Into-mobiilipelit – Otava Oppimisen palvelut

Into-mobiilipelit

Otava Oppimisen palvelut tuo opetukseen uudenlaisen pelillisyyden. Pilottivaiheessa olevat Into-mobiilipelit yhdistävät oppiaineet, opetussuunnitelman ja ilmiöt innostaviksi kokonaisuuksiksi. Oppimispelit ja tarinallisuus ovat tärkeitä ja oppilaita motivoivia työtapoja.

Alakoulun 3–6-luokille huolella ja ammattitaidolla suunnitellut kokonaisuudet vastaavat opetussuunnitelman oppimistavoitteisiin. Monialaisten pelien tehtävät liittyvät alakoulun ympäristöopin, matematiikan, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä englannin teemoihin. Into-pelejä pelataan ryhmissä, jolloin sosiaaliset taidot ja ilmaisu harjaantuvat. Yhdessä tekeminen motivoi oppimaan.

Opettajille Into-pelit ovat helppokäyttöisiä. Kone antaa automaattisesti pisteet tehtäviin tai opettajalle on arviointia ohjaavat pisteytysohjeet. Opettajat kirjautuvat peliin Opepalvelun kautta. Oppilaat taas kirjautuvat peliin into.otava.fi-sivustolla opettajan antaman yksinkertaisen pin-koodin avulla.

Into-peleissä korostuu opittavien asioiden ilmiöpohjaisuus. Pelit ovat toiminnallisia ja saavat oppilaat liikkumaan. Osaa peleistä pelataan aidolla karttapohjalla ulkona, osa peleistä on pelattavissa sisätiloissa esimerkiksi luokassa. Tehtäviin vastataan joko kirjoittamalla, äänellä, kuvalla tai videolla, joten ne harjoittavat monilukutaitoa. Mobiililaitteella tai tabletilla pelattaessa tvt-taidot harjaantuvat. Pelit yhdistävät luonnollisella tavalla oppiaineet ja niissä korostetaan tutkivaa oppimista. Pelillisyys innostaa oppimaan uudella tavalla!

Syksyllä 2018 Tuhattaituri-, Kipinä-, Uusi Kipinä-, Tutkimusmatka- ja High Five! -oppimateriaalien käyttäjät saavat pelit käyttöönottoetuna. Seitsemän monialaista Into-peliämme ovat pilottivaiheessa keväällä 2018. 

 • Kokeile Koira lemmikkinä -pelin pelaamista oppilaana! Kirjaudu pelaajana peliin osoitteessa into.otava.fi. Käytä pin-koodia E71FF1.
Into-pelit

Oppilaan materiaalit

Into Koira lemmikkinä 3–4

Into Koira Lemmikkinä -pelissä pohditaan koiran hankintaa ja tutustutaan koiran hoitamiseen. Peli on tarkoitettu 3.–4.-luokkalaisille. Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen tavoitteina on tutustua tietotekstiin, lukea erilaisia mediatekstejä ja hankkia tietoa. Ympäristöopin tavoitteet liittyvät myös tiedonhankintaan ja rajatun aiheen tutkimiseen: mitä lemmikkiä hankkiessa pitää ottaa huomioon ja miten lemmikkiä hoidetaan. Pelin tavoitteena on toimia ryhmässä vuorovaikutustilanteessa ja soveltaa tietoa. Peli voidaan toteuttaa luokkatilassa, eikä se vaadi lisäjärjestelyjä. Kokeile Koira lemmikkinä -pelin pelaamista oppilaana! Kirjaudu pelaajana peliin osoitteessa into.otava.fi. Käytä pin-koodia E71FF1.

