Oma suomi

Suomea aikuisille

Uusi S2-oppimateriaali auttaa selviytymään arjessa rohkeasti suomen kielellä. Opiskelijaa aktivoidaan kommunikatiivisilla harjoituksilla.
Kieli- ja viestintätaidot liittyvät osaksi omaa elämää Suomessa.
Oma suomi kannustaa opiskelijaa osallistumaan ja ottamaan selvää asioista.

Kieltä käytetään monissa tilanteissa ja monella tapaa: puhumalla, kuuntelemalla, lukemalla ja kirjoittamalla.

Oma suomi noudattaa aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen uuden opetussuunnitelman teemoja ja suosituksia.

Oma suomi

Opiskelijan materiaalit

Oma suomi 1 ja 2 on aktiiviseen kielenkäyttöön kannustava suomen kielen oppimateriaali aikuisille.

Oma suomi 1

Oma suomi 1 -kirjan tekstit ja dialogit liittyvät esimerkiksi asiointitilanteisiin, asumiseen, työhön ja arkiympäristössä liikkumiseen. Harjoitukset sitovat opitun asian opiskelijan omaan elämänpiiriin, ja opiskelijaa rohkaistaan kielelliseen päättelyyn ja havainnointiin esimerkkien avulla. Kirja sopii sekä itsenäiseen opiskeluun että kurssin oppikirjaksi. Sarjan ensimmäinen osa etenee alkeista eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolle A2.2. Aihepiirit noudattavat aikuisten kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmaa.

Tutustu näytesivuihin.

Lue lisää

Oma Suomi 2

Kirja laajentaa arkielämän ja yhteiskunnan teemoja. Koulutus ja työelämä ovat jatko-osan keskeisiä teemoja. Teksteissä etsitään työpaikkaa, tutustutaan Suomen historiaan, toimitaan hätätilanteissa sekä keskustellaan asumisesta ja mediasta. Opiskelijan omat sivut ovat edelleen mukana kytkemässä kappaleiden teemoja opiskelijan omaan elämään Suomessa.

Kirja opastaa tasolle B1.1

Tutustu näytesivuihin.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Sähköinen opettajan materiaali sisältää tehtävien ratkaisut, lisätehtäviä sekä kuunteluiden tekstit. Kirjaan kuuluu myös erillinen CD.

Oppikirjailijat

FM Kristiina Kuparinen toimii lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa. Suomi toisena kielenä -opetuksesta hän kiinnostui 1990-luvulla, minkä jälkeen hän on opettanut suomea toisena kielenä aikuisryhmille ja osallistunut alan kehityshankkeisiin ja opetussuunnitelman perusteiden laatimiseen. Kristiina Kuparinen on valittu vuoden 2017 suomi toisena kielenä -opettajaksi.

FM Terhi Tapaninen on ollut aikuisten S2-kouluttajana vuodesta 1997 alkaen. Hän on opettanut kaiken tasoisilla suomen kielen kursseilla luku- ja kirjoitustaidottomien opetuksesta yliopistoryhmien opetukseen sekä suunnitellut ja järjestänyt suomi toisena kielenä -opettajien täydennyskoulutuksia. Lisäksi hän on ollut mukana kansainvälisissä ja kansallisissa toisen kielen opetuksen ja oppimateriaalien kehityksen kehittämishankkeissa.

He ovat aiemmin kirjoittaneet oppikirjan Hyvin menee! 2 sekä yhdessä Karoliina Kuisman kanssa oppikirjan Sun suomi.