Filosofi: Eidos (GLP 2021)

Eidos – filosofi i vardagen

Eidos är en modern filosofiserie: den fokuserar på de studerandes tankeförmåga och ger filosofin en plats i de ungas vardag. Serien uppmuntrar de studerande att tänka själva, att reflektera och att ifrågasätta. Infografik och illustrationer hjälper inlärningen. De mångsidiga digitala materialen stöder läraren i undervisningen.

Eidos-seriens styrkor

 • De relevanta och tilltalande exemplen i Eidos visar hur filosofi existerar i de ungas vardag, i deras val, i deras indentitet men också i aktuella samhälleliga frågor. Idéen med Eidos är att även komplicerade ämnen kan behandlas på ett lättfattligt sätt. Den finns rikligt med infografik för att göra teman överskådliga.
 • Eidos betonar att filosofi är ett färdighetsämne. De studerande lär sig argumentation, självständigt tänkande, logisk slutledning och respekt för olika välgrundade ståndpunkter. De studerande övar på de här färdigheterna genom varierande uppgifter och olika tankeövningar.
 • Eidos skapar samband mellan filosofin och andra vetenskapsområden och visar på så sätt att filosofin ger verktyg för andra gymnasieämnen.
 • Serien innehåller olika videor som utvecklar studerandes förmåga att rationellt reflektera över motiveringar till olika uppfattningar och att själva reflektera över filosofiska frågor.
 • Eidos gör differentieringen lätt. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning av temat. Basuppgifterna differentierar neråt medan de fördjupade texterna differentierar uppåt.
 • Själv- och kamratbedömning ligger i fokus. Varje avsnitt visar vilka målen är och slutar med en självbedömning. Studerande utför också regelbundet kamratbedömning av varandras uppgifter.
 • Eidos digitala lärarmaterial är mångsidigt. Läraren har tillgång till ett fungerande och ändamålsenligt digitalt material samt inspirerande videor, texter och illustrationer.

 Materialet stöder undervisningen

 • I fortsättningen kommer du att kunna skapa egna studieavsnitt i Lärarrummet och lägga till innehåll från olika GLP 2021-moduler till dem. Dessutom kommer du att kunna lägga till egna material till studieavsnitten.
 • I Lärarrummet kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
 • Eidos-produkterna kommer att innehålla det nya analysverktyget, som underlättar bedömningsarbetet.
 • De nya digiproven stöder bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
 • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial via Otavas nya app OtsoLäs mer om Otso här >

Läs aktuell information om våra GLP 2021-produkter på våra sidor >GLP

Studentmaterial

Eidos 1

Eidos 1 (GLP21) innehåller modulen FI1 Introduktion i filosofiskt tänkande.

Eidos 1 (GLP21) har utkommit!

I boken bekantar vi oss med filosofins basterminologi, filosofiska frågors natur och grundläggande kunskapsteoretiska distinktioner. Boken får de studerande att fundera på vad filosofi behövs till och vad förmåga att reflektera betyder. Boken övar redig argumentation och giltig slutledning samt reflektion över vad vi kan veta och vad som existerar.

 

Läs mer

Eidos 1 digibok

Eidos 1 (GLP21) digibok innehåller modulen FI1 Introduktion i filosofiskt tänkande.

Utkommer våren 2021

I boken bekantar vi oss med filosofins basterminologi, filosofiska frågors natur och grundläggande kunskapsteoretiska distinktioner. Boken får de studerande att fundera på vad filosofi behövs till och vad förmåga att reflektera betyder. Boken övar redig argumentation och giltig slutledning samt reflektion över vad vi kan veta och vad som existerar.

 

Läs mer

Eidos 2

Eidos 2 (GLP21) innehåller modulen FI2 Etik.

Utkommer våren 2021

I boken bekantar vi oss med etikens centrala begrepp och inriktningar. Boken får de studerande att reflektera över vad som är rätt och fel, vad moral grundar sig på och vad som är ett gott liv. I läroboken behandlar vi aktuella etiska frågor som har med miljö, vetenskap och människorelationer att göra.

Läs mer

Eidos 2 digibok

Eidos 2 (GLP21) digibok innehåller modulen FI2 Etik.

Utkommer våren 2021

I boken bekantar vi oss med etikens centrala begrepp och inriktningar. Boken får de studerande att reflektera över vad som är rätt och fel, vad moral grundar sig på och vad som är ett gott liv. I läroboken behandlar vi aktuella etiska frågor som har med miljö, vetenskap och människorelationer att göra.

Läs mer

Eidos 3

Eidos 3 (GLP21) innehåller modulen FI3 Samhällsfilosofi.

Utkommer våren 2022

Läs mer

Eidos 3 digibok

Eidos 3 (GLP21) digibok innehåller modulen FI3 Samhällsfilosofi.

Utkommer våren 2022

Läs mer

Eidos 4

Eidos 4 (GLP21) innehåller modulen FI4 Sanningen.

Utkommer våren 2023

Läs mer

Eidos 4 digibok

Eidos 4 (GLP21) digibok inehåller modulen FI4 Sanningen.

