Expert English for Practical Nurses

Ammatillisesti suuntautunut englannin oppikirja painottaa kommunikaatiota, sisältää paljon autenttista materiaalia ja opettaa käytännön tilanteiden avulla. Hoitoalaan liittyviä aiheita ja ammattisanastoa on sopivan monipuolisesti.

Tutustu näytesivuihin.

Oppikirjailijat

Kirsi Saarinen, Juha Saarinen