Du kan! Engelska verb

Öva engelska verb!

Den nya övningsboken Engelska verb i serien Du kan! tränar, stöder och repeterar innehållet i engelska. Övningsboken fokuserar på engelskans vanligaste verb och hur de används i presens. Du kan! Engelska verb stöder elever som behöver mer övning och repetition i sina engelska studier. Materialet är ämnat för elever i årskurser 1–6, men lämpar sig också för äldre elever som behöver repetera baskunskaperna.

  • I övningsboken bekantar vi oss med enkelt presens, pågående presens och imperativ.
  • Nya verb presenteras i form av bildordlistor, som stöder förståelse och utveckling av vokabulär.
  • Grammatiken presenteras både i roliga serier och i egna tydliga rutor.
  • Det finns många olika slags övningar och det finns exempel till dem alla.
  • Uppgiftsbeskrivningarna är tydliga och gör det enkelt att börja arbeta.
  • De trevliga illustrationerna motiverar och stöder förståelsen.

Bekanta dig med modellsidor ur boken här.

Facit till Du kan! Engelska verb kommer att finnas tillgängligt i Otavas Lärarrum.

Författare

Martti Mery
Laura Tsutsunen