English for You, too!

Englannin oppimateriaalisarja aikuiselle kielenoppijalle

Elämänläheinen English for You, too! -sarja tarjoaa toimivaa kielenopiskelua vasta-alkajille ja edistyneille. Se kannustaa itsenäiseen opiskeluun oppituntien ulkopuolellakin ja sisältää runsaasti kotitehtäviksi sopivia harjoituksia. Materiaali sisältää myös vinkkejä kieltenopiskeluun. Puhumisen harjoittelua painotetaan ja sen tukena on laaja opettajan materiaali. Kirjojen sisältö ja värikäs ulkoasu tempaavat mukaansa ja tekevät opiskelusta hauskaa ja kiinnostavaa.

Sarja sopii aikuislukioihin, kansalais- ja työväenopistoihin, työelämän koulutukseen ja ammattioppilaitoksiin.

English for You, too!

Opiskelijan materiaalit

English for you, too! Starter

English for You, too! Starter on oppikirja aikuisopiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet englantia. Kirjassa opitaan kertomaan itsestä ja perheestä ja perehdytään rauhalliseen tahtiin englannin kielen perusrakenteisiin.Kirjan kahdeksassa kappaleessa on lyhyt tekstiosuus ja vaihtelevia harjoituksia, jotka rohkaisevat käyttämään kieltä. Keskeistä on tekstin ymmärtäminen ja itselle tärkeiden sanojen opiskelu.

Lue lisää

English for you, too! Book 1

English for You, too! Book 1 on oppikirja aikuisopiskelijoille. Se on jatkoa alkeiskirjalle English for You, too! Starter, mutta sopii hyvin myös aloituskirjaksi niille, joiden englannin oppinnoista on aikaa ja taidot ovat ruostuneet. Kirjassa harjoitellaan arki- ja työelämän perussanastoa ja helpohkoa matkailusanastoa sekä kerrataan ja opitaan lisää englannin kielen perusrakenteita.Kirjan yhdeksässä kappaleessa on lyhyt tekstiosuus ja vaihtelevia harjoituksia, jotka rohkaisevat käyttämään kieltä. Keskeistä on tekstin ymmärtäminen ja itselle tärkeiden sanojen opiskelu.

Lue lisää

English for you, too! Book 2

English for You, too! Book 2 on oppikirja aikuisopiskelijoille, jotka ovat aiemmin opiskelleet 1-2 vuotta englantia kansalaisopistossa tai omaavat vastaavat tiedot. Kirjassa harjoitellaan arki- ja työelämän perussanastoa ja helpohkoa matkailusanastoa sekä kerrataan ja opitaan lisää englannin kielen perusrakenteita.Kirjan kahdeksan kappaletta koostuvat dialogiteksteistä ja vaihtelevista harjoituksista, jotka rohkaisevat käyttämään kieltä.

Lue lisää

English for you, too! Book 3

Kirjan avulla opitaan lisää aikamuotoja. Tapahtumat vievät maailmalle ja tutustumaan erilaisiin ihmisiin. Aihepiirejä ovat mm. talviharrastukset, internet, yritysvierailu ja puutarhanhoito.

Lue lisää

English for you, too! Book 4

Oppikirja syventää englannin kielen taitoa opettamalla sopivasti lisää kielioppia ja kertaamalla jo opittua. Se kannustaa suulliseen kielenkäyttöön ja tutustuttaa opiskelijan myös amerikanenglannin erityispiirteisiin. Aihepiirejä ovat muun muassa ongelmatilanteet matkailussa, omasta kulttuurista kertominen sekä arjen asioiden hoitaminen.

Lue lisää

English for you, too! Book 5

English for You, too! Book 5 on oppikirja aikuisopiskelijoille, jotka ovat opiskelleet englantia noin viisi vuotta kansalais- tai työväenopistossa tai omaavat vastaavat tiedot.Kirjan seitsemän kappaleen tekstit käsittelevät ajankohtaisia aiheita kuten maahanmuuttoa, hyvinvointia, populaarikulttuuria, ympäristöasioita ja mediaa. Niissä esiintyy vaihtelevasti sekä britti- että amerikanenglannille tyypillisiä piirteitä. Tekstit vahvistavat aiemmin opittuja rakenteita, laajentavat sanavarastoa sekä innostavat keskustelemaan englanniksi kiinnostavista asioista. Kirjan monipuolisissa tehtävissä painotetaankin puheen tuottamista. Myös selkeät rakenneosiot sekä kattavat sanastot tukevat kielenopiskelua.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

English for you, too!

Jokaiseen sarjan osaan kuuluu oppikirja, opettajan opas, luokkaäänite (CD) ja opiskelijan äänite (CD).

Lue lisää

Oppikirjailijat

Britta Jokela
Kathryn Mackenzie-Mäkelä
Terhi Sjögren
Hanna Haukkapää
Timo Jokisalo
Andrew Waddell
Luanne Siliämaa