Utkommer våren 2023

Läs mer

Lärarmaterial

Eidos 1 digitalt material för läraren

Eidos 1 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial och studerandes digibok för modulen FI1 Introduktion i filosofiskt tänkande.

Utkommer våren 2021

Digitalt material för läraren ger läraren mångsidiga och nyttiga verktyg för undervisningen. Undervisningstips, anteckningar, idéer för hur behandla olika bilder och videor samt utförliga uppgiftsbeskrivningar har samlats för att göra det till en lättanvänd helhet.

Läs mer

Eidos 1 digiprov

Eidos 1 (GLP21) digiprov innehåller digiprov till modulen FI1 Introduktion i filosofiskt tänkande.

Utkommer våren 2021

Läs mer

Eidos 1 Abittiprov

Eidos 1 (GLP21) Abittiprov innehåller abittiprov för modulen FI1 Introduktion i filosofiskt tänkande.

Utkommer våren 2021

Läs mer

Eidos 2 digitalt material för läraren

Eidos 2 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial och studerandes digibok för modulen FI2 Etik.

Utkommer våren 2021

Digitalt material för läraren ger läraren mångsidiga och nyttiga verktyg för undervisningen. Undervisningstips, anteckningar, idéer för hur behandla olika bilder och videor samt utförliga uppgiftsbeskrivningar har samlats för att göra det till en lättanvänd helhet.

Läs mer

Eidos 2 digiprov

Eidos 2 (LOPS21) digiprov innehåller digiprov till modulen FI2 Etik.

Utkommer våren 2021

Läs mer

Eidos 2 Abittiprov

Eidos 2 (GLP21) Abittiprov innehåller abittiprov för modulen FI2 Etik.

Utkommer våren 2021

Läs mer

Eidos 3 digitalt material för läraren

Eidos 3 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial och studerandes digibok för modulen FI3 Samhällsfilosofi.

Utkommer våren 2022

Digitalt material för läraren ger läraren mångsidiga och nyttiga verktyg för undervisningen. Undervisningstips, anteckningar, idéer för hur behandla olika bilder och videor samt utförliga uppgiftsbeskrivningar har samlats för att göra det till en lättanvänd helhet.

Läs mer

Eidos 3 digiprov

Eidos 3 (GLP21) digiprov innehåller digiprov till modulen FI3 Samhällsfilosofi.

Utkommer våren 2022

Läs mer

Eidos 3 Abittiprov

Eidos 3 (GLP21) Abittiprov innehåller abittiprov för modulen FI3 Samhällsfilosofi.

Utkommer våren 2022

Läs mer

Eidos 4 digitalt material för läraren

Eidos 4 (GLP21) digitalt material för läraren innehåller lärarmaterial och studerandes digibok för modulen FI4 Sanningen.

Utkommer våren 2023

Digitalt material för läraren ger läraren mångsidiga och nyttiga verktyg för undervisningen. Undervisningstips, anteckningar, idéer för hur behandla olika bilder och videor samt utförliga uppgiftsbeskrivningar har samlats för att göra det till en lättanvänd helhet.

Läs mer

Eidos 4 digiprov

Eidos 4 (LOPS21) digiprov innehåller digiprov till modulen FI4 Sanningen.

Utkommer våren 2023

Läs mer

Eidos 4 Abittiprov

Eidos 4 (GLP21) Abittiprov innehåller abittiprov för modulen FI4 Sanningen.

Utkommer våren 2023

Läs mer

Författare

Arno Kotro är filosofilärare i Herttoniemen yhteiskoulun lukio och i Töölön yhteiskoulun aikuislukio i Helsingfors. Han undervisar filosofi sedan år 1999. Arno har deltagit i läroplansarbetet och varit medlem i arbetsgruppen för förnyandet av gymnasieutbildningen. Han är ordförande i undervisningssektorns etiska råd och sedan länge styrelsemedlem i  Feto ry (Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat). Arno har publicerat flera böcker både inom vetenskap och skönlitteratur samt fungerat som kolumnist i tidningarna Opettaja och Helsingin Sanomat.

Eenariina Hämäläinen arbetar som lektor i filosofi och livsåskådning vid Tampereen yhteiskoulun lukio. Eenariina har 15-årserfarenhet av undervisning. Hon har skrivit över 20 läroböcker för grundskolan och gymnasiet. Eenariina skriver som bäst på sin doktorsavhandling i pedagogisk filosofi vid Tammerfors universitet. Hon har en bred erfarenhet av att vidareutbilda lärare och hennes specialområde är digitalt lärande.

Lauri Calonius har undervisat filosofi, livsåskådning och psykologi i Engelska skolan i Helsingfors sedan 2014. Han har skrivit flera läroböcker för grundskolan och gymnasiet. Lauri är styrelsemedlem i Feto ry och har deltagit i arbetet för den nya läroplanen.

Antti Kilpijärvi undervisar filosofi, livsåskådning och historia vid Tampereen yhteiskoulun lukio sedan 2015. Han har producerat, skrivit manus och regisserat pjäser för både professionella teatrar och amatörteatrar i Birkaland.