Asiakastarinat

Olemme tuottaneet asiakkaan tarpeisiin useita monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä valmennuskokonaisuuksia. Asiakkaitamme voivat olla koulut tai erilaiset sidosryhmät. Huomioimme aina asiakkaan teknologiaympäristön pedagogisen käytön sekä opettajien tukemisen muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Empatiatähdet

Empatiatähdet

 • Empatiatähdet on toteutettu yhdessä Empatiapakkaus.fi-verkoston kanssa, sidosryhminä mm. Microsoft Finland, Hill+Knowlton ja Get Jenny.
 • Alakouluille suunnattu Empatiatähdet-oppimiskokonaisuus tarjoaa tehtäviä ja tekemistä jopa 20 oppitunniksi.
 • Hankkeen tavoitteena on lisätä empatiaa netissä. Empatiatähdet on maksuttomasti ladattavissa kaikille käyttäjille 15.11.2020 saakka.
Tule mukaan suunnittelemaan tulevaisuutta!

Tule mukaan suunnittelemaan tulevaisuutta!

 • Pedagogisesti laadukas ja opetussuunnitelmaa noudattava oppimiskokonaisuus tukee projektiperusteista/tutkivaa oppimisen mallia ja harjoittaa tulevaisuuden taitoja. 
 • Yläkoulun opettajille kokonaisuus tarjoaa mallin toteuttaa yhteisopettajuutta ja yhdistellä eri oppiaineita osana monialaisia kokonaisuuksia. 
 • Monialainen kokonaisuus kannustaa oppijaa aktiiviseen rooliin ja yhteistyöhön. Tiedollisen oppimisen lisäksi oppijaa haastetaan asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.
 • Toteutettu yhdessä kiinteistö- ja rakentamisalan liittojen kanssa
 • Ota veloituksetta käyttöösi osoitteessa: www.tila2030.fi

 

Lue lisää:

Ajankohtainen ilmastonmuutosviikko haastaa muutokseen

Ajankohtainen ilmastonmuutosviikko haastaa muutokseen

 • Tavoite: Kannustaa opettajia ja oppilaita yhteistyöhön, luoviin ratkaisuihin, itseohjautuvuuteen ja hyödyntämään teknologiaa koulun arjessa.
 • Aihe: Ilmastonmuutos on opetusta eheyttävä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuva kokonaisuus. Se on oppilaita kiinnostava teema, joka vahvistaa osallisuutta ja nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia asioita. Ilmastonmuutoksen tutkiminen harjaannuttaa kestävän elämäntavan mukaista toimijuutta.
 • Paikallinen vaikuttaminen: Toteutuksessa näkyy vahva paikallinen ote ilmastonmuutosteemaan. Projektilla on mahdollista saada laajaa vaikuttavuutta, kun osallistetaan lähiseudun toimijoita mukaan ilmastoviikolle.

 

Lue lisää:

Arjen automatisaatio osana STEAM-ajattelua Oulussa

Arjen automatisaatio osana STEAM-ajattelua Oulussa

 • Tavoite: Saada opettajat mukaan uudenlaiseen tekemiseen vaiheittain etenevän ja ohjeistetun materiaalin avulla. Lisätä opettajien välistä yhteistyötä.  
 • STEAM-ajattelu: Oppimiskokonaisuus tukee tieteiden välistä ajattelutapaa ja antaa oppilaille mielekkään oppimiskokemuksen. Kokonaisuus suunniteltiin koulun makersspace-ympäristöä pedagogisesti hyödyntäväksi. 
 • Aineisto: Työkirja toteutettiin asiakkaan teknologiaympäristöön, lisäksi suunnittelua varten oppilaille tehtiin printtivihko. Aiheena oli Arjen automatisaatio ja oppilaille inspiraatiota tuomassa oli videoilla esiintynyt keksijä Perttu Pölönen.

 

Lue lisää:

Terve elämä - monialainen oppimiskokonaisuus: Jyväskylän yliopiston OKL suosittelee

Terve elämä - monialainen oppimiskokonaisuus: Jyväskylän yliopiston OKL suosittelee

 • Terve elämä -kokonaisuus sisälsi noin viikon edestä ilmiöoppimista. Jyväskylän yliopiston OKL testasi kokonaisuuden: ”Ehdottomasti suosittelemme tätä tai vastaavia projekteja kouluille. Materiaali on kokonaisuutena luova ja rohkea avaus sekä multimodaalisuudessaan että tutkivan oppimisen mallintamisessa.

 

Lue lisää:

TVT-OPS arkeen monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla

TVT-OPS arkeen monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla

 • Tarve: Kunta halusi varmistaa oppilaiden TVT-taitojen systemaattisen kehittymisen. Yhdistämällä TVT-OPS:in monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin Hollola ja Otava Oppimisen palvelut loivat yhteistyössä, jotta oppilaat pääsivät hyödyntämään opittavia TVT-taitoja tutkivan oppimisen projekteissa.
 • Paikallinen näkökulma: Suunnittelutyötä tehtiin yhdessä kehittäjäopettajien kanssa työpajoissa.
 • Opettajan tukiOpettajat saivat kattavat ohjeet sekä käyttöönottoa tukevat valmennukset oppimiskokonaisuuden läpivientiin.

Pyydä tarjous!