Biologi: Biom (GLP 2021)

Dyk ner i biologins fascinerande värld!

Biom är gymnasiets nya serie i biologi och den är noggrant uppbyggd enligt gymnasiets nya läroplan. Målet med serien är att förstärka de studerandes intresse för biologi och hjälpa dem att förstå biologin som vetenskap. Att undersöka biologiska fenomen och att kunna tillämpa dem är en väsentlig del av serien. De mångsidiga digitala lärarmaterialen stöder lärarens arbete och ger liv åt undervisningen. Med hjälp av Biom förbereder sig de studerande för studentskrivningarna och för fortsatta studier.

Biom-seriens styrkor

 • I Biom finns all väsentlig information: serien förklarar tydligt de viktiga innehållen inom biologin.
 • Serien är gjord för 2020-talets gymnasiestuderande: texten är redig och innehållet presenteras på ett logiskt sätt.
 • Biologin som vetenskap blir bekant: de studerande får en uppfattning om biologin som vetenskap och om forskning inom ämnet.
 • Ny uppdaterad information finns med: Biom innehåller de senaste forskningsresultaten som är relevanta i gymnasiestudierna. Forskningsexemplen hjälper de studerande att förstå information om biologi, dess uppbyggnad och betydelse.
 • Digitala material berikar inlärningen: analysverktyget stöder de studerande att nå sina mål. I serien finns det rikligt med digital infografik, som hjälper studerande att förstå fenomen och sammanhang.
 • De mångsidiga övningsuppgifterna gör differentieringen lätt: uppgifterna är uppdelade enligt svårighetsgrad och dessutom finns det även experiment att utföra. Målen finns uppställda i början av varje avsnitt och i slutet av avsnittet finns begreppen som tagits upp. Du hittar fördjupande texter både i den tryckta läroboken och i digiboken.
 • Bokens kapitel och avsnitt bildar helheter, som man också kan kombinera med andra läroämnen.

 

Materialet stöder undervisningen

 • I fortsättningen kommer du att kunna skapa egna studieavsnitt i Lärarrummet och lägga till innehåll från olika GLP 2021-moduler till dem. Dessutom kommer du att kunna lägga till egna material till studieavsnitten.
 • I Lärarrummet kan du använda läromedlet i sin ursprungliga form, eller byta ordning på innehållen.
 • Biom-produkterna kommer att innehålla det nya analysverktyget, som underlättar bedömningsarbetet.
 • De nya digiproven stöder bedömningen på ett mångsidigare sätt än tidigare.
 • Studerande som använder den tryckta boken får tillgång till digitala tilläggsmaterial via Studerandes värld och genom Otavas nya app OtsoLäs mer om Otso här >

Läs aktuell information om våra GLP 2021-produkter på våra sidor >

Studentmaterial

Biom 1

Biom 1 (GLP 21) innehåller modulen BI1 Livet och evolutionen. Modulen handlar om livets förutsättningar och karakteristiska drag hos organismer. Centralt är förståelsen av evolutionen och dess betydelse. De studerande bekantar sig med sättet att hämta och beskriva kunskap inom biologin som en del av naturvetenskaperna. De studerande utvecklar också sitt naturvetenskapliga tänkande.

Biom 1 har utkommit

Läs mer

Biom 1 digibok

Biom 1 (GLP 21) innehåller modulen BI1 Livet och evolutionen. Modulen handlar om livets förutsättningar och karakteristiska drag hos organismer. Centralt är förståelsen av evolutionen och dess betydelse. De studerande bekantar sig med sättet att hämta och beskriva kunskap inom biologin som en del av naturvetenskaperna. De studerande utvecklar också sitt naturvetenskapliga tänkande.

Utkommer i augusti 2021

Läs mer

Biom 2–3

Biom 2-3 (GLP21) innehåller modulerna BI2 Ekologins grunder och BI3 Människans inverkan på ekosystemen. De studerande lär sig om ekologins grunder och livets mångfald. De studerande bekantar sig med ekosystemens struktur och dynamiska karaktär. Centralt är också naturens mångfald och vilken betydelse den har.

