Schnitzeljagd – Otava Oppimisen palvelut

Schnitzeljagd

Iloinen yllätys! Kauan odotettu uutuus ilmestyy alakoulun A1- ja A2-saksaan. Schnitzeljagd korostaa toiminnallisuutta ja autenttisia kielenkäyttötilanteita. Oppilas ottaa ensi tuntumaa saksankielisten maiden kulttuuriin ja saksan kieleen.

Schnitzeljagd noudattaa uutta opetussuunnitelmaa.

Lähde mukaan aarteenetsintään! Sarja tutustuttaa sinut saksankielisiin maihin ja niiden kulttuuriin. Schnitzeljagd 1 -kirjan avulla opit tervehtimään ja esittäytymään, kertomaan itsestä, perheestä, koulusta ja omista harrastuksista. Monipuolisten ja innostavien tehtävien avulla oppilas löytää aarteen, saksan kielen taidon.

Tekstit ja tehtävät ovat samoissa kansissa.

Katso Schnitzeljagd 1 -näytesivut tästä!

Ota Schnitzeljagd 1 käyttöön syksyllä 2018! Schnitzeljagd 2 valmistuu syksyksi 2019.

Schnitzeljagd_1_kansi

Oppilaan materiaalit

 

Oppikirja

Schnitzeljagd 1
Ilmestyy maaliskuussa 2018

Oppilaan kirja opettaa tervehtimään ja esittäytymään, kertomaan itsestä, perheestä, koulusta ja omista harrastuksista. Monipuolisten ja innostavien tehtävien avulla oppilas löytää aarteen, saksan kielen taidon.

Tekstit ja tehtävät ovat samoissa kansissa.

Katso näytesivut tästä!

Lue lisää

Digikirja

Digikirjassa on oppilaan kirjan sisältö digitaalisessa, interaktiivisessa muodossa. Oppilas voi tehdä tehtäviä omassa tahdissaan ja saa niistä palautteen välittömästi. Raportoinnin avulla opettaja näkee oppilaiden suoritukset.

Lue lisää

Digilisätehtävät

Interaktiiviset digilisätehtävät harjoittavat kirjan sanastoa, rakenteita ja viestintätilanteita pelillisyyttä hyödyntäen.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineisto

Opetusta elävöittävä digiopetusaineisto sisältää oppikirjan klikattavine ratkaisuineen, äänitiedostot ja runsaasti lisämateriaalia, joka tuo joustoa eri tuntimääriin.

Sarjan periaatteet

Schnitzeljagd on uuden opetussuunnitelman mukainen.

  • Schnitzeljagd tutustuttaa oppilaan saksan kieleen ja kielialueen elämänmuotoon.
  • Opittava kieli on oppilaalle merkityksellistä.
  • Sarja tarjoaa tilaisuuksia harjoitella suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta eri viestintäkanavia käyttäen.
  • Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen.
  • Schnitzeljagd kannustaa tiedonhakuun ja tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.
  • Sarja ohjaa arvioimaan omaa oppimista.