Prislista och användarförmåner

Prislista och ISBN-nummer 2020

Prislista läromedel 2020

Otavas digiböcker och digiuppgifter kan köpas till ett förmånligare treårsavtalspris

Läs mer

Läromedelskatalogen 2020

Läromedelskatalogen för år 2020 hittar du här.

Användarförmåner

Användarförmån för nya kunder 2020–2021

Om din skola tar i bruk de tryckta läromedlen Liv Östersjön eller Liv Östersjön arbetsbok får skolan gratis tillgång till lika många elevlicenser av motsvarande digital produkt. Dessutom får skolan tillgång till de digitala materialen för läraren under läsåret 2020–2021.

OBS! Om skolan är berättigad till användarförmåner ska produkterna inte beställas via Kirjavälitys. Otava hanterar användarförmånerna automatiskt på basen av beställningarna.

Mer information om användarförmåner får du från Otavas kundtjänst.

Användarförmåner 2020–2021

Årskurs 7–9

Nya Pi 7, Nya Pi 8, Nya Pi 9, Nya Pi Pi: Facit till uppgifterna i läroboken (pdf) i Otavas Lärarrum.
Liv Östersjön, Liv Livet, Liv Skogen, Liv Människan: Facit till uppgifterna i arbetsboken (pdf) i Otavas Lärarrum.
Land 7 Livets planet, Land 8 Världen vårt hem, Land 9 Finland i världen: Facit till uppgifterna i arbetsboken (pdf) i Otavas Lärarrum.
Scene 1 Engelska, Scene 2 Engelska, Scene 3 Engelska: Ljudfiler (mp3) i Otavas Lärarrum.
J’aime 1 Franska: Ljudfiler (mp3) och facit till uppgifterna i Otavas Lärarrum.
Nos vemos! 1 Spanska, Nos vemos! 2 Spanska: Ljudfiler (mp3) och facit till uppgifterna i Otavas Lärarrum.
Magazin.de 1 Tyska, Magazin.de 2 Tyska: Ljudfiler (mp3) och facit till uppgifterna i Otavas Lärarrum.

Gymnasiet

Insights Engelska 1–8: Ljudfiler (mp3) och facit till uppgifterna i Otavas Lärarrum.
J’aime Franska 1–4 (kurs 1–8): Ljudfiler (mp3) och facit till uppgifterna i Otavas Lärarrum.
Nos vemos! Spanska 1–3: Ljudfiler (mp3) och facit till uppgifterna i Otavas Lärarrum.
Magazin.de Tyska 1–8: Ljudfiler (mp3) och facit till uppgifterna i Otavas Lärarrum.

Du kommer åt användarförmånen via Otavas Lärarrum.

OBS! Om skolan är berättigad till användarförmåner ska produkterna inte beställas via Kirjavälitys. Otava hanterar användarförmånerna automatiskt på basen av beställningarna.

När gymnasierna använder Otavas läromedelsserier i sina kurser får lärarna tillgång till digiböckerna i serien utan kostnad. De här förmånerna aktiveras enligt skolornas kursbokslistor. Saknar ert gymnasium tillgång till digiböckerna i de serier ni använder? Skicka er kursbokslista för läsåret till kundtjanst@otava.fi så aktiverar vi förmånerna åt er.

Mer information om användarförmåner får du från Otavas kundtjänst.

Otavas kundtjänst
mån-fre 8-16
tfn 09 156 6800 (lna/msa, också för kötiden)
asiakaspalvelu@otava.fi eller kundtjanst@otava.fi

 

 

Beställningar

Kirjavälitys Ab
Tfn 0103541580
e-post: kvtilaus@kirjavalitys.fi
www.kirjavalitys.fi

Beställning av digitala material
• Otavas digiböcker, digiuppgifter och digitala undervisningsmaterial kan beställas i samband med grundbeställningarna från din förmedlare eller via Otavas nätbutik.
• De digitala undervisningmaterialen köps för ett läsår i taget och är skollicenser. Det betyder att alla skolans klasser får använda materialet samtidigt.
• Digiböckerna och digiuppgifterna är elevlicenser. Det betyder att varje elev måste ha en egen licens. Materialet fungerar på alla apparater.

Otavas digitala material används från Otavas Lärarrum. Här kan du också prova på Otavas digitala material gratis i 30 dagar!

Studerande vid gymnasiet kan köpa Otavas digiböcker från välförsedda bokhandlar och nätbokhandlar och får då en aktiveringskod som aktiveras i Kirjavälitys tjänst. Första gången den studerande tar i bruk en digibok för gymnasiet måste hen registrera sig. Därefter finns alla böcker samlade i tjänsten.

 

Digitala tjänster

Läraren får tillgång till de digitala material som skolan beställt eller har som användarförmån via den digitala tjänsten Otavas Lärarrum.

Eleven kommer åt digitala uppgifter en skola beställt via Elevens Värld.

Studerande vid gymnasiet kan köpa Otavas digiböcker från välförsedda bokhandlar och nätbokhandlar och får då en aktiveringskod som aktiveras i Kirjavälitys tjänst. Första gången den studerande tar i bruk en digibok för gymnasiet måste hen registrera sig. Därefter finns alla böcker samlade i tjänsten.