I BI3-modulen bekantar sig de studerande med förändringar i ekosystemen som människan orsakar. Teman är klimatförändringen, övergödning, försurning och hur främmande ämnen påverkar näringskedjor. De studerande fördjupar sig i ekologisk forskning och hur den tillämpas för att skydda mångfalden. Dessutom lär de sig om hur man söker, analyserar, tolkar och presenterar forskningsresultat. En hållbar utveckling och idéer om lösningar av miljöproblem utgör en väsentlig del av modulen.

Utkommer hösten 2021

Läs mer

Biom 2–3 digibok

Biom 2-3 (GLP21) innehåller modulerna BI2 Ekologins grunder och BI3 Människans inverkan på ekosystemen. De studerande lär sig om ekologins grunder och livets mångfald. De studerande bekantar sig med ekosystemens struktur och dynamiska karaktär. Centralt är också naturens mångfald och vilken betydelse den har.

I BI3-modulen bekantar sig de studerande med förändringar i ekosystemen som människan orsakar. Teman är klimatförändringen, övergödning, försurning och hur främmande ämnen påverkar näringskedjor. De studerande fördjupar sig i ekologisk forskning och hur den tillämpas för att skydda mångfalden. Dessutom lär de sig om hur man söker, analyserar, tolkar och presenterar forskningsresultat. En hållbar utveckling och idéer om lösningar av miljöproblem utgör en väsentlig del av modulen.

Utkommer hösten 2021

Läs mer

Biom 4

Biom 4 (GLP21) innehåller modulen BI4 Cellen och ärftligheten. De studerande fördjupar sig i strukturen hos celler med cellkärna. I början av modulen studerar de bland annat biomolekyler och i slutet cellkärnan och DNA. Teman är till exempel cellernas förökning, mitos och celldelning. Dessutom går vi igenom ärftlighetens grunder. De studerande lär sig experimentellt arbete och utför själva ett sådant.

Utkommer på våren 2022

Läs mer

Biom 4 digibok

Biom 4 (GLP21) innehåller modulen BI4 Cellen och ärftligheten. De studerande fördjupar sig i strukturen hos celler med cellkärna. I början av modulen studerar de bland annat biomolekyler och i slutet cellkärnan och DNA. Teman är till exempel cellernas förökning, mitos och celldelning. Dessutom går vi igenom ärftlighetens grunder. De studerande lär sig experimentellt arbete och utför själva ett sådant.

Utkommer våren 2022

Läs mer

Biom 5

Biom 5 (GLP21) innehåller modulen BI5 Människans biologi, där de studerande läser om människans anatomi och fysiologi. De studerar människans viktigaste organ och deras funktionsprinciper. De studerande fördjupar sig också i vad homeostas betyder. Dessutom läser de om kroppens olika försvarsmekanismer mot mikrober. De studerande utför ett mindre experimentellt arbete och presenterar resultatet.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Biom 5 digibok

Biom 5 (GLP21) innehåller modulen BI5 Människans biologi, där de studerande läser om människans anatomi och fysiologi. De studerar människans viktigaste organ och deras funktionsprinciper. De studerande fördjupar sig också i vad homeostas betyder. Dessutom läser de om kroppens olika försvarsmekanismer mot mikrober. De studerande utför ett mindre experimentellt arbete och presenterar resultatet.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Biom 6

Biom 6 (GLP21) innehåller modulen BI6 Biotekniken och dess tillämpningar. I modulen presenteras biologiska tillämpningar och de studerande lär sig att förstå deras betydelse för människans hälsa och välmående samt för en hållbar utveckling. Centrala teman är också genteknik och mikrobiologi. De studerande bekantar sig med centrala tillämpningar och innovationer inom medicin, förädling, industri och miljövård. Dessutom lär sig de studerande att bedöma möjligheter och risker samt ge välgrundade, etiska och faktabaserade synpunkter om biotekniken. I den här modulen lär sig de studerande att planera och genomföra ett experimentellt arbete som har med biologiska tillämpningar att göra.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Biom 6 digibok

