Du kan! Talföljder och uppdelningar

Du kan! Talföljder och uppdelningar repeterar och övar matematikens grundläggande innehåll, som eleven behöver förstå för att kunna räkna addition, subtraktion, multiplikation och division.

  • Övningarna är systematiskt uppbyggda och framskrider i maklig takt så att nya insikter byggs på det eleven redan kan.
  • Boken innehåller rikligt med övningar i talbegrepp och talföljder som stöder eleven i att befästa sina grundkunskaper.
  • Den tydliga uppbyggnaden och de illustrerade uppgifterna stöder eleven att fokusera på det viktiga.

 

Läromedelsförfattare: Katariina Asikainen

 

Läs mer om serien Du kan!