Insights (LOPS 2016)

Uusi sarja lukion englantiin

Englantia kaikilta mantereilta! Insights tutustuttaa englannin eri variantteihin ja tarjoaa mahdollisuuksia kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja yhdessä tekemällä. Mielekästä tekemistä on kaiken tasoisille opiskelijoille. Uuden teknologian käyttäminen harjoitusten yhteydessä on luontevaa.
Insightsin autenttiset tekstit edustavat monipuolisesti eri tekstilajeja ja erilaisia kielenkäyttötilanteita. Mukana on myös videoita. Opiskelijaa ohjataan aktiivisesti etsimään itseään kiinnostavaa, kurssien aihepiireihin liittyvää englanninkielistä materiaalia ja tuottamaan itse kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti.

• Uuden yo-kokeen tehtävätyypit on huomioitu.
• Kattava, selkeä kieliopin teoria ja monipuoliset harjoitukset.
• Myös rikastetut digikirjat, joissa tehtävät ovat interaktiivisia.
• Otavan sanastot -sovellus ilmaiseksi ladattavissa sovelluskaupoista
(Apple, Android, Windows)
• Digikokeet. Tutustu demoon

Digiopetusaineisto sisältää opiskelijan digikirjan, digilisätehtävät, ratkaisut ja opettajan omat materiaalit. Lisäksi digiopetusaineistossa on Emended-työkalu oppilaiden tekstien sähköiseen kommentointiin. Digiopetusaineisto on lv. 2017-18 maksuton käyttäjäetu. Suosittelemmme selaimeksi Google Chromea.

Ohje Emendedin käyttöön

Emended-ohje opiskelijalle

Ohje Emended kommenttien muokkaamiseen

Voit ottaa Insights digikirjan ja digiopetusaineiston koekäyttöön 30 päivän ajaksi Otavan Opepalvelussa.

Tutustu Insights-sarjan LOPS-esitteeseen

Lataa käyttäjäkoulutuksen materiaali s2016 (ppt)

Insights (LOPS 2016)

Opiskelijan materiaalit

Sarjan kurssikirjat ilmestyvät sekä painettuina että digitaalisina. Sarja on valmis otettavaksi käyttöön lv. 2016-17, jolloin on mahdollista suorittaa kurssit 1-4.

Insights Course 1

Kurssilla 1 kehitetään opiskelutaitoja, tutustutaan erilaisiin viestintästrategioihin ja parannetaan vuorovaikutustaitoja. Aihepiireinä ovat nuorten elämä, opiskelu, perhe, suomalaisuus ja paikallisuus sekä englanti globaalina kielenä. Lisäksi harjoitellaan itsearviointia ja tutustutaan Eurooppalaiseen viitekehyksen periatteisiin.

Painettu kirja, digikirja ja digiopetusaineisto ilmestynyt.

Katso sisällysluettelo

Katso näytesivut

Insights Course 1 Äänite (mp3, pakattu .zip-tiedosto)

Insights Course 1 äänite (sovellus)

Insights Course 1 Tukipaketti  (pakattu .zip-tiedosto)

 

Lue lisää

Insights Course 2

Kurssilla 2 hiotaan opiskelutaitoja edelleen, parannetaan kommunikaatiovarmuutta ja tilanteeseen sopivaa mielipiteenilmaisua ja tutustutaan eri viestintäkanaviin sekä kehitetään monilukutaitoa. Aihepiireinä ovat harrastukset ja vapaa-aika, vuorovaikutus verkossa, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi sekä elämänhallinta. Lisäksi tutustutaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon periaatteisiin ja sen yhtäläisyyksiin Eurooppalaisen viitekehyksen kanssa.

Painettu kirja, digikirja ja digiopetusaineisto ilmestynyt.

