Tutustu valmentajiimme

Oppimisen palveluiden valmentajat ovat rautaisia opetuksen ammattilaisia, joiden käytännön opetustyön kokemukseen perustuva ohjaus on saanut hyvää palautetta valmennuksissa. Koko ajan täydentyvä asiantuntijoiden joukko on palveluksessasi!

Sari Halavaara

Sari Halavaara

Uskon vahvasti yhteisopettajuuteen ja yhdessä tekemiseen, sillä työparin kanssa ongelmien ratkominen on helppoa ja hauskempaa kuin yksin puurtaminen. Kahdet aivot ovat aina enemmän kuin yhdet. Tämän huomasin myös oppikirjatiimissä. 
 
Olen opettanut Espoossa historiaa ja yhteiskuntaoppia niin peruskoulussa kuin lukiossa 1980-luvulta lähtien. Oppilaskeskeiset työtavat ovat jo työurani alusta olleet mukana opetuksessani – historian tärkein henkilö on oppilas. Viime vuosina olen ollut erityisen innostunut oppimisen digitalisoimisesta ja yhteisöllisestä oppimisesta. Olen jakanut osaamistani näistä aiheista muille opettajille sekä Espoossa että muualla Suomessa. Opetuksen kehittäminen ja uuden innovointi ovat opiskelijoiden ohella parasta työssäni.

Jukka Kohtamäki

Jukka Kohtamäki

Olen opettanut yläkoulussa fysiikkaa, kemiaa ja matematiikka kymmenen vuotta. Sinä aikana olen muun muassa löytänyt toimivia (ja toimimattomia) lähestymistapoja havainnollistamiseen, eriyttämiseen, arviointiin ja toiminnallisiin työtapoihin. Oppimateriaaliprojektien tuloksena on syntynyt muun muassa Phenomenon-based Learning -oppimateriaalisarja sekä Titaani- ja Tutkimusmatka-sarjat. 
 
Oppitunneillani tehdään oppilastöitä ja tutkitaan demonstraatioita. Vaikka ne ovatkin välillä johtaneet liekkimereen vetokaapissa tai koulun pääsulakkeen palamiseen, niin mielestäni parasta on se, kun ilmiöitä päästään ihmettelemään yhdessä ja niistä voidaan keskustella yhteisten havaintojen pohjalta. Siitä innostuu yläkoululainenkin. Toimintaa ja vuorovaikutusta – parempaa oppimista. 

Timo Hirvonen

Timo Hirvonen

Sadutuksesta innostuneena ja sitä tutkivana opettajana olen kuullut mitä ihmeellisimpiä tarinoita, kun olen sanonut oppilaalle ”Kerro minulle satu.” Silloin myös kohdataan, ja annetaan tilaa erilaisille toimijuuksille. 
 
Minulla on kahdeksantoista vuoden kokemus peruskoulun eri koulumuodoista ja oppilaitosten toiminnan kehittämisestä. Olen työskennellyt johtoryhmäläisenä, osallistunut erilaisiin digitiimeihin ja kehittänyt opetussuunnitelmia sekä arviointia. Olen toiminut niin luokanopettajana, laaja-alaisena erityisopettajana kuin erityisluokanopettajanakin. Haluankin jakaa kollegojen kanssa hyvät kokemukseni joustavista opetusjärjestelyistä sekä valmistavassa että vaativassa erityisessä tuessa. Erityisen kiehtovana pidän tutkivaa ilmiöoppimista.

Eenariina Hämäläinen

Eenariina Hämäläinen

Opetan Tampereen yhteiskoulun lukiossa ja kirjoitan oppikirjoja, joita vuosien aikana on lähtenyt maailmalle yli 15 kappaletta. Parhaillaan teen väitöskirjaa Tampereen yliopiston Kasvatus- ja yhteiskunta -tohtoriohjelmassa sekä opetan ala- ja yläkoululaisia Etäkoulu Kulkurissa. 
 
