Flexservice

Svenska för högskolor

Flexservice on oppimateriaali ns. virkamiesruotsin opintokokonaisuutta varten matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle. Kirjassa keskitytään työelämän viestintään ja erilaisiin asiakaspalvelutilanteisiin. Alan tekstien ja sanaston lisäksi kirja sisältää paljon eläviä tilanneharjoituksia ja antaa malleja myös kirjalliseen viestintään. Keskeistä on kielen käyttö ammatillisen osaamisen tukena ja täydentäjänä.

Flexservice

Oppikirjailijat

Timo Jokisalo, Ritva Minni