Asiaa.

Äidinkieltä ammattiin opiskelevalle

Äidinkielen opiskelun olennaiset asiat on huomioitu uudessa oppikirjassa ja opiskelijan digitehtävissä. Asiaa. lähestyy kieleen ja viestintään liittyviä asioita käytännön työelämän kautta. Näin se motivoi opiskelijaa kehittämään viestintätaitojaan tulevaisuutta varten.

Jokaisella ammattialalla tarvitaan lukemista ja kirjoittamista sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Ammattilainen osaa käyttäytyä ja käyttää äidinkieltä tilanteen vaatimalla tavalla. Asiaa. opettaa näitä avaintaitoja.

Sisältö noudattaa uusia tutkinnon perusteita ja on helposti integroitavissa eri alojen käytänteisiin.

Soveltuu kaikille koulutusaloille!

Asiaa.

Opiskelijan materiaalit

Asiaa. Äidinkieltä ammattiin opiskelevalle

Oppikirjassa on selkeä, johdonmukainen rakenne ja käytännönläheinen lähestymistapa. Tavanmukaisten viestimien lisäksi se käsittelee uusien sähköisten viestimien ja sosiaalisen median merkitystä ja käyttöä. Digitehtävät syventävät oppimista. Materiaalikokonaisuus ohjaa nuorta ottamaan vastuuta ratkaisuistaan ja havaitsemaan elämän rikkautta.

Asiaa.-kirjaan liittyvät opiskelijan digitehtävät ovat opiskelijan ostettavissa hyvin varustetuista verkkokirjakaupoista. Oppilaitos voi tilata opiskelijoilleen digitehtävät Kirjavälityksestä.

Tutustu digitehtäviin.

Asiaa. jakautuu neljään lukuun: Asennetta, Tekstejä, Kohtaamisia ja Näkökulmia.
Lukuihin sisältyvät seuraavat perusajatukset:

  1. Oikea asenne auttaa opinnoissa ja elämän haasteissa.
  2. Kirjoittaminen on vaikuttamista, ja asiallinen kirjoitustaito on opittavissa.
  3. Kohtaamme toisemme sekä kasvotusten että verkossa eri tilanteissa. Kohtaaminen on ilo perussäännöt hallitsevalle.
  4. Media ja taide tarjoavat paitsi tapoja nähdä maailma eri näkökulmista myös mahdollisuuden henkiseen kasvuun ja rentoutumiseen.

Tutustu näytesivuihin.

Lue lisää

Asiaa. Digitehtävät sisältävät kirjan jaksoihin liittyviä tehtäviä. Tehtävät käsittelevät mm. mediaa, viestintää ja kokoustekniikkaa. Opiskelija kertaa ja syventää tehtävien avulla oppimaansa.

Tehtävät haastavat opiskelijan miettimään omaa suhtautumistaan viestintään ja mediaan. Opiskelija saa palautetta suoriutumisestaan ja perusteluja oikeisiin vastauksiin.

Tutustu digitehtäviin.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan materiaali tukee opetuksen suunnittelua ja toteutusta. Opas etenee kirjan lukujen mukaan: Asennetta, Tekstejä,
Kohtaamisia ja Näkökulmia. Luvut sisältävät vastauksia
kirjan tehtäviin sekä muutamia lisätehtäviä.
Materiaali on saatavissa sähköisenä versiona (pdf).

Lue lisää

Oppikirjailijat

Katja Kokkarinen
FM, lehtori Katja Kokkarinen on äidinkielen ja ruotsin kielen opettaja ja ammatillinen erityisopettaja. Hänellä on yli 10 vuoden opettajakokemus ammatillisesta oppilaitoksesta ja lukiosta. Opetustyön lisäksi Katja Kokkarinen on toiminut viestintätehtävissä.

Kaarina Nivala
FM Kaarina Nivala on tietokirjailija ja eläkkeellä oleva lehtori. Hänellä on pitkä kokemus äidinkielen ja viestinnän opettamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa. Opetustyön lisäksi Kaarina Nivala on tehnyt juttuja ja toimitustyötä mm. Kauppaopettaja-lehteen (nykyinen SKO-lehti).