 • Oppiaineet: äidinkieli ja kirjallisuus, ympäristöoppi
 • Kesto: 90 minuuttia
 • Luokka-asteet: 3–4
 • Pelipohja: kuvitteellinen pelipohja (suositus)
Lue lisää

Into Vuodenajat 4

Into Vuodenajat -peli on koko lukuvuoden kestävä peli neljäsluokkalaisille. Peliä on mahdollista pelata eri vuodenaikoina, ja opettaja voi avata oppilaille näkyviin vain tiettyyn vuodenaikaan liittyvät kysymykset. Tutkimuksellisia, kaikkiin vuodenaikoihin liittyviä tehtäviä voi pelata eri vuodenaikoina, jolloin oppilaat täydentävät vastaustaan vuodenaikojen vaihtuessa. Lukuvuoden lopussa oppilaat voivat reflektoida oppimaansa tutkimalla vuoden aikana kerättyä aineistoa. Peli soveltuu kertaavaksi, tutkivaksi ja taitotasoa mittaavaksi peliksi riippuen siitä, missä vaiheessa opetusta koulussa ollaan.

Ympäristöopissa pääosassa ovat vuodenajat syksystä kesään Suomen luonnossa, luonnon ja ympäristön tutkiminen sekä luonnon eri ilmiöiden kuvaaminen ja selittäminen. Englanti näkyy pelissä sanaston harjoittamisena ja luontoon ja vuodenaikoihin liittyvinä viestinnällisten tilanteiden harjoitteluna. Matematiikassa korostuvat kertolaskut.
Pelin tempo on pääasiassa hidas ja tutkiva, mutta halutessaan opettaja voi lisätä kilpailullisuutta avaamalla nopeutta vaativia salamatehtäviä. Peli ei vaadi lisäjärjestelyjä.

 • Oppiaineet: ympäristöoppi, matematiikka, englanti
 • Kesto: lukuvuosi, kerrallaan 30–70 minuuttia
 • Luokka-asteet: 4
 • Pelipohja: gps-kartta (suositus)
Lue lisää

Into Welcome to our school! 4

Into Welcome to our school! -pelissä esitellään oma koulu kuvitteelliselle ulkomaalaiselle ystävyyskoululle. Tehtävät kannustavat oppilasta toimimaan muiden kanssa englannin kielellä. Pelin kuluessa oppilas kertoo omasta koulustaan ja koulunkäynnistään englanniksi, soveltaa ja käyttää rohkeasti oppimaansa kielitaitoa sekä toimii erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Peli on tarkoitettu neljäsluokkalaisille ja soveltuu suoritettavaksi esimerkiksi kahden oppitunnin aikana. Tehtävien sisällöt ja sanasto on poimittu 4. luokan englannin ja ympäristöopin opetussuunnitelmista.

Pelissä oppilaat eivät kilpaile keskenään, vaan ryhmien tarkoitus on tuottaa mahdollisimman monipuolinen ja hieno esittely omasta koulustaan ja suomalaisen koululaisen elämästä. Opettaja voi valita, tekevätkö kaikki ryhmät kaikki tehtävät vai jaetaanko osa tehtävistä eri ryhmien kesken. Peliä voi pelata kuvitteellisella pelipohjalla tai aidossa kouluympäristössä. Peli ei vaadi lisäjärjestelyjä.

 • Oppiaineet: englanti, ympäristöoppi
 • Kesto: 90 minuuttia
 • Luokka-asteet: 4
 • Pelipohja: kuvitteellinen pelipohja/gps-kartta
Lue lisää

Into Hei me pyöräillään! 5–6

Into Hei me pyöräillään! -pelin tavoitteena on innostaa oppilaita pyöräilemään ja pitämään huolta omasta pyörästään. Pelin aikana oppilaat oppivat pyöräilemään turvallisesti omassa lähiympäristössään, ottamaan muut liikkujat huomioon ja tarkastelemaan pyöräilyn ympäristövaikutuksia.

Peli on tarkoitettu 5.–6.-luokkalaisille, ja pelin tavoitteet on poimittu OPS:n laaja-alaisen osaamisen tavoitteista, minkä lisäksi pelissä hyödynnetään matematiikan tunneilla kerrytettyä osaamista. Peli on tarkoitettu pelattavaksi noin viikon aikana. Peliä pelataan joko aidossa ympäristössä esimerkiksi koulun lähellä tai kuvitteellisella pelipohjalla. Pelaaminen edellyttää pyörää ja sen hallintaa.

