Expert English

Englantia ammattiopetukseen

Uusi Expert English A Handbook For Vocational English on kaikille ammattialoille sopiva englannin käsikirja, joka opettaa perussanaston. Se sopii englannin perusopintoihin sekä valmentaville kursseille ja maahanmuuttajien opetukseen.

Alakohtaiset Expert-oppikirjat opettavat ammattienglantia käytännönläheisesti ja oman alan sanaston sopivan laajuisesti.

Jokaiseen Expert-oppikirjaan liittyy äänite sekä opettajan aineisto, joka tukee opetuksen suunnittelua ja toteutusta sekä helpottaa eriyttämistä.

Expert English

Opiskelijan materiaalit

Expert English for Metal Workers

Käytännönläheinen englannin oppimateriaali kone- ja metallialalle. Oppikirja sisältää alaan liittyviä tekstejä sekä runsaasti monipuolisia, opiskelijaa motivoivia harjoituksia. Aiheina mm. opinnoista ja työtehtävistä kertominen, alan materiaalit ja työvälineet, metallin käsittely, työnhaku sekä työturvallisuus. Kirjassa kerrataan myös englannin kieliopin keskeisiä rakenteita.

Tutustu näytesivuihin.

Lue lisää
Expert English - Electricity and Electronics

Expert English for Electrical and Electronics Professionals

Käytännönläheinen englannin oppimateriaali sähkö- ja elektroniikka-alalle käsittelee ammattiin liittyviä aiheita ja ammattisanastoa, työelämää, työturvallisuutta ja ympäristöasioita. Taso ja laajuus ovat juuri ammatilliseen koulutukseen sopivia. Työelämässä tarvittavat kommunikaatiotaidot ovat oppimisen keskiössä, ja sanastoa opiskellaan myös kuvasanastojen avulla.

Tutustu näytesivuihin.

Kirja on uudistunut keväällä 2017. Lisätietoa ja näytesivut uudistetusta Expert Update English Electricity and Electronics -kirjasta löydät tästä.

 

Lue lisää

Expert English for Construction Workers

Englannin oppimateriaali käsittelee ammattiin liittyviä aiheita ja rakennusalan ammattisanastoa. Erittäin käytännönläheinen oppikirja on sopivan tasoinen ja laajuinen ammatilliseen koulutukseen. Se painottaa työelämän kommunikaatiota ja sisältää oppimista tukevia kuvasanastoja.

Tutustu näytesivuihin.

Lue lisää

Expert English for Practical Nurses

Ammatillisesti suuntautunut englannin oppikirja painottaa kommunikaatiota, sisältää paljon autenttista materiaalia ja opettaa käytännön tilanteiden avulla. Hoitoalaan liittyviä aiheita ja ammattisanastoa on sopivan monipuolisesti.

Tutustu näytesivuihin.

Lue lisää

Expert English for Food Professionals

Oppikirja ja hakuteos ravitsemisalan opiskelijoille. Kirjan havainnolliset kuvasanastot, asiakaspalvelutilanteita harjoittavat tehtävät, puhumaan rohkaiseminen sekä ruokaohjeet tukevat ammattiopintoja. Sisältö kattaa opetussuunnitelmaan kuuluvat kaksi pakollista kurssia sekä yhden valinnaisen kurssin.Laajassa ammattisanastossa on 10 000 hakusanaa, esim. raaka-aineet, valmistustavat ja ruokalistaterminologiaa. Mukana ovat myös yleisimmät gastronomian ja ruoanvalmistuksen ranskankieliset ammattisanat.

Lue lisää

Oppikirjailijat

Expert English for Metal Workers

Sirpa Lehtola, David Clarke

Lue lisää

Expert English for Food Professionals

Panu Koponen, Minna Scheinin, Kristiina Yli-Penttilä

Lue lisää

Expert English for Construction Workers

Sirpa Lehtola, Ken Thomson

Lue lisää

Expert English for Practical Nurses

Kirsi Saarinen, Juha Saarinen

Lue lisää

Expert English for Electrical and Electronics Professionals

Sirpa Lehtola, Michael Benford, Wolf-Reiner Windisch

Lue lisää

Expert English A Hanbook For Vocational English

Sirpa Lehtola

Lue lisää