Karlavagnen 1–6

Otavas succéserie utkommer nu parallellt på finska och svenska.

Karlavagnen utvecklar elevens matematiska tänkande på ett systematiskt sätt. Eleverna får i maklig takt lära sig grundläggande matematiska begrepp och färdigheter. De får även lösa matematiska problem, undersöka, programmera och på annat sätt fördjupa sina kunskaper.

Inlärningen sker med hjälp av varierande arbetssätt och verktyg, såväl självständigt som i samarbete. Det digitala materialet konkretiserar och fördjupar inlärningen.

Karlavagnen har utarbetats utgående från de nya läroplanerna som träder i kraft 2016. Läs mer >

Elevmaterial

Karlavagnen 1a

I Karlavagnen 1a får eleverna bekanta sig med och öva på talområdet 0–10, uppdelning av tal och sambandet mellan addition och subtraktion.

Lektionen byggs upp kring en ramberättelse och en samtalsbild som introducerar eleven till det centrala innehållet. Därefter kan eleven ta itu med grunduppgifter, fördjupning, problemlösning eller olika aktiviteter både ensam och tillsammans. Eleverna erbjuds också möjlighet att spela, undersöka och förankra matematiken i vardagen. Varje kapitel avrundas med självvärdering på Stjärnstoppet.

Bekanta dig med Karlavagnen 1a!

Läs mer

Karlavagnen 1b

I Karlavagnen 1b får eleverna lära sig klockslag, geometri och tiotalsövergång. Tillsammans med Emma, Atte, Kasse och Kurre får de räkna ända upp till hundra!

Bekanta dig med Karlavagnen 1b!

Läs mer

Karlavagnen 2a

Under höstterminen i årskurs 2 lär eleverna sig multiplicera, öva på division och undersöka geometriska kroppar och planfigurer. De bekantar också sig med grunderna i programmering genom spel och lekar.

Bekanta dig med Karlavagnen 2a!

Läs mer

Karlavagnen 2b

Under vårterminen i årskurs 2 lär sig eleverna klockslag, multiplikation och att mäta.

Bekanta dig med Karlavagnen 2b!

Läs mer

Karlavagnen 3a

I Karlavagnen 3a får eleverna lära sig multiplikation och division med uppställning, multiplikationstabellerna 2–10 och klockslag.

Differentieringen är inbyggd i bokens struktur. Utöver grunduppgifter finns här stjärnuppgifter på olika nivå, tankenötter och projektuppgifter, som kan användas för ämnesintegrering. Varje kapitel avrundas med självvärdering på Stjärnstoppet.

Bekanta dig med Karlavagnen 3a!

Läs mer

Karlavagnen 3b

I Karlavagnen 3b övas division, bråktal, geometri och att mäta längd. I lärobokens illustration får vi följa med de från höstterminen bekanta karaktärernas Attes, Emmas, Kasses och Kurres äventyr.

Bekanta dig med Karlavagnen 3b!

Läs mer

Karlavagnen 4a

I Karlavagnen 4a lär sig eleverna räkneordning, att räkna med tusental och mer om division. Dessutom bekantar sig eleverna med koordinatsystem, symmetri och spegelbilder.

Bekanta dig med Karlavagnen 4a!

Läs mer

Karlavagnen 4b

I Karlavagnen 4b övar eleverna på bråktal, mätning och måttenheter. Dessutom lär sig eleverna räkna med decimaltal och bekantar sig med negativa tal.

Karlavagnen 4b har utkommit!

Bekanta dig med Karlavagnen 4b!

Läs mer

Karlavagnen 5a ifyllnadsbok

Under höstterminen i årskurs fem övar eleverna på problemlösningsmetoder och lär sig mera om bråk och decimaltal. I geometrin får de mäta vinklar och bekanta sig med cirkeln. Eleverna får också lära sig mer om programmering.

Bekanta dig med Karlavagnen 5a!

Läs mer

Karlavagnen 5b ifyllnadsbok

Karlavagnen 5b har utkommit!

Läs mer

Karlavagnen 5a häftesbok

Det finns en separat lärarhandledning för dem som tagit i bruk häftesboken.

 

Bekanta dig med Karlavagnen 5a häftesboken!

 

 

Läs mer

Karlavagnen 5b häftesbok

Karlavagnen 5b häftesboken har utkommit!

Läs mer

Karlavagnen 6a

Utkommer i februari 2018.

Läs mer

Karlavagnen 6b

Utkommer i oktober 2018.

Läs mer

Lärarmaterial

Lärarhandledning

Till varje lärobok (a och b) finns en omfattande lärarhandledning som innehåller gott om tips för hur du som lärare kan göra lektionerna kreativa och inspirerande för eleverna. Här finns bland annat förslag på aktiviteter, grupparbeten och lösningar till tankenötterna. I slutet av lärarhandledningen finns bilagor med differentierande uppgifter.

Läs mer

Facit

Facit till lärobokens uppgifter har samma struktur som den tryckta läroboken.

Läs mer

Tips och idéer

Karlavagnens nya siffror

Utbildningsstyrelsen har gett ut en rekommendation om nya modellbokstäver och siffror som ska tas i bruk hösten 2016. Ladda ner och skriv ut roliga Karlavagnen sifferkort 0–10 med de nya siffrorna härifrån >

Författare

åk 1–2:
Maarit Forsback
Anne Kalliola
Arto Tikkanen
Miia-Liisa Waneus

åk 3–6:
Päivi Kiviluoma
Kimmo Nyrhinen
Pirita Perälä
Pekka Rokka
Maria Salminen
Timo Tapiainen

Svensk översättning: Cilla Heinonen
Sakgranskning: Ann-Sofi Röj-Lindberg

Lue lisää