Tulevaisuustaidot ja oppimiskulttuuri

Tulevaisuustaidot ja oppimiskulttuuri

Rohkeasti tulevaisuuteen katsova oppimiskulttuuri antaa hyvät eväät elämään.

 

Vahva oppimiskulttuuri auttaa varautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Kun tulevaisuustaidot on sisällytetty olennaiseksi osaksi oppimista, oppijat saavuttavat ne taidot, joita tulevaisuudessa tarvitaan. Rohkeasti tulevaisuuteen katsova oppimiskulttuuri antaa hyvät eväät elämään.

 

 • Vahvan oppimiskulttuurin edellytyksenä on yhteinen näkemys koulun kehittämisen ja oppimisen tulevaisuuden suunnasta.
 • Teknologialla on merkittävä rooli vahvan oppimiskulttuurin muodostumisessa.
 • Keskiössä on usko yksilölliseen ja yhteisölliseen kehittämiseen (growth mindset).
 • Miten koulua johdetaan, on oleellista. Kuunteleminen ja ratkaisujen löytäminen yhdessä murtaa vanhentuneita toimintamalleja ja tuottaa onnistumisen iloa kaikille.

 

Tutustu palveluihimme alla.

Terve elämä MOK

Monialainen oppimiskokonaisuus tukee taitojen kehittymistä

Laaja-alaisten ja tulevaisuustaitojen rooli kasvaa tiedollisen oppimisen rinnalla. Otavan monialaiset oppimiskokonaisuudet on rakennettu isojen ilmiöiden, kuten ilmastonmuutos, hyvinvointi, eriarvoisuus tai yhteisöllisyys, ympärille ja oppijoiden taidot kehittyvät monipuolisesti ilmiöitä tutkimalla.

Koulun teknologian ottaminen vahvasti osaksi kokonaisuutta edistää aidosti koko koulun digitaalista kyvykkyyttä. Muokattavat kokonaisuudet ovat sopeutettavissa koulun uniikkiin ilmapiiriin ilman kohtuutonta tiimien kuormitusta.

Valmis MOK -käyttöönottovalmennus

Kuvaus

Monialaisuuden käyttöönotto on helppoa valmiin oppimiskokonaisuuden avulla. Valitse vain kouluasi kiinnostava teema. Valmennus perehdyttää opettajatiimit valittuun kokonaisuuteen, tukee toteutuksen suunnittelua ja antaa vinkkejä koulun teknologian käyttöön.   

Sisältö

Valittu MOK-aineisto koulun teknologiatoteutuksella. Valmennuksessa johdanto monialaisuuteen, valittuun kokonaisuuteen perehtyminen, materiaalin käyttöönotto ohjatusti ja monialaisen viikon opetuksen suunnittelu tuetusti. Kesto 4 h, osallistujamäärä 10‒15 tiiminvetäjää.

Tavoitteet

 • ymmärtää Otavan monialaisten oppimiskokonaisuuden pedagoginen malli ja saada yleiskuva valitusta oppimiskokonaisuudesta
 • suunnitella tiimeittäin opetuksen toteutusta
 • saada vinkkejä ja tukea teknologian pedagogiseen käyttöön

Otavan MOK

 

 

MOK oppimisprosessin suunnittelun tukena -valmennus

Kuvaus

MOK-valmennus tukee uuden toimintakulttuurin mukaista yhteissuunnittelua ja koulun teknologian käyttöä oppimistilanteissa. Valmennuksessa opettajat saavat työkaluja ja valmiin pohjan OPS:in mukaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja käsikirjoittamiseen. Otavan valmentajat tukevat koulun tavoitteiden mukaisen kokonaisuuden suunnittelussa.  

Sisältö

Ennen työpajaa ennakkotehtävä opettajatiimille. Työpajassa johdanto monialaisuuteen ja tulevaisuustaitojen harjoittamiseen, oppimiskokonaisuuden tavoitteiden asettaminen ja etenemisen lukitseminen, käsikirjoituspohjan käyttöönotto ohjatusti. Kesto 4 h + ennakkotehtävä, osallistujamäärä 4‒8 kehittäjäopettajaa.

Tavoitteet  

 • ymmärtää Otavan monialaisten oppimiskokonaisuuden pedagoginen malli  
 • suunnitella omalle koululle oppimisprosessin tavoitteet ja eteneminen  
 • saada työkalut oppimisprosessin suunnitteluun ja kokonaisuuden käsikirjoittamiseen tiimissä 

Tutustu Otavan monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin

Audio: Oppimiskulttuurin johtaminen ja tulevaisuustaidot

Mitä taitoja nuoret ja aikuiset tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa?

Audiolla liiketoimintajohtaja Markku Pelkonen puhuu aiheista oppimiskulttuurin johtaminen ja johtamisen viestintä, tulevaisuustaidot ja monialaisuus arjessa sekä oppimiskulttuurin muutos ja oppimisen vuosikello.

Rehtori: Mitä koulusi tarvitsee?

 • Tulemme mielellämme kertomaan palveluista, joita meillä on koulusi toimintakulttuurin kehittämiseen. Varaa aika etä- tai lähitapaamiselle.