Digiprov (GLP 2016)

Nya digiprov förbereder inför elektroniska studentprov

Digiproven innehåller uppgifter av samma slag som de kommande elektroniska studentproven. De utvecklar också mångsidigt färdigheter som behövs inför de elektroniska studentproven.

Det finns digiprov i följande läroämnen:
biologi
geografi
kemi
hälsokunskap
psykologi
engelska
franska
tyska
spanska

Seriens principer

Digiproven innehåller uppgifter av samma slag som de elektroniska studentproven. Innehållet och arbetsmetoderna följer GLP 2016.

  • Otavas digiprov stöder läraren i övergången till elektroniska studentprov.
  • Läraren sammanställer provet och de studerande avlägger provet på nätet.
  • De digitala uppgiftstyperna är t.ex. skrivuppgifter, flervalsfrågor och luckuppgifter. Uppgifterna innehåller bl.a. video, ljud och bilder.
  • Systemet rättar automatiskt alla svar utom de öppna frågornas, t.ex. essäer, öppna svar och översatta meningar.
  • Läraren kan, om hen vill, ändra på poängsättningen och skriva kommentarer till svaren.
  • De studerande kommer åt provet genom en länk som läraren skickar eller via adressen digikokeet.otava.fi, där de identifierar sig med en kod som de får av läraren. Provresultaten kommer senare till samma adress.

Digiproven utvecklas fortfarande på basen av användarresponsen.

Digiproven fungerar såväl på bärbara datorer som på tabletter.

 

Instruktioner för hur du använder Otavas digiprov hittar du här.

Ta inte bort rättade prov från din lista, då raderas bedömningarna!