Alright? Alright!

Englannin peruskurssi aikuisille

Oppikirjan tehtävät harjoittavat monipuolisesti kaikkia kielitaidon osa-alueita. Kuullunymmärtämisen taitoa harjoitetaan runsaasti heti alusta alkaen sekä lähdetään rohkeasti puhumaan. Kieliopin opiskelussa keskitytään viestinnän kannalta olennaisiin perusrakenteisiin.

Kymmenen tekstikappaleen aikana opiskelija saa myös runsaasti kulttuuri- ja tapatietoa brittiläisestä yhteiskunnasta.

Alright? Alright!

Oppikirjailijat

Tarja Folland, Selja Saarialho