 • Oppiaineet: OPS:n laaja-alaisen osaamisen tavoitteet, matematiikka
 • Kesto: noin viikko
 • Luokka-asteet: 5–6
 • Kuvitteellinen pelipohja/gps-kartta
Lue lisää

Into Itämeri 5–6

Into Itämeri -pelissä tutustutaan Itämeren ympäristöön neljän eri oppiaineen näkökulmasta. Tutkivaa oppimista hyödyntävä peli on suunnattu 5.–6.-luokkalaisille ja se sopii hyvin johdannoksi aiheiden laajempaan käsittelyyn.

Ympäristöopin osalta tutustutaan Pohjoismaiden ja Baltian alueeseen, opitaan sijoittamaan maat kartalle ja ymmärretään Itämeren merkitys elinympäristönä. Äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteiden osalta tunnistetaan tekstilajeja ja harjoitellaan luetunymmärtämistä sekä perustelemista. Matematiikan taitoja harjoitellaan, kun pelissä opitaan ja kerrataan desimaalilukuja ja erilaisia tilastoja. Englannin tavoitteet liittyvät erilaisten tekstien tulkitsemiseen ja tuottamiseen sekä kielitietoisuuden kehittymiseen. Lisäksi pelissä harjoitellaan konkreettisia viestintätilanteita sekä isoja lukusanoja ja digitaalisia kellonaikoja.

Peli voidaan toteuttaa luokkatilassa eikä se vaadi lisäjärjestelyjä.

 • Oppiaineet: ympäristöoppi, äidinkieli ja kirjallisuus, matematiikka, englanti
 • Kesto: 90 minuuttia
 • Luokka-asteet: 5–6
 • Pelipohja: kuvitteellinen pelipohja (suositus)
Lue lisää

Into Eurooppa 5–6

Into Eurooppa -peli on suunnattu 5.–6.-luokkalaisille. Peli on luonteeltaan kilpailullinen, mutta kaikki tehtävät eivät vaadi nopeutta.

Ympäristöopissa pääosassa ovat Euroopan luontoympäristö, luonnon ja kulttuurien moninaisuus ja maantieteellinen ajattelu. Matematiikassa harjoitetaan arjen matematiikkaa, muun muassa prosenttilaskuja sekä tulkitaan diagrammeja. Englannissa korostuvat kielitaidot, kielitietoisuus ja viestinnällisyys. Peli ei vaadi lisäjärjestelyjä.

 • Oppiaineet: ympäristöoppi, matematiikka, englanti
 • Kesto: 70 minuuttia
 • Luokka-asteet: 5–6
 • Pelipohja: kuvitteellinen pelipohja (suositus)
Lue lisää

Into Aurinkokunta 6

Into Aurinkokunta -pelissä tutustutaan Aurinkokuntaan neljän eri oppiaineen näkökulmasta. Tutkiva ja syventävä peli on tarkoitettu kuudesluokkalaisille ja se sopii myös kertaavaksi peliksi.

Ympäristöopin osalta tutustutaan Aurinkokunnan kohteisiin ja hahmotetaan planeettojen etäisyyksiä sekä harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöä. Matematiikan tavoitteiden mukaisesti harjoitellaan päätelmien ja ratkaisujen esittämistä muille. Pelissä tulkitaan myös taulukoita ja diagrammeja.  Äidinkielen ja kirjallisuuden tavoitteet liittyvät mielipiteen esittämiseen ja perustelemiseen, tiedonhankintaan ja erilaisten tekstilajien tunnistamiseen.

Englanti näkyy puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa työskentelynä sekä kielitietoisuuden kehittymisenä. Pelissä harjoitellaan konkreettisesti erilaisia viestintätilanteita sekä imperfektin käyttöä. Peli voidaan toteuttaa luokkatilassa eikä se vaadi lisäjärjestelyjä.

 • Oppiaineet: ympäristöoppi, matematiikka, äidinkieli ja kirjallisuus, englanti
 • Kesto: 90 minuuttia
 • Luokka-asteet: 6
 • Pelipohja: kuvitteellinen pelipohja (suositus)
Lue lisää