Biom 6 (GLP21) innehåller modulen BI6 Biotekniken och dess tillämpningar. I modulen presenteras biologiska tillämpningar och de studerande lär sig att förstå deras betydelse för människans hälsa och välmående samt för en hållbar utveckling. Centrala teman är också genteknik och mikrobiologi. De studerande bekantar sig med centrala tillämpningar och innovationer inom medicin, förädling, industri och miljövård. Dessutom lär sig de studerande att bedöma möjligheter och risker samt ge välgrundade, etiska och faktabaserade synpunkter om biotekniken. I den här modulen lär sig de studerande att planera och genomföra ett experimentellt arbete som har med biologiska tillämpningar att göra.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Lärarmaterial

Biom 1 digitalt material för läraren

Biom 1 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial och studerandes digibok för modulen BI1 Livet och evolutionen.

Utkommer i augusti 2021

Läs mer

Biom 1 digiprov

Biomi 1 digiprov (GLP21) innehåller digiprov för modulen BI1 Livet och evolutionen.

Utkommer våren 2021

Läs mer

Biom 1 Abittiprov

Biomi 1 Abittiprov (GLP21) innehåller Abittiprov för modulen BI1 Livet och evolutionen.

Utkommer våren 2021

Läs mer

Biom 2–3 digitalt material för läraren

Biom 2–3 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial och studerandes digibok för modulerna BI2 Ekologins grunder och BI3 Människans inverkan på ekosystemen.

Utkommer hösten 2021

 

Läs mer

Biom 2–3 digiprov

Biom 2–3 digiprov (GLP21) innehåller digiproven för modulerna BI2 Ekologins grunder och BI3 Människans inverkan på ekosystemen.

Utkommer hösten 2021

Läs mer

Biom 2–3 Abittiprov

Biom 2–3 Abittiprov (GLP21) innehåller Abittiprov för modulerna BI2 Ekologins grunder och BI3 Människans inverkan på ekosystemen.

Utkommer hösten 2021

Läs mer

Biom 4 digitalt material för läraren

Biomi 4 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial och studerandes digibok för modulen BI4 Cellen och ärftligheten.

Utkommer våren 2022

Läs mer

Biom 4 digiprov

Biom 4 digiprov (GLP21) innehåller digiprov för modulen BI4 Cellen och ärftligheten.

Utkommer våren 2022

Läs mer

Biom 4 Abittiprov

Biom 4 Abittiprov (GLP21) innehåller Abittiprov för modulen BI4 Cellen och ärftligheten.

Utkommer våren 2022

Läs mer

Biom 5 digitalt material för läraren

Biom 5 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial och studerandes digibok för modulen BI5 Människans biologi.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Biom 5 digiprov

Biom 5 digiprov (GLP21) innehåller digprov för modulen BI5 Människans biologi.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Biom 5 Abittiprov

Biom 5 Abittiprov (GLP21) innehåller Abittiprov för modulen BI5 Människans biologi.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Biom 6 digitalt material för läraren

Biom 6 digitalt material för läraren (GLP21) innehåller lärarmaterial och studerandes digibok för modulen BI6 Biotekniken och dess tillämpningar.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Biom 6 digiprov

Biom 6 digiprov (GLP21) innehåller digiprov för modulen BI6 Biotekniken och dess tillämpningar.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Biom 6 Abittiprov

Biomi 6 Abittiprov (GLP21) innehåller Abittiprov för modulen BI6 Biotekniken och dess tillämpningar.

Utkommer hösten 2022

Läs mer

Författare

Anna Aaltonen

Eija Kujansuu

Jonne Seppälä

Taiju Suontausta 

Pirjo Tuominen