Monialaista oppimista räätälöidysti

Ilmiöt edellä

Olemme tuottaneet asiakkaan tarpeisiin useita monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Huomioimme aina asiakkaan teknologiaympäristön pedagogisen käytön sekä opettajien tukemisen muuttuvassa toimintaympäristössä. Kokonaisuudet on mahdollista hyödyntää eri luokka-asteilla ja erilaisissa oppimiskonteksteissa. 

Monialainen oppimiskokonaisuus Heinsuon yhtenäiskoululle Hollolaan

Monialainen oppimiskokonaisuus Heinsuon yhtenäiskoululle Hollolaan

 • Työpaja: Kartoitimme yhdessä luokan- ja aineenopettajien kanssa koulun tarpeet ja tavoitteet sekä suunnittelimme aiheen.  
 • Aineisto: Valmis Terve elämä -kokonaisuus sisälsi noin viikon edestä ilmiöoppimista. Oppimiskokonaisuus toteutettiin koulun teknologiaympäristössä, jonka käyttöönotto oli yksi tavoitteista.  
 • Arviointia unohtamatta: Aineisto sisälsi oppimisprosessin arviointiin kattavat työkalut ja tarvittavan ohjeistuksen.  
 • Käyttöönottovalmennus: Annoimme opettajille tukea ja vinkkejä oppimiskokonaisuuden läpivientiin. Valmennus mahdollisti oppimiskokonaisuuden sujuvan käytön.

Arjen automatisaatiota Ouluun

 • Tavoite: Saada opettajat mukaan uudenlaiseen tekemiseen vaiheittain etenevän ja ohjeistetun materiaalin avulla. Lisätä opettajien välistä yhteistyötä.  
 • STEAM-ajattelu: Oppimiskokonaisuus tukee tieteiden välistä ajattelutapaa ja antaa oppilaille mielekkään oppimiskokemuksen. Kokonaisuus suunniteltiin koulun makersspace-ympäristöä pedagogisesti hyödyntäväksi. 
 • Aineisto: Työkirja toteutettiin asiakkaan teknologiaympäristöön, lisäksi suunnittelua varten oppilaille tehtiin printtivihko. Aiheena oli Arjen automatisaatio ja oppilaille inspiraatiota tuomassa oli videoilla esiintynyt keksijä Perttu Pölönen.
Arjen automatisaatiota Ouluun
Sääilmiöiden tutkimista Espoon kouluille

Sääilmiöiden tutkimista Espoon kouluille

 • Tarve: Asiakkaalla oli tarve koko kunnan monialaiselle kokonaisuudelle, joka sopii kaiken ikäisille perusopetuksen oppilaille. 
 • Paikallinen näkökulma: Suunnittelutyötä tehtiin yhdessä kehittäjäopettajien kanssa työpajoissa. Valmis oppimiskokonaisuus käsitti noin viikon edestä sääaiheista projektityötä. 
 • Opettajan tukiOpettajat saivat kattavat ohjeet sekä oppimiskokonaisuuden läpivientiin että oppimisprosessin arviointiin. Otava tuki opettajia aineiston käyttöönotossa luokissa.  
 • Osaamisen kasvu: ”Opin teknologiaympäristöstä enemmän tässä projektissa kuin saamissani koulutuksissa yhteensä.”

Maailmankansalaisuutta Ylöjärvellä

Paikallisella otteella: Amerikat-projekti valikoitui opettajien ja kunnan tarpeen perusteella. Kokonaisuudella ratkaistiin paikallisen OPSin ja oppikirjojen luokka-asteita koskeva ristiriita.Yhdessä tehden: Työpajoissa eri koulujen opettajat pääsivät tekemään yhteistyötä. Lisäksi opettajien valmennus ja tuki sekä Otavan sparraajat luokissa aloituspäivänä helpottivat käyttöönottoa.Maailmankansalaisuus: Videohaastattelut ja runsas taustamateriaali mahdollistivat tasa-arvon, rasismin, siirtolaisuuden ja monikulttuurisuuden teemojen käsittelyä.Arviointi: Aineisto sisälsi vaiheittaiset tavoitteet ja itsearvioinnin. Vaiheittain harjoiteltiin myös oppilaiden kanssa laaja-alaisten taitojen tunnistamista.

Maailmankansalaisuutta Ylöjärvellä
Maailmankansalaisuutta Ylöjärvellä

Maailmankansalaisuutta Ylöjärvellä

 • Paikallisella otteella: Amerikat-projekti valikoitui opettajien ja kunnan tarpeen perusteella. Kokonaisuudella ratkaistiin paikallisen OPSin ja oppikirjojen luokka-asteita koskeva ristiriita.
 • Yhdessä tehden: Työpajoissa eri koulujen opettajat pääsivät tekemään yhteistyötä. Lisäksi opettajien valmennus ja tuki sekä Otavan sparraajat luokissa aloituspäivänä helpottivat käyttöönottoa.
 • Maailmankansalaisuus: Videohaastattelut ja runsas taustamateriaali mahdollistivat tasa-arvon, rasismin, siirtolaisuuden ja monikulttuurisuuden teemojen käsittelyä.
 • Arviointi: Aineisto sisälsi vaiheittaiset tavoitteet ja itsearvioinnin. Vaiheittain harjoiteltiin myös oppilaiden kanssa laaja-alaisten taitojen tunnistamista.

Pyydä tarjous!