Tiede- ja teknologiapedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa

Tiede- ja teknologiapedagogiikka tähtää tulevaisuuteen. Se tarjoaa kasvattajille työkaluja vahvistaa lasten oppimista, tutkimisen ja tulevaisuuden taitoja sekä kriittistä ajattelua jo varhaiskasvatusiässä.

Tiedepedagogiikka opettaa tutkimaan, vertailemaan ja perustelemaan. Lapset oppivat kriittisyyttä, ja heitä ohjataan etsimään ja syventämään tietoa.

Teknologiapedagogiikka tutustuttaa lapset erilaisiin teknologioihin ja laitteisiin sekä opettaa heitä hyödyntämään teknologiaa oikein.

Tiede- ja teknologiapedagogiikka varhaiskasvatuksessa -kirja on hyödyksi suunniteltaessa ja toteutettaessa pedagogista toimintaa lasten kanssa.

Kirja sopii kaikille kasvattajille niin kotioloihin kuin varhaiskasvatuksen työpisteille sekä muille tieteiden ja teknologiataitojen opettamisesta kiinnostuneille.

Tiede- ja teknologiapedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa

Oppikirjailijat

Sirpa Sarén on sosionomi ja työskentelee varhaiskasvatuksen opettajana Pilke tiedepäiväkoti Oivalluksessa. Hän haluaa kehittää varhaiskasvatustyön käytäntöjä ja erityisesti tiede- ja teknologiapedagogiikkaa. Sarén pitää työssään tärkeänä positiivista asennetta, innostuneisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Hän on myös Fun Academyn Fun Learning -kouluttaja ja on opettanut varhaiskasvatuksen opettajille hauskaa oppimista Suomessa ja ulkomailla.