Digiprov (GLP 2016)

Nya digiprov förbereder inför elektroniska studentprov

Digiproven innehåller uppgifter av samma slag som de kommande elektroniska studentproven. De utvecklar också mångsidigt färdigheter som behövs inför de elektroniska studentproven.

Nu finns det svenskspråkiga digiprov i:
biologi
hälsokunskap
geografi
psykologi
franska
tyska

Seriens principer

Digiproven innehåller uppgifter av samma slag som de elektroniska studentproven. Innehållet och arbetsmetoderna följer GLP 2016.

 • Otavas digiprov stöder läraren i övergången till elektroniska studentprov.
 • Läraren sammanställer provet och de studerande avlägger provet på nätet.
 • De digitala uppgiftstyperna är t.ex. skrivuppgifter, flervalsfrågor och luckuppgifter. Uppgifterna innehåller bl.a. video, ljud och bilder.
 • Systemet rättar automatiskt alla svar utom de öppna frågornas, t.ex. essäer, öppna svar och översatta meningar.
 • Läraren kan, om hen vill, ändra på poängsättningen och skriva kommentarer till svaren.
 • De studerande kommer åt provet genom en länk som läraren skickar eller via adressen digikokeet.otava.fi, där de identifierar sig med en kod som de får av läraren. Provresultaten kommer senare till samma adress.

Digiproven utvecklas fortfarande på basen av användarresponsen.

Digiproven fungerar såväl på bärbara datorer som på tabletter.

 

Så här använder du digiproven: 

 1. SKAPA ETT PROV genom att välja de uppgifter du vill använda. Välj ”Instruktioner till de studerande” som första sida. I förhandsgranskningsläget ser du också modellsvar till provuppgifterna, men de är syns inte för dem som deltar i provet.
 2. LÄGG TILL STUDERANDE i digiprovsverktyget och skapa grupper av dem.
 3. LÄGG TILL DELTAGARE till provet. Systemet skapar de koder de studerande behöver för att komma åt provet. Om du har lagt till de studerandes mejladresser kan du skicka dem en direkt länk till provet. Mejlet innehåller inga identifikationskoder.
 4. ÖPPNA PROVET. Dela ut inloggningsuppgifterna och be de studerande gå in på adressen digikokeet.otava.fi (Byt spåket till svenska uppe i högra hörnet.). De studerande kan inte logga in förrän du öppnar provet i systemet.
 5. STÄNG PROVET när provtiden är slut. När du har rättat proven kommer de studerande åt sina resultat genom att logga in på digikokeet.otava.fi med samma koder som de använde för att delta i provet.

Ta inte bort rättade prov från din lista, då raderas bedömningarna!

Demo

Så här startar du ett prov (videon är på finska).

 

Så här deltar de studerande i provet (videon är på finska).