Einverstanden!

Saksan oppimateriaali ammatti- ja aikuisopetukseen

Einverstanden!-sarja on mukaansatempaava oppimateriaali, joka lähtee liikkeelle alkeista ja etenee johdonmukaisesti läpi saksan peruskieliopin. Einverstanden! tutustuttaa opiskelijan myös saksalaiseen kielialueseen ja sen arkikulttuuriin. Materiaali antaa eväät jokapäiväisiin kielenkäyttötilanteisiin sekä työelämässä että vapaa-ajalla.

Sarja tarjoaa monipuolisen aineiston niin sanaston ja rakenteiden kuin suullisen kielitaidonkin harjoitteluun. Sekä oppitunneille että itsenäiseen opiskeluun on paljon tehtäviä. Harjoitukset sopivat hyvin pari- ja ryhmätyöskentelyyn. Opintojen edistyessä sanasto ja rakenteet kertautuvat teksteissä ja harjoituksissa systemaattisesti. Oppimateriaalin laadinnassa on huomioitu yleiseurooppalainen viitekehys sekä siihen liittyvä taitotasoasteikko.

Einverstanden! on oppimateriaali ammattikorkeakouluihin, ammatillisiin oppilaitoksiin, kansalais- ja työväenopistoihin, aikuislukioihin ja itseopiskeluun.

Einverstanden!

Opiskelijan materiaalit

Einverstanden! 1 Saksan peruskurssi aikuisille

Einverstanden! 1 on opiskelijaa aktivoiva saksan kielen oppimateriaali vasta-alkajalle. Kirjan teksteissä opitaan saksaa aidoissa arkielämän puhetilanteissa. Harjoitukset etenevät helpoista vaikeampiin tarjoten haasteita kaikille. Kirja tarjoaa monipuolisen aineiston niin sanaston, rakenteiden kuin suullisen kielitaidon harjoitteluun ja avaa ikkunan saksankieliseen kulttuuriin.

Lue lisää

Einverstanden! 2 Saksan peruskurssi aikuisille

Einverstanden! 2 alkaa kertauksella. Tekstit tarjoavat eväitä jokapäiväisiin kielenkäyttötilanteisiin niin työelämässä kuin vapaa-aikanakin. Kirja jatkaa saksalaisen kielialueen ja sen kulttuurin esittelyä.

Lue lisää

Einverstanden! 3 Saksan peruskurssi aikuisille

Kirja keskittyy laajentamaan opiskelu- ja työelämän sanastoa ja vahvistamaan perusrakenteiden hallintaa. Materiaali harjoittaa monipuolisesti suullista ja kirjallista viestintää.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan opas 1, 2 ja 3
Oppaissa on runsaasti materiaalia, joka joustaa ja eriyttää: suullisia harjoituksia sekä kalvo- ja monistepohjia. Oppaassa on myös käsittelyvihjeitä, taustatietoja, äänitetekstit sekä kirjan tehtävien ratkaisut kätevinä kalvopohjina.

Arviointimateriaali 1 Ratkaisut 1, 2 ja 3
Opiskelijoille tarkoitettu ratkaisuvihko tukee itsenäistä opiskelua. Se sisältää kirjan tehtävien ratkaisut sekä äänitetekstit.

Äänitteet 1, 2 ja 3

Oppikirjailijat

Pauli Kudel
Mari Kyyhkynen