Katso sisällysluettelo

Katso näytesivut

Insights Course 2 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)

Insights Course 2 Äänite (sovellus)

Insights Course 2 Tukipaketti (pakattu .zip-tiedosto)

Lue lisää

Insights Course 3

Kurssilla 3 harjaannutaan ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia kulttuuri-ilmiöitä, laajennetaan monilukutaitoa edelleen, parannetaan esiintymisvalmiuksia ja harjoitellaan erityyppisten tekstien tuottamista. Ilmaisun kielellinen tarkkuus paranee. Aihepiireinä ovat kulttuurin eri ilmiöt kirjallisuudessa, kuvataiteessa, musiikissa sekä paikallisissa ja kansainvälisissä perinteissä.

Painettu kirja, digikirja ja digiopetusaineisto ilmestynyt.

Katso sisällysluettelo

Katso näytesivut

Insights Course 3 Äänite (sovellus)

Insights Course 3 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)

Insights Course 3 Tukipaketti  (pakattu .zip-tiedosto

Lue lisää

Insights Course 4

Kurssilla 4 tarkastellaan maailmaa laajalti: miten se toimii, millaisia ongelmia kohtaamme ja miten voimme kehittää niihin ratkaisuja. Monenlaisia tilanteita arvioimalla syvennetään ymmärrystä erilaisista maailmankuvista, ja opitaan kertomaan omista näkökulmista sekä maailmankatsomuksesta vakuuttavasti. Aihepiirit käsittelevät yhteiskunnallisia kysymyksiä vapaaehtoistyöstä politiikkaan ja rikollisuuteen, ihmisoikeuksiin sekä niin sanottuihin ideaaliyhteiskuntiin.

Painettu kirja, digikirja ja digiopetusaineisto ilmestynyt.

Katso sisällysluettelo

Katso näytesivut

Insights Course 4 Äänite (sovellus)

Insights Course 4 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)

Insights Course 4 Tukipaketti (pakattu .zip-tiedosto)

Lue lisää

Insights Course 5

Kurssilla 5 pureudutaan arkielämämme yksityiskohtiin, esimerkiksi siihen, mitä tiede voi kertoa meille jääkiekosta, rikospaikoista ja uhkapelaamisen matemaattisista perusteista. Lisäksi selvitetään, kuinka kaikki tutkimuksessa käytetyt solut voivat olla peräisin yhdestä henkilöstä, miten sähkö keksittiin ja onko enää turvallista viettää aikaa internetissä. Opiskelijalla on mahdollisuus ennustaa tulevaisuuden tapahtumia, tehdä tieteellinen koe ja ratkaista mysteeri keskustellen samalla näkemyksistään muiden kanssa.

Painettu kirja, digikirja ja digiopetusaineisto ilmestynyt.

Katso sisällysluettelo

Katso näytesivut

Insights Course 5 Äänite (sovellus)

Insights Course 5 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)

Insights Course 5 Tukipaketti (pakattu .zip-tiedosto)

Lue lisää

Insights Course 6

Kurssilla 6 aiheenamme on tulevaisuus. Suunnittelemme yliopistoon hakemista, mitä opiskelisimme ja innostumme opiskelupaikan saamisesta. Pohdimme töihin menemistä ja millaisia tulevaisuuden työt saattaisivat olla. Tarkastelemme myös taloutta toimeen tulemisen näkökulmasta. Tällä kurssilla opiskelijat voivat harjoitella yliopistoon hakemista, käydä työhaastattelussa ja oppia ymmärtämään kuinka rahaa ansaitaan.

Painettu kirja, digikirja ja digiopetusaineisto ilmestynyt.

Katso sisällysluettelo

Katso näytesivut

Insights Course 6 Äänite (sovellus)

Insights Course 6 Äänite (mp3, pakattu .zip -tiedosto)

Insights Course 6 Tukipaketti  (pakattu .zip-tiedosto)

Lue lisää

Insights 7-8

Insights Course 7 otettavissa käyttöön lv. 2017-18 jaksossa 5

Insights Course 8 otettavissa käyttöön lv. 2018-19 jaksossa 1

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Digiopetusaineistot
Kurssikohtaisissa Insightsin opetusaineistoissa kaikki opettajan materiaalit on koottu kätevästi yhteen. Käsittelyvihjeet, lisätehtävät, kuuntelukäsikirjoitukset, tehtävien ratkaisut ja kieliopin esitysmateriaalit on järjestetty helposti navigoitavaksi kokonaisuudeksi. Opetusaineistoon on liitetty myös digikirja, jossa ovat mukana kirjaan liittyvä äänite ja videot. Tutustu demoon

Digikokeet
Digikokeet tuovat uuden ulottuvuuden arviointiin ja helpottavat opettajan työtä. Uuden yo-kokeen tehtävätyypit tulevat vähitellen tutuiksi opiskelijoille jo 1. kurssista alkaen.

