Suunta

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto

Innostava yhteiskunta- ja työelämätiedon oppimateriaali ammatillisiin oppilaitoksiin. Kirja antaa opiskelijalle perustiedot yhteiskunnasta, työelämästä ja oman talouden hoidosta. Se kannustaa opiskelijaa seuraamaan yhteiskunnallisia asioita ja toimimaan aktiivisena kansalaisena.

Suunta noudattaa uusinta valtakunnallista opetussuunnitelmaa.

Tutustu näytesivuihin

Suunta

Opiskelijan materiaalit

Suunta yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto

Uudistettu Suunta on kattava ja ajantasainen oppikirja. Teksti on selkeää ja yksinkertaista. Jokaisen kappaleen lopussa on käytännön elämään liittyviä keskustelunaiheita. Rakenteensa vuoksi kirja toimii jatkossa hyvin opiskelijan käsikirjana.

Lue lisää

Suunta yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Harjoituskirja

Suunta harjoituskirjan monipuoliset ja innostavat tehtävät auttavat opiskelijaa sisäistämään tekstikirjan asiatietoja. Perustehtävien lisäksi on runsaasti itsenäiseen tiedonhankintaan ohjaavia tehtäviä.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Kattava, sähköinen opettajan opas, joka sisältää kalvosarjan, lisämateriaalia ja Ota selville –tehtävien ratkaisut. Opas sisältää myös tuntityöskentelyehdotuksia, tilastoja, lisätehtäviä ja lisätietotekstejä. Saatavissa verkkojulkaisuna (zip).

Oppikirjailijat

Heikki Tulkki
Minna Vakkuri