Monialaista oppimista räätälöidysti

Ilmiöt edellä

Olemme tuottaneet asiakkaan tarpeisiin useita monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Huomioimme aina asiakkaan teknologiaympäristön pedagogisen käytön sekä opettajien tukemisen muuttuvassa toimintaympäristössä. Kokonaisuudet on mahdollista hyödyntää eri luokka-asteilla ja erilaisissa oppimiskonteksteissa. 

Monialainen oppimiskokonaisuus Heinsuon yhtenäiskoululle Hollolaan

Monialainen oppimiskokonaisuus Heinsuon yhtenäiskoululle Hollolaan

 • Työpaja: Kartoitimme yhdessä luokan- ja aineenopettajien kanssa koulun tarpeet ja tavoitteet sekä suunnittelimme aiheen.  
 • Aineisto: Valmis Terve elämä -kokonaisuus sisälsi noin viikon edestä ilmiöoppimista. Oppimiskokonaisuus toteutettiin koulun teknologiaympäristössä, jonka käyttöönotto oli yksi tavoitteista.  
 • Arviointia unohtamatta: Aineisto sisälsi oppimisprosessin arviointiin kattavat työkalut ja tarvittavan ohjeistuksen.  
 • Käyttöönottovalmennus: Annoimme opettajille tukea ja vinkkejä oppimiskokonaisuuden läpivientiin. Valmennus mahdollisti oppimiskokonaisuuden sujuvan käytön.

 

Lue lisää:

Arjen automatisaatiota Ouluun

Arjen automatisaatiota Ouluun

 • Tavoite: Saada opettajat mukaan uudenlaiseen tekemiseen vaiheittain etenevän ja ohjeistetun materiaalin avulla. Lisätä opettajien välistä yhteistyötä.  
 • STEAM-ajattelu: Oppimiskokonaisuus tukee tieteiden välistä ajattelutapaa ja antaa oppilaille mielekkään oppimiskokemuksen. Kokonaisuus suunniteltiin koulun makersspace-ympäristöä pedagogisesti hyödyntäväksi. 
 • Aineisto: Työkirja toteutettiin asiakkaan teknologiaympäristöön, lisäksi suunnittelua varten oppilaille tehtiin printtivihko. Aiheena oli Arjen automatisaatio ja oppilaille inspiraatiota tuomassa oli videoilla esiintynyt keksijä Perttu Pölönen.

 

Lue lisää:

Sääilmiöiden tutkimista Espoon kouluille

Sääilmiöiden tutkimista Espoon kouluille

 • Tarve: Asiakkaalla oli tarve koko kunnan monialaiselle kokonaisuudelle, joka sopii kaiken ikäisille perusopetuksen oppilaille. 
 • Paikallinen näkökulma: Suunnittelutyötä tehtiin yhdessä kehittäjäopettajien kanssa työpajoissa. Valmis oppimiskokonaisuus käsitti noin viikon edestä sääaiheista projektityötä. 
 • Opettajan tukiOpettajat saivat kattavat ohjeet sekä oppimiskokonaisuuden läpivientiin että oppimisprosessin arviointiin. Otava tuki opettajia aineiston käyttöönotossa luokissa.  
 • Osaamisen kasvu: ”Opin teknologiaympäristöstä enemmän tässä projektissa kuin saamissani koulutuksissa yhteensä.”
Maailmankansalaisuutta Ylöjärvellä

Maailmankansalaisuutta Ylöjärvellä

 • Paikallisella otteella: Amerikat-projekti valikoitui opettajien ja kunnan tarpeen perusteella. Kokonaisuudella ratkaistiin paikallisen OPSin ja oppikirjojen luokka-asteita koskeva ristiriita.
 • Yhdessä tehden: Työpajoissa eri koulujen opettajat pääsivät tekemään yhteistyötä. Lisäksi opettajien valmennus ja tuki sekä Otavan sparraajat luokissa aloituspäivänä helpottivat käyttöönottoa.
 • Maailmankansalaisuus: Videohaastattelut ja runsas taustamateriaali mahdollistivat tasa-arvon, rasismin, siirtolaisuuden ja monikulttuurisuuden teemojen käsittelyä.
 • Arviointi: Aineisto sisälsi vaiheittaiset tavoitteet ja itsearvioinnin. Vaiheittain harjoiteltiin myös oppilaiden kanssa laaja-alaisten taitojen tunnistamista.

 

Lue lisää: 

Pyydä tarjous!