Käyttäjäedut
Oppikirjaan liittyvä mp3-äänite on ilmaiseksi ladattavissa Otavan verkkosivuilta.
Otavan opepalvelusta opettaja voi ladata käyttöönsä rtf-muotoiset kirjan tehtävien ratkaisut ja koetehtävät sekä kieliopin tukipaketin.
Luvuvuodeksi 2016-17 käyttäjäkoulut saavat lisäksi käyttöönsä Digiopetusaineiston ja kurssien 1-3 Digikokeet veloituksetta.

Oppikirjailijat

Elina Karapalo

Ooops, there goes another day…!” But it goes doing things I love: with the family and friends, and at work with amazing teenagers learning with them new things about languages, the world and life in general. And trying to put all that into English course books with my marvellous colleagues. I now teach at a normal Upper Secondary School, but I have a long history of teaching adult upper secondary school students, upper secondary plus vocational degree students and distance learning students. I was also involved in the previous Otava English course book series, Open Road, and jumped at the chance of doing it again. Times are a-changing and so must we. That alone is enough to keep us on our toes.

Lue lisää

Paula Keltto

I have had some interesting jobs during my life: I’ve worked as an organist and as a research assistant at an audio lab, I’ve translated romantic novels and acted as an accompanist for a folk dance group. Luckily my current profession is every bit as interesting as these. A decade into teaching, and still every day is different and offers opportunities to try something new. Working with this new book series has been another great chance to challenge myself. We hope to provide students with engaging activities and insights into the English-speaking world.

Lue lisää

Mark Kilmer

I grew up a long way from here, in Los Angeles, California. I’ve mostly taught mother tongue English, but also English as an additional language, history, government, economics, information technology, drama and film, plus coaching swimming and volleyball. At some point teaching in Europe seemed like it would be a good adventure, and, dear readers, so it has been. As a teacher, I am interested in asking tough questions and messing about with media and digital literacy. I’ve enjoyed working on this book series, especially collaborating with the other authors. I hope they are as interesting to use as they have been to create.

Lue lisää

Päivi Kuusivaara

Having always had a strong interest in languages and at least according to my loved ones, an eagerness to tell others what to do, I became an English teacher. Nearly a decade of teaching behind me, I can still honestly say I have the best job in the world! I want to be able to provide students, both those who already seem to know it all and those who struggle with foreign languages, with a feeling that they can and will learn more, and that they are motivated to do so. Learning languages can be hard work, but with good and interesting material, it’s not only doable but fun!

Lue lisää

Annukka Suonio

I miss the ball a lot when playing tennis, I’m not very strong or bendy in yoga. My passion has always been languages. I’ve studied English, Swedish, German, Spanish, Latin and French and have come to realize that language learning has to have a real connection to your everyday life to be meaningful and interesting. Being a teacher is great, because you learn new things every day while working together with your students and colleagues. I’m interested in developing online learning environments and writing teaching materials. And the best part is that you never have to do any of it alone: writing and teaching are team efforts.

Lue lisää

Teijo Päkkilä

English stepped into my life when I was six. My cousins were moving back to Finland and went to see the primary teacher who was going to teach them. I tagged along and when the teacher suddenly asked me a question, she was baffled by my answer. It had come out of my mouth in English. I have been teaching and learning English for decades and I’m still happily on the path those words directed me to as a kid. As a teacher I’m attracted to projects – of all sorts – whether it be working with the professional development programmes, EU-projects or writing study books. After Culture Café and Open Road, writing Insights is still a learning process; you keep learning how much there is to learn.

Lue lisää

Esittelyvideo

Katso kuinka digikokeet luodaan.