efter information. Varje kapitel inleds med att eleven sätter upp egna mål och i slutet av kapitlet bedömer eleven hur väl hen uppnådde dem. I slutet av boken finns ett observationshäfte där eleven kan skriva upp observationer och mätresultat.

Bekanta dig med Expedition 6 arbetsbok!

Läs mer

Lärarmaterial

I lärarhandledningen hittar du olika förslag på hur lektionerna kan genomföras: allt från traditionella samtalsbilder till drama och utomhusaktiviteter. I lärarhandledningen finns också en årskalender, bilagor och prov med facit.

Expedition 1 lärarhandledning

Expedition 2 lärarhandledning

Expedition 2 lärarhandledning

Expedition 3 lärarhandledning

Expedition 3 lärarhandledning

Expedition 4 lärarhandledning

Expedition 4 lärarhandledning

Expedition 5 lärarhandledning

Expedition 5 lärarhandledning

Expedition 6 lärarhandledning

Expedition 6 lärarhandledning

Författare

Läromedelsförfattarna har gedigen erfarenhet, de är nyskapande och har de senaste kunskaperna i ämnet.

Expedition 1–2
Kati Aavikko
Satu Arjanne
Sanna Halivaara

Expedition 3–6
Martti Heinonen
Sanna Jortikka
Jukka Kohtamäki
Mikko Korhonen
Outi Kuusela
Aulikki Laine
Teuvo Nyberg
Matti Palosaari
Matti Taimi
Jyrki Uusi-Viitala

Läs mer

Tips och idéer

Studieteknik

Hur ska man läsa i boken? Hur ska man förbereda sig inför ett prov?

Skriv ut tips på studieteknik åt eleverna > 

Läs mer

Äventyrsbana och körkort för cyklister

Testa era cykelfärdigheter på en äventyrsbana! Skriv ut tips och körkort från Expedition 3 Lärarhandledning.

Äventyrsbana >

Körkort >

Läs mer

Experimentera: Vem gick här?

Gå ut i naturen en snöig dag. Hittar ni djurspår i snön? Bekanta dig med en Experimentera-sida samt en vintrig Artkännedon ur läroboken Expedition 5.

Skriv ut Experimentera-sidan här >

Skriv ut Artkännedom-sidan här>

Läs mer
Tutkimusmatka 5 talvehtiminen

Vintriga utelekar

Snögubben och mullvaden
Eleverna leker mullvader. Mullvaderna gör spår i snön genom att stöka till snön. De gör några bon dit de gömmer frön, groddar och annat material för boet. Då mullvaderna har samlat in material och mat till sina bon en stund, väljs två snögubbar bland mullvaderna. Snögubbarna jagar mullvaderna längs tunnlarna, dvs. spåren som gjordes i början av leken. Om snögubben får fast en mullvad, för hen mullvaden i ett bo utanför spåren.

Ormarna i vinterdvala
Från gruppen väljs tre till fem huggormar. Ormarna letar lämpliga gömställen då de andra i gruppen blundar. Då ormarna är i dvala letar resten av gruppen efter dem. Då eleverna i gruppen hittar en orm, gömmer de sig på samma ställe (i dvala). Till slut går läraren och värmer ormarna i dvala med ljusstrålar. Då ljusstrålarna har värmt ormarna, vaknar de ur vinterdvalan och kommer fram från sina gömmor.

Läs mer

Experimentera: Vatten smälter, fryser till is, avdunstar, vi undersöker snö

Experimentera tillsammans med Farfar och Voff från Expedition 1 om hur vatten smälter, fryster till is och avdunstar. Undersök också snö!

Skriv ut Experimentera-sidorna här>

Läs mer

Våren väcker kräldjuren

Den 17.5 infaller skogsutflyktsdagen! I Expedition 4 finns tips på hur ni kan observera groddjur under en kräl- och groddjursutflykt.

Skriv ut tipsen på grodobservationer här >

Läs mer

Mot sommaren!

Snart är det dags för sommarlov. I Expedition 4 finns tips på hur eleverna kan observera naturen under lovet.

Skriv ut sidorna från elevboken här >

Skriv ut sidorna från lärarhandledningen här >

Läs mer

Uppgift för bliande ettor

Besöksdagen är en viktig händelse för en blivande etta. Här kan du skriva ut en uppgift som ni kan arbeta med under besöksdagen.

Bilaga för blivande ettor (PDF)

Läs mer

Bygg ett skelett

Här kan du skriva ut delar till ett skelett att bygga ihop.

Du behöver:

 • färgat papper, storlek A3
 • sax
 • lim

a. Klipp ut skelettdelarna.
b. Sätt ihop skelettdelarna i den ställning du tycker skelettet ska sitta eller stå.
c. Klistra fast benen på pappret.
d. Namnge de olika benen. Leta efter information i boken Expedition 5 eller på nätet med till exempel sökordet skelett.

Skriv ut:

Bygg ihop ett skelett

Facit

”När du rör dig samarbetar muskler och skelett”,

kapitel 15 ur Expedition 5

Läs mer