Minulla on 15 vuoden kokemus verkko-opettamisesta ja olen ollut aktiivisesti mukana oppimisen digitalisaatiossa. Viime vuosina olen pitänyt koulutuksia erityisesti yhteisöllisten työtapojen sekä yksilöllisen oppimisen teemoista. Olen innostunut ja innostava kasvatuksen kehittäjä ja oppimisen ihmettelijä, pienellä kapinallisella twistillä. Iloitsen siitä, etten ole opettajana ikinä valmis ja riemuitsen kun pääsen auttamaan muita omilla poluillaan. 

Heikki Hyyryläinen

Heikki Hyyryläinen

Olen opettajataustainen digitaalisen oppimisen ja opettamisen asiantuntija. Koulutan ja tuen oppilaita, opettajia ja rehtoreita hyödyntämään teknologiaa monipuolisesti oppimisen, opettamisen sekä johtamisen välineenä. Tämän lisäksi olen mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia digitaalisia oppimis- ja työympäristöjä. 
 
Ennen erikoistumistani työskentelin useita vuosia luonnontieteiden opettajana. Tässä työssä sain paljon hyviä kokemuksia yhteisopettajuudesta sekä tutkivasta oppimisesta. Tänä päivänä koulutan myös näistä teemoista. Valmennuksissa on ollut ilahduttavaa nähdä opettajien innostuvan yhtä aikaa pedagogiikasta sekä teknologiasta.

Kati Solastie

Kati Solastie

Työuraa luokanopettajana on takana miltei 30 vuotta, joista oppikirjailijana olen ollut yli puolet ja kollegoiden kouluttajana 10 vuotta. Vaikka kokemusta on karttunut paljon, pidän siitä, että joka päivä voin oppia uutta. Minulle tärkeintä on opettajien arjen helpottaminen ja oppimisprosessin tukeminen toimivilla aineistoilla ja työtavoilla. 

Hyvä vuorovaikutus oppilaiden kanssa on oppimisen elinehto ja tekee opettajan työn merkitykselliseksi. Koko työurani olen opettanut eri-ikäisiä alakoululaisia, mutta alkuopetus on silti päätyöni. Arjen pulmien ratkominen yhdessä oppilaiden kanssa tuntuu aina vain yhtä hienolta. Pohdimme juuri vähän aikaa sitten, kumpi painaa enemmän kilo höyheniä vai kilo nauloja. Niinpä ope nauloja ja vaakaa luokkaan viemään…

Tuomas Kaseva

Tuomas Kaseva

Ensin minusta tuli toimittaja, sitten oppikirjailija ja jossain välissä mediaopettajakin. Olen työskennellyt Helsingin Sanomissa jo 15 vuotta, ja sieltä minua pyydettiin tekemään äidinkielen ja kirjallisuuden Särmä-oppimateriaalisarjaa yläkouluun ja lukioon. Opettajaksi hakeuduin, koska rakastan koulua ja haluan aidosti ymmärtää nuorten mediamaisemaa. 
 
Kouluttajana olen vieraillut niin opettajien kuin opiskelijoidenkin keskellä. Rohkaisen mielelläni opettajia mediakasvatuksessa, koska toisin kuin moni luulee, hyvän mediakasvattajan ei tarvitse hallita jokaista uutta someäppiä vaan uteliaana aikuisena pääsee jo pitkälle. Tykkään kiertää myös tunneilla puhumassa journalismista, ja parhaaseen tulokseen siinä yleensä pääsee, kun puretaan yhdessä lehtijuttu palasiksi.

Sanna Metsälä

Sanna Metsälä

Olen luokanopettaja, erityisopettaja ja apulaisrehtori Savonlinnasta. Olen kouluttanut rehtoreita ja opettajia Suomessa ja ulkomailla. Jo vuosia olen ohjannut tulevia opettajia harjoittelukoulussa. 
 
Erityisen lähellä sydäntäni ovat yhteisopettaminen, toimintakulttuurin kehittäminen sekä oppimisteknologian hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti opetuksessa. Olen käyttänyt oppimisteknologiaa opetuksessa jo pitkään. Lähtökohtana on ovat olleet toiminnalliset ja oppilaslähtöiset menetelmät.

