Insikt – Psykologi

Få en djupare insikt i psykologi!

Insikt är en ny serie i psykologi för gymnasiet som följer den nya läroplanen. Det intressanta, noggrant utvalda innehållet och de belysande exemplen sporrar dig till psykologiskt tänkande och hjälper dig att få en djupare insikt i psykologi. Serien tar upp aktuell forskning och har många exempel som förtydligar och förklarar. Texten är lättläst och lätt att förstå. De mångsidiga uppgifterna hjälper dig att repetera, fördjupa och anpassa det du lärt dig.

Kurs 1, 2, 3 och 4 har utkommit!
Kurs 5 utkommer på sommaren 2018

insikt_1_psykologi_web

Studentmaterial

Böckerna utkommer både tryckt och digitalt. Digiböckerna innehåller interaktiva uppgifter och intressanta länkar och videosnuttar.

Insikt 1

Insikt 1 berättar om psykologin som en mångsidig och överraskande vetenskapsgren. Vi synar det mänskliga beteendet ur psykisk, biologisk och social synvinkel. Insikt ger eleverna redskap för att granska psykologiska fenomen, sitt eget tänkande och sin förmåga att ta till sig ny kunskap. De många exemplen placerar vetenskapen i ett vardagligt sammanhang och ger upphov till aha-upplevelser. Mångsidiga uppgifter hjälper eleverna att repetera, fördjupa sin självkännedom och tillämpa sina insikter i psykologins värld.

Bekanta dig med Insikt 1!

Läs mer

Insikt 2

I Insikt 2 utgår vi från den psykologiska forskningen när vi berättar historien om människans utveckling från spädbarnsåldern till ålderdomen. Vi har strävat efter att ge en åskådlig och inspirerande bild av de faktorer som påverkar utvecklingen. Insikt ger redskap för att förstå utvecklingen och tänka vetenskapligt. Exemplen för in kunskapen i vardagen och ger nya insikter. Med de mångsidiga uppgifterna är det lätt att repetera, fördjupa självkännedomen och tillämpa sina insikter i psykologins värld.

Bekanta dig med Insikt 2!

Läs mer

Insikt 3

Insikt 3 lotsar läsaren i de kognitiva funktionernas värld. Boken beskriver de olika aspekterna av informationsbearbetning, i allt från varseblivning till problemlösning, så att det inspirerar och engagerar läsaren att tänka själv. Den neurologiska grunden för människans aktivitet presenteras på ett fräscht och åskådligt sätt. Mångsidiga uppgifter hjälper de studerande att repetera och tillämpa sina psykologiska kunskaper.

Bekanta dig med Insikt 3!

Läs mer

Insikt 4

Insikt 4 behandlar känslor, välbefinnande och psykisk hälsa. Boken tar upp bekanta ämnen ur olika synvinklar och ger nya insikter om känslor, deras biologiska bakgrund och sociala dimensioner. Kursen ger läsaren redskap för att förstå sig själv och upprätthålla sitt psykiska välmående. Psykisk hälsa och psykoterapi behandlas mångsidigt och djupgående.

Läs mer

Lärarmaterial

Insikt digitalt material för läraren

Det digitala materialet för läraren består pedagogiska tips, lektionsmaterial och facit till uppgifterna. Dessutom finns här digiboken med alla dess videomaterial och interaktiva uppgifter.

  • Insikt 1, 2 och 3 lärarmaterialen har utkommit!
  • Insikt 4 lärarmaterialet utkommer våren 2018.
  • Insikt 5 lärarmaterialet utkommer sommaren 2018.

Bekanta dig med demon av det finska materialet
På finska: Oivallus 1 digiopetusaineisto demo

Läs mer

Insikt digiprov

Insikt digiprov innehåller uppgifter av samma slag som i de kommande elektroniska studentproven. De utvecklar också mångsidigt färdigheter som behövs inför de elektroniska studentproven.

Du kan köpa digiproven från Otavas nätbutik med skolans egna inloggningskoder eller via Kirjavälitys.

Läs mera om Otavas digiprov här>

  • Insikt 1, 2 och 3 digiproven har utkommit!
Läs mer

Författare

Tiina-Maria Päivänsalo

Sari Lindblom-Ylänne

Raimo Niemelä

Raija Anttila

Övriga medarbetare

Författare till Insikt digitalt material för läraren:
Krista Kautto
Noora Tala-Kopperoinen

Arbetsgrupp för svenska versionen:
Gunilla Stenfors, Siv Rågård, Barbara Huldén och Rosa Donner

Lue lisää

Video

Författaren till Insikt Tiina-Maria Päivänsalo berättar om serien (på finska).