Reflex

Uppdatera din svenska

Reflex - uppdatera din svenska on ruotsin perusrakenteita kertaava oppimateriaali. Se antaa vankan perustan ruotsin kielen opinnoille korkeakouluissa ja valmentaa myös työelämän ruotsin viestintätilanteisiin. Reflex sisältää kahdeksan kappaletta, joissa kerrataan perusrakenteita ja kartutetaan sanavarastoa. Kappaleiden teemoina ovat mm. itsestä ja opinnoista kertominen, oman työn ja työpaikan esittely, asiakaspalvelu, messut, sosiaalinen media ja vapaa-aika. Monipuoliset suulliset ja kirjalliset harjoitukset sekä vaihtelevat kuuntelutehtävät valmentavat aktiiviseen vuorovaikutukseen ja viestintään.Opiskelua tukevat myös kappalekohtaiset sanastot ja selkeä kielioppiliite. Kirjan loppuosassa on myös useita teemasanastoja - aiheina mm. koulutus, työelämä, IT ja sosiaalinen media - sekä laajat aakkoselliset sanastot.

Materiaaliin kuuluu lisäksi opettajan opas ja äänitteet sekä opiskelijan CD ja ratkaisukirja.

Tutustu näytesivuihin.

Reflex

Oppikirjailijat

Timo Jokisalo, Ritva Minni