Juha-Pekka Lehtonen

Juha-Pekka Lehtonen

Opetan historiaa ja yhteiskuntaoppia Otaniemen lukiossa. Yli kolme vuosikymmentä kestäneellä urallani olen suurimman osan ajastani opettanut myös peruskoulussa. Mahtuu noihin vuosiin lyhyt aika luokanopettajuuttakin. 
 
Tekemällä oppiminen on meille ihmisille luontaisin oppimismenetelmä. Tämä on ollut aina opettajuuteni ohjenuora. Sydäntäni lähellä onkin ollut viime vuosina oppimisen digitalisaatio, joka avaa uusia mahdollisuuksia luovaan ja yhteisölliseen tekemiseen. Kenenkään ei pitäisi tehdä työtä yksin. Parhaan kollegani kanssa olemme kehittäneet yhteisopettajuuden ja tiimityöskentelyn käytänteitä, jotka ovat tehneet meistä niin parempia opettajia kuin auttaneet meitä jaksamaan työssämme. Mottoni, joka sopii toki kaikkeen oppimiseen: historiaa ei opita ainoastaan järjellä vaan myös sydämellä.

Timo Väistö

Timo Väistö

Minulla on vahva ymmärrys erilaisten koulujen arjesta ja monenkirjavista työyhteisöistä. Olen työskennellyt opettajana isoissa ja pienissä kouluista, ala- ja yläkouluissa sekä lukiossa. Tunnen nykykoulun haasteet sekä oppilaiden että opettajien näkökulmasta. 

Viimeiset kahdeksan vuotta olen toiminut aineenopettajana yläkoulussa. Opetan historiaa, yhteiskuntaoppia, uskontoa ja elämänkatsomustietoa, ja lisäksi olen
Pirkkalan TVT-tutor. Yhdessä tekemisen ansiosta olen saanut oppia ja oivaltaa sekä jakaa osaamistani muille. Mielenkiintoisinta on nähdä miten muut asioita tekevät. Siitä oppii aina.

 

Minna Konttinen

Minna Konttinen

Olen espoolainen luokanopettaja, ja työskennellyt ammatissani yli 20 vuotta eri puolilla Suomea. Työssäni minua innostavat oppilaiden pienet ja suuret onnistumiset. Opettajana ohjaan ja opastan lapsia oppimaan ja kasvamaan, mutta lapset itse tekevät suurimman työn. 
 
Parasta, mitä tiedän, on yhdessä tekeminen. Olen ollut mukana lähes 50 oppimateriaalin tekijätiimeissä ja saanut työskennellä taitavien kollegoiden kanssa niin pienissä kyläkouluissa kuin nykyisessä isossa yhtenäiskoulussakin. Myös kansainvälinen yhteistyö on lähellä sydäntäni. Lukuisista projekteista mainittakoon yliopistojen koordinoima iTec-hanke, jonka aikana suunnittelimme teknologia-avusteisia monialaisia taitoja hyödyntäviä opetuskokonaisuuksia. Olen lisäksi kouluttanut opettajia ohjelmoinnin saloihin, äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen sekä luoviin suunnitteluprosesseihin.

Markku Pelkonen

Markku Pelkonen

Oppimisen ja digitalisaation konkarina näen suomalaisen koulun tulevaisuuden valoisana. Kouluun kohdistuvat muutospaineet tarjoavat oivan tilaisuuden kehittää työtapoja ja johtamista. Uuden toimintakulttuurin luominen vaatii rakenteiden muuttamisen lisäksi koulun johdolta uudenlaisia taitoja. Työyhteisön johtaminen pedagogisesti kestävään tulevaisuuteen digitaalisessa maailmassa on haaste jokaiselle rehtorille ja oppilaitosjohdolle. 

Pitkä urani yritysvalmentajana antaa kantavan pohjan tukea kuntia, kouluja ja rehtoreita muutoksen läpiviennissä. Luodaan koulustasi hyvinvoiva työ- ja oppimisympäristö, joka käy vilkasta keskustelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Rehtori: Mitä koulusi tarvitsee?

  • Tulemme mielellämme kertomaan palveluista, joita meillä on koulusi toimintakulttuurin kehittämiseen. Varaa aika etä- tai lähitapaamiselle.