Otava Utbildnings tillgänglighetsutlåtande

Otava Utbildning strävar efter att försäkra tillgängligheten i sina digitala tjänster i enlighet med  Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

 

Alla nya produkter, tjänster och innehåll som publiceras efter 23.9.2020 uppfyller tillgänglighetskriterierna. Produkterna kan innefatta icke-tillgängligt innehåll, men dessa är i så fall tydligt markerade.

 

Det nuvarande gränssnittet för Cloubi-produkter (digiböcker, digiuppgifter med mera) utvecklas och förbättras under år 2021. Under år 2021 strävar Otava efter att förbättra tillgängligheten i äldre produkter som redan används. Otavas mål är att garantera alla likvärdig möjlighet att ta del av våra digitala läromedel.

 

Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten i våra mobilapplikationer (Otso, Särmä Plus och Sanastot) under år 2021–2022.

 

Vårt mål är att garantera alla en likvärdig möjlighet att använda Otavas digitala läromedel.

 

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller alla Otavas digitala produkter, inklusive den externa aktören Cloubis produkter.

 

Fullgörandestatus

Otavas digitala tjänster uppfyller delvis de krav som ställs i Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.1 på nivå AA. Krav som inte iakttagits och de undantag som tillämpas nämns nedan.

 

Icke-tillgängliga innehåll

Nedan nämnt innehåll är inte tillgängligt. Läs en mer detaljerad genomgång av icke-tillgängliga innehåll.

 

Allmänt

Följande tillgänglighetskriterium uppfylls inte i alla Otavas och Finn Lecturas produkter och tjänster.

 • Textalternativ (WCAG 1.1.1)
 • Rubriker, teknisk implementering, elementens status, strukturelementens tekniska definitioner (WCAG 1.3.1)
 • Kontraster (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Tidsgräns för inloggning (WCAG 2.2.1)
 • Fokusordning (WCAG 2.4.3)
 • Länkar (WCAG 2.4.4)
 • Synligt fokus (WCAG 2.4.7)
 • Språk för del av sida (WCAG 3.1.2)
 • Meddelanden och felmeddelanden WCAG 3.3.1, 4.1.3)

 

Inloggningstjänst

 • Snabblänk (WCAG 1.3.1)
 • Sidans språk (WCAG 3.1.1)

 

Cloubi-produkter

 • Textalternativ (WCAG 1.1.1)
 • Tidsbunden media (WCAG 1.2.1, 1.2.2)
 • Tabeller (WCAG 1.3.1)
 • Hänvisningar till visuella egenskaper (WCAG 1.3.3)
 • Förstoring av text (WCAG 1.4.4)
 • Text i form av bild (WCAG 1.4.5)
 • Skalbarhet (WCAG 1.4.10)
 • Tangentbordsnavigering, Cloubi-produkternas funktioner (WCAG 2.1.1)
 • Sidtitlar (WCAG 2.4.2)
 • Ledtexter/etiketter (WCAG 3.3.2)
 • Frame-element (WCAG 1.1.1, 3.2.2, 4.1.2)
 • Cloubi-produkternas funktioner (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 3.2.2, 4.1.3)
 • Cloubi-produkternas uppgifter (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.4.6, 2.4.7, 3.2.2, 4.1.2)

 

Digiprov

 • Snabblänk (WCAG 1.3.1)
 • Sidans språk (WCAG 3.1.1)

 

Lärarmaterial

 • Tabeller, teknisk implementering, snabblänk (WCAG 1.3.1)
 • Förstoring av text (WCAG 1.4.4)
 • Tangentbordsnavigering (WCAG 2.1.1)
 • Sidans språk (WCAG 3.1.1)

 

Hur brister åtgärdas och oproportionell börda

Otava strävar efter att åtgärda brister i tillgängligheten i samband med uppdateringar av produkterna under våren 2021.

 

Videor

Våra digiprodukter innehåller många långa videoklipp, där det, sett till företagets resurser, inte är rimligt att skapa undertexter och/eller skriva textalternativ. Dessutom skulle dessa åtgärder inte bidra till märkbart mervärde för hörselskadade användare. En del av innehållet finns i tillgänglig form på samma sida där videon finns.

 

Alt-texter till bilder

Bilderna har inte ännu alt-texter, men vi kommer att lägga till dem under år 2021, undantaget grafer i matematiska ämnen, som på grund av ämnets natur inte går att förbättra.

 

Ljudspår

En del av Otavas gamla matematikböcker för åk 7–9 samt gymnasiet innehåller inga ljudspår. Sett till företagets resurser är det en oproportionell börda att lägga till ljudspår till dessa. I nya produkter strävar vi efter att lägga till ljud i mån av möjlighet.

 

Mobilapplikationer

Vi strävar efter att förbättra användargränssnitten i Otavas mobilapplikationer (Otso, Särmä Plus och Sanastot) under år 2021–2022. Applikationerna innehåller tilläggsmaterial, som finns tillgängliga bland annat i Otavas tryckta böcker, Elevens värld eller Studerandes värld.

 

Ersättande produkter

En stor del av innehållen i Otava Utbildnings digiböcker, digiuppgifter och digitala lärarmaterial finns tillgängliga i tryckt form. Vår kundtjänst hjälper dig att hitta rätt produkt. En del av våra produkter finns även att få via Celia (celia.fi).

 

Upprättande av det här tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet har upprättats 23.7.2020.

 

Utlåtandet bygger på en tredje parts bedömning av huruvida webbplatsen uppfyller de krav som ställs i direktivet (EU) 2016/2102.

 

Utlåtandet granskades senast 18.9.2020.

 

Kommentarer och kontaktuppgifter

Har du upptäckt brister i tillgängligheten i våra tjänster? Meddela oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda problemet! Du kan ta kontakt antingen med hjälp av blanketten nedan, per mejl (saavutettavuus@otava.fi) eller per telefon 09 156 6800 (lna/msa, också för kötiden).

 

Kontakta oss gällande tillgängligheten

 • Mina kontaktuppgifter

 

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker problem och brister som berör tillgängligheten på webbplatsen ska du i första hand kontakta den som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får svar. Om du inte är nöjd med svaret, eller om du inte får svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

 

Regionförvaltningsverkets kontaktuppgifter

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi

Webblankett (https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi)

Växel 0295 016 000