Destinations

Määränpäänä käytännön kielitaito

Destinations on englannin alkeisopintoihin suunniteltu oppimateriaalisarja, joka tarjoaa kaikki tarpeelliset varusteet kielen opettamiseen ja oppimiseen. Se tutustuttaa mielenkiintoisiin paikkoihin ja opettaa heti alusta alkaen matkailuun liittyvää sanastoa sekä todellisen elämän käyttöenglantia. Mukana on paljon puhe- ja ääntämisharjoituksia. Aktivoiva ote rohkaisee jokaista opiskelijaa saamaan suunsa auki eri tilanteissa.

Destinations

Opiskelijan materiaalit

Destinations 1

Kirjassa opitaan yleisimmät tervehdykset ja kertomaan itsestä, harrastuksista ja työstä. Lisäksi opitaan toimimaan englanniksi mm. lentokentällä, ravintolassa ja tietä kysyttäessä.
Kirjan mukana tulee opiskelijan CD.

Taitotaso A1

Tutustu näytesivuihin.

Lue lisää

Destinations 2

Sarjan toisessa osassa syvennetään ensimmäisestä osasta tuttuja teemoja ja tilanteita. Lisäksi etsitään töitä ja käydään lääkärissä. Kirjan lopussa on mm. kielioppirakenteet kertaava kooste. Mukana on opiskelijan CD.

Taitotaso A1

Tutustu näytesivuihin.

Lue lisää

Destinations 3

Sarjan kolmannessa osassa muutetaan, mökkeillään ja remontoidaan. Arkisiin puuhiin tuovat oman mausteensa teatterissa käyminen, joulunvietto, juhlien suunnittelu ja kaukomatkat. Kirjassa harjoitellaan puhelinfraaseja ja sähköpostin kirjoittamista. Rakennekoosteessa esitetään tiiviisti tähän mennessä opitut kielioppiasiat.

Taitotaso A2

Tutustu näytesivuihin.

Lue lisää

Destinations 4

Sarjan neljännessä osassa laajennetaan sanavarastoa, jatketaan rakenteisiin tutustumista ja kehitetetään erityisesti suullista osaamista.

Kirjassa on kymmenen kappaletta, joiden teksteissä painottuvat arkipäivän tilanteet. Teemoja ovat mm. hyvinvointi ja terveys, asuminen, ympäristö ja kierrätys sekä sää ja luonnonilmiöt. Jokaisen kappaleen lopussa olevat kertaavat tehtävät ja opiskelijan äänite kannustavat itsenäiseen opiskeluun.

Taitotaso A2

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Destinations 1 Opettajan opas

Opas sisältää runsaasti mm. lisätehtäviä, jotka ovat heijastettavassa koossa luokkakäyttöä varten. Saatavissa sekä paperiversiona että verkkojulkaisuna (pdf).

Destinations 2 Opettajan opas

Oppaassa on tehtävien ratkaisut heijastettavassa koossa, äänitetekstit sekä lisätehtäviä ratkaisuineen. Opas on saatavilla paperisena ja verkkojulkaisuna (pdf).

Destinations 3 Opettajan opas

Tehtävien ratkaisujen lisäksi oppaassa on opiskelijoita aktivoivia lisätehtäviä. Pari- ja ryhmätehtävät, keskustelut ja ”small-talk” antavat itsevarmuutta autenttisissa puhetilanteissa. Kirjoitus- ja käännöstehtäviä voi hyödyntää monella tavoin myös suullistamis- ja eriyttämistehtävinä. Opas on saatavilla paperisena ja verkkojulkaisuna (pdf).

Destinations 4 Opettajan opas

Oppaassa on tehtävien ratkaisut heijastettavassa koossa, äänitetekstit sekä lisätehtäviä ratkaisuineen. Opas on saatavilla paperisena ja verkkojulkaisuna (pdf).

Lue lisää

Äänitteet

Opiskelijan CD

Kirjan mukana tulee opiskelijan CD, jolta voi kuunnella kappaleiden tekstit, ääntämis- ja puheharjoitukset ja tekstisanastot kappaleisiin 1–5.

Luokkaäänite CD

Luokkaäänite sisältää kirjan tekstit, ääntämis- ja puheharjoitukset, kuunteluharjoitukset ja tekstisanastot kappaleisiin 1–5.

Kuuntele ääninäyte!

Destinations 1. Opiskelijan CD ja Luokkaäänite:
Raita 42: Text A, In the morning

Destinations 2. Luokkaäänite CD 1:
Raita 37, Task 14: Close your eyes, relax and just enjoy!

Lue lisää

Oppikirjailijat

Destinations 1

Tiina Blom-Kröger
Tiina toimii englannin kielen opettajana Espoon työväenopistossa. Hänellä on pitkä kokemus erilaisista opetustehtävistä aikuisopetuksessa. Hän on suunnitellut ja valmistanut erilaisia tilauskursseja eri ammattiryhmille sekä muita erityisryhmien koulutuksia. Tiina on kiinnostunut etenkin ikääntymisen vaikutuksista muistiin ja oppimiseen.

Marja-Liisa Ingall
Marja-Liisa toimii englannin kielen opettajana Espoon työväenopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt usean vuoden ajan aikuiskouluttajana monikulttuurisessa ympäristössä Qatarissa, mm. Qatarin valtion kieli-instituutissa sekä Dohan British Councilissa. Lisäksi hän suunnittelee ja valmistaa erilaisia englannin verkko-opetusoppimateriaaleja.

Jourdain L’Ecuyer
Jourdain comes from Saskatoon, Canada where he obtained his Bachelor’s degree in History and English Literature from the University of Saskatchewan. He received his Master’s degree from the University of Turku in 2011. He has worked as a freelance journalist.

Heikki Tulkki
Heikki toimii Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtavana kieltenopettajana. Hänellä on yli kahden vuosikymmenen kokemus kielten aikuisopetuksesta, sen kehittämisestä ja kieltenopetuksen hallintotehtävistä ammatilliselta toiselta asteelta ja korkea-asteelta sekä vapaasta sivistystyöstä. Hän on kokenut oppikirjailija ja ollut mukana tekemässä useita kielten ja muiden aineiden oppikirjoja eri oppilaitosmuotoihin.

 

Destinations 2

Tiina Blom-Kröger

Marja-Liisa Ingall

Henry Rawstorne
Henry comes from Somerset; he educated at Eton College in Berkshire and studied TEFL at St Martins’ College, Lancaster. He works as an English teacher for adults in south-west Finland. In addition he teaches Primary School children as part of a bilingual programme. He also runs his own English language and marketing consultancy, carrying out translation work, proof-reading and tailor-made English teaching courses for private businesses and companies.

Heikki Tulkki

 

Destinations 3

Tiina Blom-Kröger

Marja-Liisa Ingall

Henry Rawstorne

 

Destinations 4

Tiina Blom-Kröger

Marja-Liisa Ingall

Marja Juhola

Marja toimii englannin aikuiskouluttajana pääkaupunkiseudulla. Hän on kouluttanut aikuisia ja vetänyt opettajien täydennyskoulutuskursseja seitsemässä eri maassa. Opetuskokemusta hänellä on korkea-asteelta, yritysmaailmasta sekä vapaasta sivistystyöstä. Marjan erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat motivaatio, sanaston oppiminen, ekstensiivinen lukeminen ja digitaalisten työvälineiden hyödyntäminen opetuksessa.