Flexteknik

Svenska för högskolor

Flexteknik on oppimateriaali ns. virkamiesruotsin opintokokonaisuutta varten tekniikan ja liikenteen alalle. Ajankohtaiset ja osin autenttiset tekstit käsittelevät mm. tietoliikennetekniikkaa, rakennusalaa, sähkö- ja energia-alaa sekä kone- ja automaatiotekniikan alaa. Sanavarastoa ja puhumista harjoitetaan monipuolisesti suullisten ja kirjallisten tehtävien sekä kuunteluharjoitusten avulla. Flexteknik on uudistettu 2009 käyttäjien toiveiden mukaan. Oppikirja sisältää uusia ajankohtaisia ja ammatillisia tekstejä sekä harjoituksia.

Flexteknik

Oppikirjailijat

Hanna Husu, Kirsi Wallinheimo