Prislista och användarförmåner

Prislista och ISBN-nummer 2021

Grundskolan åk 1–9

Gymnasiet GLP2021

Gymnasiet GLP2021 – digipaket

Gymnasiet GLP2016

Otavas digiböcker och digiuppgifter kan köpas till ett förmånligare treårsavtalspris

Läs mer

Läromedelskatalogen 2021

Läromedelskatalogen för år 2021, åk 1–9

Användarförmåner

Användarförmån för nya kunder 2021–2022

Dina skola är berättigad till användarförmån om skolan beställer för första gången minst 5 böcker/serie/årskurs. Se användarförmånen i listan nedan. Digitala användarförmåner används i Otavas Lärarrum.

OBS! Om skolan är berättigad till användarförmåner ska produkterna inte beställas via Kirjavälitys. Otava hanterar användarförmånerna automatiskt på basen av beställningarna.

Mer information om användarförmåner får du från Otavas kundtjänst.

Användarförmån läsåret 2021–2022 åk 1–6

Användarförmån läsåret 2021–2022 åk 7–9

Användarförmåner 2021–2022, gymnasiet

Gymnasiet GLP21

Till läromedlen hör som avgiftsfri förmån digitala material för läraren till varje modul.
Därtill hör det till New Insights engelska och Magazin.de tyska presentationsmaterial, ljudfiler (mp3) och
facit. Du tar i bruk användarförmånen i Otavas Lärarrum.

OBS! Om skolan är berättigad till användarförmåner ska produkterna inte beställas via Kirjavälitys. Otava hanterar användarförmånerna automatiskt på basen av beställningarna.

Gymnasiet GLP16

Insights Engelska 1–8: Ljudfiler (mp3) och facit till uppgifterna i Otavas Lärarrum.
J’aime Franska 1–4 (kurs 1–8): Ljudfiler (mp3) och facit till uppgifterna i Otavas Lärarrum.
Nos vemos! Spanska 1–3: Ljudfiler (mp3) och facit till uppgifterna i Otavas Lärarrum.
Magazin.de Tyska 1–8: Ljudfiler (mp3) och facit till uppgifterna i Otavas Lärarrum.

Du kommer åt användarförmånen via Otavas Lärarrum.

OBS! Om skolan är berättigad till användarförmåner ska produkterna inte beställas via Kirjavälitys. Otava hanterar användarförmånerna automatiskt på basen av beställningarna.

När gymnasierna använder Otavas läromedelsserier i sina kurser får lärarna tillgång till digiböckerna i serien utan kostnad. De här förmånerna aktiveras enligt skolornas kursbokslistor. Saknar ert gymnasium tillgång till digiböckerna i de serier ni använder? Skicka er kursbokslista för läsåret till kundtjanst@otava.fi så aktiverar vi förmånerna åt er.

Mer information om användarförmåner får du från Otavas kundtjänst.

Otavas kundtjänst
mån-fre 8-16
tfn 09 156 6800 (lna/msa, också för kötiden)
asiakaspalvelu@otava.fi eller kundtjanst@otava.fi

 

 

Beställningar

Kirjavälitys Ab
Tfn 0103541580
e-post: kvtilaus@kirjavalitys.fi
www.kirjavalitys.fi

Beställning av digitala material
• Otavas digiböcker, digiuppgifter och digitala undervisningsmaterial kan beställas i samband med grundbeställningarna från din förmedlare eller via Otavas nätbutik.
• De digitala undervisningmaterialen köps för ett läsår i taget och är skollicenser. Det betyder att alla skolans klasser får använda materialet samtidigt.
• Digiböckerna och digiuppgifterna är elevlicenser. Det betyder att varje elev måste ha en egen licens. Materialet fungerar på alla apparater.

Otavas digitala material används från Otavas Lärarrum. Här kan du också prova på Otavas digitala material gratis i 30 dagar!

Studerande vid gymnasiet kan köpa Otavas digiböcker från välförsedda bokhandlar och nätbokhandlar och får då en aktiveringskod som aktiveras i Kirjavälitys tjänst. Första gången den studerande tar i bruk en digibok för gymnasiet måste hen registrera sig. Därefter finns alla böcker samlade i tjänsten.

 

Digitala tjänster

Läraren får tillgång till de digitala material som skolan beställt eller har som användarförmån via den digitala tjänsten Otavas Lärarrum.

Eleven kommer åt digitala uppgifter en skola beställt via Elevens Värld.

Studerande vid gymnasiet kan köpa Otavas digiböcker från välförsedda bokhandlar och nätbokhandlar och får då en aktiveringskod som aktiveras i Kirjavälitys tjänst. Första gången den studerande tar i bruk en digibok för gymnasiet måste hen registrera sig. Därefter finns alla böcker samlade i tjänsten.