Du kan! Multiplikation

Övningsboken hjälper eleven att förstå sambandet mellan addition och multiplikation. I boken går vi igenom multiplikationstabellerna 1–10. Eleverna lär sig lösa alla multiplikationstabeller med hjälp av tvåans, femmans och tians tabeller. Materialet innehåller rikligt med repetitionsuppgifter.

Multiplikationstabellerna är bland det viktigaste i matematikundervisningen i klasserna 1–6. Du kan! Multiplikation

  • repeterar, differentierar och kompletterar
  • är inte bunden till en läroboksserie
  • kan användas i alla årskurser
  • erbjuder eleven olika strategier för att lära sig multiplikationstabellerna
  • hjälper eleven att förstå sambandet mellan addition och multiplikation.

 

Du kan! Multiplikation är ämnad för elever som behöver allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Du kan använda övningsböckerna i Du kan!-serien i årskurserna 3–6 i såväl normal undervisning som i specialundervisning när

  • en elev har svårigheter att förstå sambandet mellan addition och multiplikation
  • en elev har problem att minnas multiplikationstabellerna
  • en elev har svårigheter att tillämpa multiplikationstabellerna
  • du behöver ett material som på ett systematiskt sätt repeterar multiplikationstabellerna.

 

Bekanta dig med modellsidor ur Du kan! Multiplikation

Läromedelsförfattare: Outi Kuusela och Päivi Vehmas