Tipp

Saksan kielioppi ja harjoitukset

* Selkeä peruskielioppi
* Sopii lukion lyhyeen ja pitkään oppimäärään
* Sopii käytettäväksi eri kirjasarjojen kanssa tai itsenäisesti
* Soveltuu sekä luokkaopetukseen että itseopiskelijalle
* Sisältää runsaasti maantuntemusta
* Keskeistä ja ajankohtaista sanastoa
* Myös suullisia ja viestinnällisiä harjoituksia
* Ylioppilaskirjoitusten rakennekoetta vastaavia kertausharjoituksia

Tipp

Opiskelijan materiaalit

Tipp

Kielioppisääntöjä selkeytetään ajankohtaisin, keskeistä sanastoa kertaavin esimerkkilausein. Jokaiseen sääntöön liittyy harjoituksia, joista osa on suullisia. Kukin rakennekokonaisuus päättyy kertaaviin harjoituksiin, ja kirjan lopussa on kaikkia rakenteita kertaava osio.

Kielioppi ja maantuntemus on yhdistetty uudella tavalla Saksasta ja saksalaisuudesta kertovin Tipp-tietoiskuin. Tietoiskujen aihepiirien käsittely jatkuu harjoituksissa.

Kirjaa voi käyttää kurssikirjojen ohella ja abi-vuoden kertauskirjana. Se sopii sekä luokkakäyttöön että itseopiskelijalle.

Lue lisää

Tipp Ratkaisut

Opiskelijoille tarkoitettu ratkaisuvihko tukee hyvin itsenäistä opiskelua.
Ratkaisuvihko sisältää kaikkien tehtävien ratkaisut.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan materiaali sisältää mm. tehtävien ratkaisut heijastettavassa koossa ja runsaasti sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia jokaiseen kirjassa käsiteltyyn rakenteeseen. (PDF)

Oppikirjailijat

Pauli Kudel
Perttu Ståhlberg