Du kan! Division

Du kan! Division låter eleven öva och praktisera på sambandet mellan multiplikation och division. Eleven får i lugn takt möjlighet att lära sig en divisionstabell åt gången. Samtidigt övar eleven på rest vid division. När vi kan det, kan vi också börja dividera med stora tal!

  • Den tydliga uppbyggnaden i boken Du kan! Division vägleder eleven mot en förståelse för sambandet mellan multiplikation och division.
  • De rikligt illustrerade uppgifterna stöder inlärningen av delbarhetsbegreppet, divisioner som går jämnt ut och rest vid division.
  • Att öva på divisionstabellerna stöder förståelsen för division.

Läromedelsförfattare: Outi Kuusela och Päivi Vehmas