Hålligång!

Ruotsia aikuisille

Hålligång on motivoiva oppimateriaali aikuisille, joilla on jo hiukan pohjaa ruotsin kielessä. Opittava aines omaksutaan runsaiden suullisten, kirjallisten, kuuntelu- ja rakenneharjoitusten avulla.

Kirjoissa on paljon hyödyllisiä fraaseja, ja keskeiset rakenteet on esitetty selkeästi kappaleiden yhteydessä. Harjoitukset rohkaisevat opiskelijaa käyttämään ruotsin kieltä. Materiaalissa puhutaan sekä ruotsin- että suomenruotsia.

Oppikirjan lopussa on rakenneosio, teemasanastoja, laaja aakkosellinen sanasto sekä tehtävien vastaukset. Opettajan oppaassa on lisää suullisia aktiviteetteja ja muuta harjoitusmateriaalia.

Hålligång!

Opiskelijan materiaalit

Hålligång 1 Ruotsia aikuisille

Hålligång 1 sopii aikuisille opiskelijoille, jotka haluavat oppia tai kerrata ruotsin yleiskielen perustiedot ja -rakenteet taitotasolla A2. Arkielämään liittyvät vuoropuhelut sekä runsaat suulliset ja kirjalliset harjoitukset innostavat oppimaan. Aihealueet liittyvät erityisesti matkailuun ja vapaa-aikaan. Peruskieliopin keskeiset rakenteet esitetään oppikirjassa kattavasti. Oppikirjan lopussa on teemasanastoja, laaja aakkosellinen sanasto sekä tehtävien vastaukset. Materiaalissa puhutaan sekä ruotsin- että suomenruotsia. Opettajan oppaassa on lisää harjoitusmateriaalia.

Lue lisää

Hålligång 2 Ruotsia aikuisille

Hålligång 2 -oppikirjan avulla jatketaan arki- ja työelämän viestinnässä tarvittavan kielitaidon harjoittelemista. Aiheina ovat esim. asuminen, työpaikka ja terveet elämäntavat. Lisäksi syvennetään rakenteiden osaamista. Vuoropuhelut sekä runsaat kirjalliset ja suulliset harjoitukset rohkaisevat opiskelijaa käyttämään kieltä. Materiaalissa puhutaan sekä ruotsin- että suomenruotsia. Oppikirjan lopussa on rakenneosio, teemasanastoja, laaja aakkosellinen sanasto sekä tehtävien vastaukset. Opettajan oppaassa on lisää suullisia aktiviteetteja ja muuta harjoitusmateriaalia.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan oppaat

Opettajan oppaat 1 ja 2. Opettajan oppaat sisältävät mm. harjoitusmateriaalia.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Marja Hakkarainen
Sinimarja Karjalainen
Kaija Turpeinen