Du kan! Handstil A och B

En efterlängtad nyhet för att öva handstilen!

De nya övningsböckerna Handstil A och B erbjuder extra övning i att skriva för elever i klasserna 1–6. Böckerna har gjorts utgående från lärares önskemål. Övningsböckerna främjar en tydlig handstil och vägleder eleven att utveckla konsten att skriva för hand. Den tydliga uppbyggnaden stöder eleven och gör att hen kan arbeta självständigt med uppgifterna

I boken Du kan! Handstil A ligger fokus på att skriva ord. Uppgifterna blir mer utmanande ju fler eleven gör och till slut övar hen på att skriva hela satser. Du kan! Handstil B riktar sig till årskurserna 3–6 och uppgifterna i den förstärker en tydlig handstil.

  • Tydliga uppgiftsanvisningar vägleder arbetet.
  • Materialen innehåller rikligt med uppgifter – det finns något för alla.
  • De roliga illustrationerna motiverar och stöder förståelsen av innehållet.
  • Den tydliga uppbyggnaden inger trygghet. Uppbyggnaden stöder elevens arbete och tro på sig själv. Övning ger färdighet!

Se prislista

Läs mer om serien Du kan!

Elevmaterial

Du kan! Handstil A

Du kan! Handstil A är en övningsbok som lämpar sig för den inledande undervisningen. Den ger extra träning i finmotorik och främjar en tydlig handstil. Den tydliga uppbyggnaden stöder eleven och uppmuntrar hen att arbeta självständigt med uppgifterna. Tyngdpunkten ligger på att skriva ord och uppgifterna blir svårare ju längre man kommer i boken. Till slut skriver eleven meningar med tre ord, vilket gör att man också kan använda övningsboken för att differentiera nedåt.
Läs mer

Du kan! Handstil B

Du kan! Handstil B är en övningsbok som riktar sig till årskurserna 3–6. Den ger extra träning i handstil och finmotorik. Den främjar en tydlig handstil och vägleder eleven att öva på sin handstil. Den tydliga uppbyggnaden stöder eleven och uppmuntrar hen att arbeta självständigt med uppgifterna. Elevens ordförråd blir större med stöd av de inspirerande uppgifterna.
Läs mer

Författare

Päivi Miettinen