Flexsocial

Svenska för högskolor

Flexsocial on oppimateriaali ns. virkamiesruotsin opintokokonaisuutta varten sosiaalialalle. Kirja kattaa ruotsin perusopinnot keskittyen alakohtaisiin ydinasioihin, mutta soveltuu erinomaisesti myös ammatillisen opintojakson oppimateriaaliksi. Flexsocial aiheet liittyvät opiskeluun ja vaihteleviin sosiaalialan tilanteisiin. Materiaali aktivoi monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita, ja tehtäviä voi muunnella helpommiksi tai haastavimmiksi. Suullista viestintää painotetaan erityisesti. Kielioppiosiossa kertautuvat keskeiset oman alan sanat ja sanonnat, ja sitä voi opiskella itsenäisesti.

Flexsocial

Oppikirjailijat

Maria Tuunanen, Kirsi Wallinheimo