Ladda upp!

Innostava ruotsin oppikirja ammatti- ja aikuiskoulutukseen

Ladda upp! on tarkoitettu peruskoulun jälkeiseen ammatilliseen koulutukseen. Kirja tarjoaa aineistoa 1-2 opintoviikon suorittamiseen ja vankan pohjan opintojaan jatkaville. Aihepiirit liittyvät ammattiin opiskelevan nuoren elämään: opiskelua, matkailua, jokapäiväistä arkea ja työntekoa nuoren ammattilaisen tai sellaiseksi opiskelevan näkökulmasta. Motivointiin on kiinnitetty erityistä huomiota.

Ladda upp! sisältää runsaasti lukemista, kuullun ymmärtämistehtäviä, harjoituksia sanastosta ja rakenteista niin yksilölliseen työskentelyyn kuin pari- ja ryhmätyöhönkin. Erityisesti tähdätään puhevalmiuden kehittämiseen. Opiskelun tukemiseksi kirjassa on erillinen rakenneosio ja laaja sanasto, jotka palvelevat myös valinnaisten ruotsin kurssien tarpeita. Materiaaliin kuuluu oppikirja, opettajan opas ja CD.

Saatavilla niin kauan kuin painosta riittää.

Ladda upp!

Oppikirjailijat

Ritva Minni, Aino-Maija Niemelä