Momentti

Insinöörifysiikka

Oppimateriaali on tarkoitettu fysiikan opiskeluun ammattikorkeakoulujen tekniikan alan koulutusohjelmissa. Kirjat sopivat myös muiden koulutusalojen ja korkeakoulujen fysiikan opetukseen opiskelijoiden lähtötasoista riippumatta.

Oppikirjat ovat selkeä ja moderni kokonaisuus, joka ohjaa luonnontieteille ominaiseen tiedonhankintaan ja ajatteluun. Materiaali auttaa opiskelijaa ymmärtämään fysikaalisia ilmiöitä, tekemään päätelmiä ja etsimään selityksiä ilmiöille sekä hahmottamaan luonnontieteellistä maailmankuvaa.

Kirjojen vaikeustasoltaan eriytetty tehtävistö varmentaa oppimista ja takaa riittävän erottelukyvyn. Tehtävistöjä voidaan käyttää oppituntiesimerkkeinä, koetehtävinä, vapaaehtoisina tehtävinä ja kotitehtävinä sekä kertaustehtävinä.

Momentti

Opiskelijan materiaalit

Momentti 1 insinöörifysiikka

Kirja on tarkoitettu fysiikan opiskeluun ammattikorkeakoulujen tekniikan alan koulutusohjelmissa. Sisältö kattaa laajasti ne aihealueet, jotka käsitellään mekaniikan ja termofysiikan opintojaksoissa.

Lue lisää

Momentti 2 insinöörifysiikka

Momentti 2:n sisältöjä ovat sähkö ja magnetismi, värähdys- ja aaltoliike, äänioppi, sähkömagneettinen aaltoliike, optiikka ja fotometria, atomi- ja ydinfysiikka sekä puolijohteiden fysiikka. Ensimmäisen osan tavoin aihealueiden määrä mahdollistaa keskittymisen omaa ammatillista suuntautumista tukevaan opiskeluun.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Pentti Inkinen
Reijo Manninen
Jukka Tuohi