Pora!

Venäjää aikuisille

Pora! on selkeä ja helppokäyttöinen oppimateriaali aikuisille työväen- ja kansalaisopistoihin, kielikeskuksiin ja itseopiskeluun. Uusi venäjän kielen sarja opettaa puhumaan erilaisissa viestintätilanteissa Venäjällä ja Suomessa. Tekstien aiheina ovat myös suomalaisille tärkeät asiakaspalvelutilanteet. Kulttuuri ja maantuntemus ovat vahvasti läsnä.

Tekstit ja harjoitukset ovat kätevästi samassa kirjassa. Kappaleiden rakenne on opiskelun helpottamiseksi samanlainen läpi kirjan. Kirjassa on yhdeksän kappaletta ja aina kolmen kappaleen jälkeen on kertausjakso. Kappaleiden kielioppiasiat on koottu omaksi osiokseen kirjan loppuun.

Tutustu Pora! 1 ja 2 näytesivuihin sekä Pora! 1 ääninäytteeseen!

Pora! 3 tavoittelee taitotasoa B1 (suullinen A2).

Pora!

Opiskelijan materiaalit

Pora! 1 Venäjää aikuisille

On aika aloittaa iloinen venäjän opiskelu!

Kiehtovalla Venäjän-kiertomatkalla opetellaan aakkoset. Samalla kun kirjaimet tulevat tutuksi, myös maan- ja kulttuurintuntemus lisääntyy. Teksteissä käydään Venäjällä mm. kylässä perheen luona, kahvilassa sekä ostoksilla, ja Suomessa kohdataan venäläisiä erilaisissa palvelutilanteissa. Lopuksi matkustetaan Suomesta Venäjälle eri kulkuvälineitä käyttäen. Taitotaso A1-A2 (puhe A1).

Tutustu näytesivuihin.

Pora! 1 Opiskelijan äänite

Lue lisää

Pora! 2 Venäjää aikuisille

Viestintä pelaa, palvelu sujuu!

Alussa kerrataan Pora! 1 -kirjan sanastoa, kielioppia ja perustilanteita. Syvennetään jo käsiteltyjä aiheita ja opitaan uutta, aiheina mm. työskentely Venäjällä, opiskelu, vapaa-ajan vietto, yhteiskunnalliset ilmiöt, juhlat ja kulttuuri. Aimo annos maantuntemusta saadaan Transsiperian junamatkalla Moskovasta Vladivostokiin! Taitotaso A2.

Tutustu näytesivuihin.

Pora! 2 Opiskelijan äänite

Lue lisää

Pora! 3 Venäjää aikuisille

Pora! 3 -kirjassa vieraillaan muutamassa Venäjän kaupungissa ja tutustutaan niiden asukkaiden elämään niin juhlassa kuin arjessakin. Kirjassa juhlitaan esimerkiksi Jekaterinburgin päivää, ihastellaan Moskovan bulevardeja sekä tutustutaan Pietariin. Myös Viipurissa piipahdetaan. Kirja koostuu yhdeksästä kappaleesta sekä lyhyistä kertausjaksoista. Kirjaan liittyy CD. Taitotaso B1 (suullinen A2).

Tutustu näytesivuihin.

Pora! 3 Opiskelijan äänite

Lue lisää

Pora! 1 Ratkaisut ja äänitetekstit

Ratkaisuvihkonen on mainio apu itseopiskelijalle. Se sisältää tiiviissä muodossa ratkaisut oppikirjan tehtäviin sekä kuuntelutehtävien tekstit. Vihko on saatavilla myös verkkojulkaisuna.

Lue lisää

Pora! 2 Ratkaisut ja äänitetekstit

Sisältää tiiviissä muodossa ratkaisut oppikirjan tehtäviin sekä kuuntelutehtävien tekstit. Mainio apu itseopiskelijalle!

Lue lisää

Pora! 3 Ratkaisut ja äänitetekstit

Sisältää tiiviissä muodossa ratkaisut oppikirjan tehtäviin sekä kuuntelutehtävien tekstit. Mainio apu itseopiskelijalle!

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Pora! 1 Opettajan opas

Opas sisältää aakkoskurssiin ja kappaleisiin liittyviä opetusvihjeitä, tehtävien ratkaisut heijastettavassa koossa, äänitetekstit sekä lisämateriaalia. Oppaan lopussa on teemasanastoihin liittyviä piirroksia, joita voi hyödyntää sanaston ja kieliopin opettamisessa. Opas on saatavilla monisteena ja verkkojulkaisuna.

Lue lisää

Pora! 2 Opettajan opas

Opas sisältää kappaleisiin liittyviä opetusvihjeitä, tehtävien ratkaisut heijastettavassa koossa, äänitetekstit sekä lisämateriaalia. Opas on saatavilla verkkojulkaisuna.

Lue lisää

Pora! 3 Opettajan opas

Opas sisältää kappaleisiin liittyviä opetusvihjeitä, tehtävien ratkaisut heijastettavassa koossa, äänitetekstit sekä lisämateriaalia.

Opas on verkkojulkaisu ja se ilmestyy helmikuun 2016 alussa.

Lue lisää

Pora! 1–3 Arviointimateriaali

Materiaali on tarkoitettu kokeiden laadinnan ja opiskelijoiden arvioinnin apuvälineeksi. Monipuoliset tehtävät mittaavat sanaston, rakenteiden ja kieliopin hallintaa sekä luetun ymmärtämistä. Mukana on myös viestinnällisiä sekä venäläiseen kulttuuriin liittyviä tehtäviä.

Sanastotehtävissä on huomoitu kirjan kappalesanasto, teemasanasto ja juttunurkat. Jokaisesta kirjan kappaleesta on omat tehtävänsä. Kokoavien tehtävien osio on joka kolmannen kappaleen jälkeen.

Arviointimateriaali on saatavilla verkkojulkaisuna.

Lue lisää

Äänitteet

Pora! 1 Äänite

Värikkääseen DVD-koteloon pakattu äänite (CD) sisältää aakkoskurssin kuuntelut sekä kappaleiden tekstit ja kuunteluharjoitukset.

Pora! 1 Opiskelijan äänite

Ilmainen opiskelijan mp3-äänite sisältää kappaleiden tekstit.

Kuuntele ääninäyte tästä.

Lue lisää

Pora! 2 Äänite

Värikkääseen DVD-koteloon pakattu äänite (CD) sisältää kappaleiden tekstit ja kuunteluharjoitukset.

Pora! 2 Opiskelijan äänite

Ilmainen opiskelijan mp3-äänite sisältää kappaleiden tekstit.

Lue lisää

Pora! 3 Äänite

Värikkääseen DVD-koteloon pakattu äänite (CD) sisältää kappaleiden tekstit ja kuunteluharjoitukset.

Pora! 3 Opiskelijan äänite

Ilmainen opiskelijan mp3-äänite sisältää kappaleiden tekstit.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Marja Jegorenkov

Sirpa Piispanen