Expert English for Food Professionals Update

Ravitsemisalan oppikirja sekä hakuteos on muokattu viestintä- ja vuorovaikutustaitoja painottavan uuden opiskelusuunnitelman mukaiseksi. Puheen tuottamista ja asiakaspalvelua painotetaan vahvasti. Sisältö kattaa kaksi pakollista ja kolme valinnaista osaamispistettä.

Tärkeä osa oppikirjaa on englanti–suomi–englanti -ammattisanasto!

Monipuolinen opettajan opas ja luokkaäänite tukevat opetuksen toteuttamista.

Tutustu näytesivuihin.

Expert English for Food Professionals Update

Opiskelijan materiaalit

Oppikirja opettaa perusasiat kunnolla, sillä tärkeimmät termit ja kielelliset seikat kerrataan luontevasti kappaleiden yhteydessä. Kuvasanastot auttavat omaksumaan keskeisimmät termit havainnollisesti. Opiskelijaa rohkaistaan itsenäiseen tiedonhakuun ja nettiä ohjataan käyttämään hallitusti. Kirja soveltuu samanaikaiseen eriyttämiseen.

Lue lisää

Opettajan materiaalit

Opettajan aineistossa on runsaasti eriyttävää lisämateriaalia.

Sähköinen materiaali tukee opetuksen suunnittelua ja toteutusta.

Oppikirjailijat

Panu Koponen

FM Panu Koponen on englannin ja ruotsin kielen lehtori Turun ammatti-instituutissa, jossa hän opettaa kokki- ja tarjoilijaopiskelijoita. Panu Koponen on laatinut opiskelijalähtöisiä ja käytännönläheisiä kielten oppikirjoja jo lähes kaksi vuosikymmentä.