Flexhandel

Svenska för högskolor

Flexhandel on oppimateriaali ns. virkamiesruotsin opintokokonaisuutta varten liiketalouden alalle. Materiaalissa painottuu kommunikatiivisuus unohtamatta kuitenkaan kielen keskeisiä rakenteita. Flexhandelin aiheet liittyvät opiskeluun ja vaihteleviin työelämän tilanteisiin. Materiaali keskittyy alakohtaisen ydinaineksen oppimiseen. Sekä suullista että kirjallista viestintää harjoitetaan tehokkaasti. Monipuoliset ja muunneltavat tehtävät mahdollistavat eriyttämisen. Kielioppiosiossa kertautuu oman alan keskeinen sanasto, ja sitä voi opiskella myös itsenäisesti.

Flexhandel

Oppikirjailijat

Christian Sandberg, Maria Tuunanen