Flexvård

Svenska för högskolor

Flexvård on oppimateriaali ns. virkamiesruotsin opintokokonaisuutta varten terveysalalle. Kirja kattaa noin kolmen opintopisteen ruotsin perusopinnot keskittyen alakohtaisiin ydinasioihin, mutta soveltuu erinomaisesti myös ammatillisen opintojakson oppimateriaaliksi. Flexvårdin aiheet liittyvät opiskeluun ja vaihteleviin hoitoalan tilanteisiin. Materiaali aktivoi monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita, ja tehtäviä voi muunnella helpommiksi tai haastavammiksi. Suullista viestintää painotetaan erityisesti. Kielioppiosiossa kertautuvat keskeiset oman alan sanat ja sanonnat, ja sitä voi opiskella itsenäisesti.

Flexvård

Oppikirjailijat

Maria Tuunanen, Kirsi Wallinheimo