Du kan! Självbedömning

Välbehövligt stöd i självbedömning!

Övningsbok A passar de inledande årskurserna, B och C årskurserna 3–6. Uppgifterna vägleder eleven att planera och bedöma sitt arbete och hjälper hen att hitta de bästa studiemetoderna för hen själv. För dig som lärare utgör materialet ett utmärkt verktyg för att följa med och bedöma mångsidiga kompetenser.

I böckerna är färdighetsområdena en del av större studiehelheter. Färdigheterna fördjupas när man går från bok A till bok C. Via uppmuntran stöder du eleven att bli expert på sitt eget lärande. Ju mångsidigare elevens studiefärdigheter blir, desto bättre blir hen på att lära sig i olika situationer.

Elevmaterial

Du kan! Självbedömning A

Självbedömning A passar den inledande undervisningen. Studierna börjar med grundfärdigheter eleven behöver i vardagen. Texterna i den första delen är korta och enkla för att det ska vara lätt att läsa för eleverna. Övningsboken innehåller rikligt med diskussionsuppgifter och uppgifter ni gör tillsammans.

 

Har utkommit.

Läs mer

Du kan! Självbedömning B

Självbedömning B är riktad till årskurserna 3-6. I bokens uppgifter övar eleven på att lära sig tänka och studera på ett mångsidigt sätt. När vi har de färdigheter som behövs kan vi uppnå våra mål.

 

Har utkommit.

Läs mer

Du kan! Självbedömning C

Självbedömning C är riktad till elever i årskurserna 3-6. I boken kan eleven finslipa sina inlärningsstrategier, fördjupa sitt kunnande och ta en allt aktivare roll i sin egen inlärningsprocess.

Läs mer

Författare

Ulla Maija Jutila